BibTex RIS Cite

ERGENLERDE CİNSEL EĞİTİM

Year 2018, Volume: 4 Issue: 11, 498 - 504, 01.05.2018

Abstract

Amaç: Bu derleme, doğumdan itibaren başlayıp ölüme kadar giden süreçte, cinsel eğitimin önemini vurgulamak, toplumda bunun tabu ve mitler şeklinde yaygınlaşmasından çok bilimsel bilgilerin yayılmasında rol oynamak, topluma biyopsikososyal yönden sağlıklı bireyler yetişmesini sağlamak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışma 15.08.2017-05.07.2018 tarihleri arasında kaynak kitaplar, PubMed, Scholar Google aracılığıyla “Ergenlik”, “Cinsel Eğitim”, “Ergende Cinsellik”, “Puberty”, “Sexual Education”, “Sexual Education in Adolescent” gibi anahtar kelimeleri ile tarama yapılarak yürütüldü. Bulgular: Ergenlikte cinsel yaşam yeni bir boyut alır. Cinselliğin doğal ve olumlu sürecinin yanısıra taşıdığı riskler de göz önüne alındığında cinsel eğitimin zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Çocukların cinsel eğitimleri, doğumdan itibaren ailede başlar, okulda ve sosyal çevrede devam eder. Erken ve yanlış cinsel davranış sonucu en büyük tehlike, bulaşıcı hastalıklar, istenmeyen gebeliklerdir. Bununla birlikte suçluluk oranında, alkol-uyuşturucu madde kullanımında, okulla ilgili sorunlarda artış görülebilir. Sonuç: Cinsel eğitimin etkili olabilmesi için, eğitime ergenlik döneminden önce başlanmalıdır. Çocukluk döneminin her evresinde karşılanmamış cinsel eğitim ihtiyacı, yanlış ve fizyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan birçok soruna yol açabilir.

References

 • Babacan, S.S. (2003). “İnsan Seksüalitesinin Kültürel ve Psikososyal Yönleri”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 11 (1): 131-136.
 • Bee, H. & Boyd, D. (2009). Çocuk Gelişim Psikolojisi. (Çev. Gündüz O.), Kaknüs Yayınları, İstanbul.
 • Biri, A., Korucuoğlu, Ü., Yılmaz, E., Şimşek, Ç., Aksakal, F.N. & İlhan, M. (2007). “Adölesan kızların cinsel bilgi gereksinim durumlarının belirlenmesi”, J Turk Soc Obstet Gynecol, 4(2):104- 107.
 • Chandra, A., Mosher, W.D., Copen, C. & Sionean, C. (2011). “Sexual behavior, sexual attraction, and sexual identity in the United States: data from the 2006-2008 National Survey of Family Growth”, Natl Health Stat Report, 3(36):1-36.
 • Çalışandemir, F.; Bencik, S. & Artan, İ. (2008). “Çocukların Cinsel Eğitimi: Geçmişten Günümüze Bir Bakış”, Eğitim ve Bilim, 33(150):17-24.
 • Çetin, S.K., Bildik, T., Erermiş, S., Demiral, N., Özbaran, B., Tamar, M. & Aydın, C. (2008).
 • “Erkek Ergenlerde Cinsel Davranış ve Cinsel Bilgi Kaynakları Sekiz Yıl Arayla Değerlendirme”, Türk Psikiyatri Dergisi, 19(4): 390-397.
 • Demirel-Bozkurt, Ö. & Parlak, Y. (2017). “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Hpv Enfeksiyonu ve Aşısına Yönelik Bilgi ve Görüşleri”, Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, 13:1-19.
 • Enns, E.A., Kao, S.Y., Kozhimannil, K.B., Kahn, J., Farris, J. & Kulasingam, S.L. (2017).
 • “Using Multiple Outcomes of Sexual Behavior to Provide Insights Into Chlamydia Transmission and the Effectiveness of Prevention Interventions in Adolescents”, Sexually Transmitted Diseases, 44(10):619-625.
 • Epstein, M. & Ward, L.M. (2008). “Always use protection: Communication boys receive about sex from parents, peers, and the media”, Journal of Youth and Adolescence, 37(2): 113-126.
 • Erdoğan, A., Tufan E., Karaman, M.G., Atabek, M.S., Koparan, C., Özdemir, E., Çetiner, A.B., Yurteri, N., Öztürk, Ü., Kurçer, M.A. & Ankaralı, H. (2011). “Türkiye’nin dört farklı bölgesinde çocuk ve ergenlere cinsel tacizde bulunan kişilerin karakteristik özellikleri”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 12: 55-61.
 • Ersoy, E. (2017). “Sosyal Ağların Gençlerin Sosyalleşmesine ve Pedagojik Gelişimine Etkisi”, Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, 13:45-59.
 • Fortenberry, J. D. (2013). “Puberty and Adolescent Sexuality”, Horm Behav., 64(2):280-287.
 • Giray, H. & Kılıç, B. (2004). “Bekar Kadınlar ve Üreme Sağlığı”, Sürekli Tıp Eğitim Dergisi, 13 (8):286-289.
 • Karabekiroğlu, K. (2009). Anne-Babalar İçin Ergen Ruh Sağlığı Rehberi, Say Yayıncılık, İstanbul.
 • Kaya, F., Serin, Ö. & Genç, A. (2007). “Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Yaşamlarına İlişkin Yaklaşımlarının Belirlenmesi”, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(6):441-448.
 • Kukulu, K., Gürsoy, E. & Sözer, G.A. (2009). “Turkish University Students’ Beliefs in Sexual Myths”, Sex Disabil, 27:49-59.
 • Malamitsi-Puchner, A. & Boutsikou, T. (2006). “Adolescent pregnancy and perinatal outcome”, Pediatr Endocrinol Rev, 3(1):170-171.
 • Osorio, A., López-Del Burgo, C., Carlos, S., Ruiz-Canela, M., Delgado, M. & De Irala, J., (2012).
 • “First sexual intercourse and subsequent regret in three developing countries”, Journal of Adolescent Health, 50: 271–278.
 • Özcebe ve diğ. (2007). AÇSAP Genel Müdürlüğü, Türkiye Üreme Sağlığı Programı, Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezleri Cinsel Üreme Sağlığı Eğitimi Modülü, Katılımcı Rehberi, Ankara, 164-168.
 • Sadock, B.J. & Sadock, V.A. (2005). Klinik Psikiyatri. (Çev.Ed. Aydın, H. & Bozkurt, A.), 2. Baskı, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara.
 • Santrock, J.W. (2017). Yaşam Boyu Gelişim Gelişim Psikolojisi. (Çev. Ed. Yüksel G.), 13. Baskı, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Stevens, R., Gilliard-Matthews, S., Dunaev, J., Todhunter-Reid, A., Brawner, B. & Stewart, J. (2017).
 • “Social Media Use and Sexual Risk Reduction Behavior Among Minority Youth: Seeking Safe Sex Information”, Nurs Res, 66(5):368-377.
 • Sungur, M.Z. (1998). “Cinsel Eğitim”, Klinik Psikiyatri Dergisi, (2):103-108.
 • Saygılı, S., (2006). Çocuklarda Davranış Bozuklukları, Elit Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Tuğrul, B. & Artan, İ., (2001). “Çocukların Cinsel Eğitimi ile İlgili Anne Görüşlerinin İncelenmesi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20: 141-149.
 • Zimmer-Gembeck, M.J. & Helfand, M. (2007). “Ten years of longitudinal research on U.S.
 • adolescent sexual behavior: Developmental correlates of sexual intercourse, and the importance of age, gender and ethnic background”, Developmental Review, 28:153-224.
 • Centers for Disease Control and Prevention, 2018. CDC Releases Youth Risk Behavior Survey Results and Trends Report. https://www.cdc.gov/features/YRBS/ E.T. 03.07.2018.
 • Sexuality Education Q & A. http://www.siecus.org/index.cfm?fuseaction=page.viewpage&pageid=521&grandparentID=477&pa rentID=514 E. T. 05.07.2018.

