İzmir Katip Çelebi University Faculty of Health Science Journal
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2458-9799 | Period Tri-annual | Founded: 2016 | Publisher Izmir Katip Celebi University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd


Izmir Katip Celebi University Faculty of Health Sciences Journal is a multidisciplinary, peer-reviewed, periodically published by Izmir Kâtip Celebi University Faculty of Health Sciences three times per year (January, May, and September) and evaluates the articles with a "double-blind" system. Izmir Katip Celebi University Faculty of Health Sciences Journal aims to convey the scientific studies published in the field of health sciences to all national and international health professionals.
Izmir Katip Celebi University Faculty of Health Sciences Journal publishes current studies in the form of original research, review, a case report in Turkish and English, and scientific articles in the form of editorial comments/discussions, letters to the editor.
Journal seeks to comply with ethical rules and scientific standards related to the subject and to avoid commercial concerns.

İzmir Katip Çelebi University Faculty of Health Science Journal

ISSN 2458-9799 | Period Tri-annual | Founded: 2016 | Publisher Izmir Katip Celebi University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd
Cover Image


Izmir Katip Celebi University Faculty of Health Sciences Journal is a multidisciplinary, peer-reviewed, periodically published by Izmir Kâtip Celebi University Faculty of Health Sciences three times per year (January, May, and September) and evaluates the articles with a "double-blind" system. Izmir Katip Celebi University Faculty of Health Sciences Journal aims to convey the scientific studies published in the field of health sciences to all national and international health professionals.
Izmir Katip Celebi University Faculty of Health Sciences Journal publishes current studies in the form of original research, review, a case report in Turkish and English, and scientific articles in the form of editorial comments/discussions, letters to the editor.
Journal seeks to comply with ethical rules and scientific standards related to the subject and to avoid commercial concerns.

Volume 5 - Issue 3 - Sep 30, 2020
 1. EDİTÖRDEN
  Pages 1 - 2
  Derya ÖZER KAYA
 2. KAPAK TASARIMI HAKKINDA
  Pages 3 - 3
  Fikri SALMAN
 3. Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite, Yorgunluk ve Muskuloskeletal Ağrının Karşılaştırılması
  Pages 243 - 248
  İ̇lknur NAZ GÜRŞAN, Melissa KÖPRÜLÜOĞLU, Zeynep TAŞKIN, Pınar ERKAN, Müberra ŞAHİN
 4. Düzenli Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Alışkanlığı Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Uygunluklarının Karşılaştırılması: Ön Çalışma
  Pages 249 - 254
  Derya ÖZER KAYA, İ̇lknur NAZ GÜRŞAN, Sevtap GÜNAY UÇURUM, Yusuf EMÜK, Nurullah BÜKER, Dilek ONGAN
 5. Tip 2 Diyabetli Bireylerin Satın Alma Davranışları ve Besin Etiketi Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi
  Pages 255 - 262
  Gamze ÇALIK, Gülşah KANER, Tuba YALÇIN
 6. Psikiyatri Hemşireliği Dersi Alan ve Almayan Öğrenci Hemşirelerin Psikiyatrik Damgalamaya İlişkin Görüşleri
  Pages 263 - 275
  Ayşe BÜYÜKBAYRAM, Leyla BAYSAN ARABACI, Gülsenay TAŞ, Aşkın KURT
 7. Beta Talasemi Minör Tanılı Ergenlerde Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi
  Pages 277 - 280
  Aslıhan ARSLAN MADEN, Hacer ÖRSDEMİR HORTU, Özlem ÜZÜM, Kayı ELİAÇIK, Ali KANIK, Barış MALBORA, Gonca ENGİN ÖZYURT, Nurullah BOLAT, Mehmet HELVACI
 8. Yoğun Bakımda Yatan Hastaların Yakınlarının Bakım Verme Yükü ve Psikososyal Uyumları Arasındaki İlişki
  Pages 281 - 289
  Ayşegül KILIÇKAYA ERGİN, Leyla BAYSAN ARABACI, Ece MUTLU SATIL
 9. Effect Of Face To Face Education On Patient’s Anxiety In Perioperative Period: A Randomized Controlled Trial
  Pages 291 - 297
  Esra KILINÇ AKMAN, Leman ŞENTURAN
 10. Spinal Kord Yaralanmalı Hastalarda Pulmoner Rehabilitasyon Yaklaşımları
  Pages 299 - 305
  Rüstem MUSTAFAOĞLU, Ela TARAKCI
 11. Tek Zincirli Doymuş Yağ Asitleri ve Sağlık İlişkisi
  Pages 307 - 312
  Ebru KOPTAGEL, Nilgün SEREMET KÜRKLÜ
 12. Kardiyolojide Yenilik Sol Atriyal Apendiks Kapama ve Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
  Pages 313 - 319
  Ayse SOYLU, Dilek SOYLU, Medet KORKMAZ, Ayşe ŞAHİN