SEXUAL EDUCATION IN ADOLESCENTS

Year 2018, Volume: 4 Issue: 11, 498 - 504, 01.05.2018

Abstract

Aim: In this review, starting from birth in the process leading to death, to stress the importance of sex education in society, the spread form of its taboos and myths play a role in many scientific information dissemination is made to ensure the upbringing society biopsychosocial aspects of healthy individuals. Method: The study included keywords such as “Adolescence”, “Sexual Education”, “Adolescent Sexuality”, “Puberty”, “Sexual Education”, “Sexual Education in Adolescent” through source books, PubMed, Scholar Google between 15.08.2017-05.07.2018. Results: In adolescence sexual life takes on a new dimension. Given the natural and positive process of sexuality as well as the risks it carries, sexual education becomes a necessity. Sexual education of children, starting from the birth since birth, continues in the school and in the social environment. The greatest danger of early and false sexual behavior is infectious diseases, unwanted pregnancies. However, there may be an increase in guilt, alcohol-drug abuse, school problems. Conclusion: In order for sexual education to be effective, education must begin before adolescence. The need for unmet sexual education in every phase of childhood can lead to many problems in the wrong, physiological, psychological and social aspects.

References

 • Babacan, S.S. (2003). “İnsan Seksüalitesinin Kültürel ve Psikososyal Yönleri”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 11 (1): 131-136.
 • Bee, H. & Boyd, D. (2009). Çocuk Gelişim Psikolojisi. (Çev. Gündüz O.), Kaknüs Yayınları, İstanbul.
 • Biri, A., Korucuoğlu, Ü., Yılmaz, E., Şimşek, Ç., Aksakal, F.N. & İlhan, M. (2007). “Adölesan kızların cinsel bilgi gereksinim durumlarının belirlenmesi”, J Turk Soc Obstet Gynecol, 4(2):104- 107.
 • Chandra, A., Mosher, W.D., Copen, C. & Sionean, C. (2011). “Sexual behavior, sexual attraction, and sexual identity in the United States: data from the 2006-2008 National Survey of Family Growth”, Natl Health Stat Report, 3(36):1-36.
 • Çalışandemir, F.; Bencik, S. & Artan, İ. (2008). “Çocukların Cinsel Eğitimi: Geçmişten Günümüze Bir Bakış”, Eğitim ve Bilim, 33(150):17-24.
 • Çetin, S.K., Bildik, T., Erermiş, S., Demiral, N., Özbaran, B., Tamar, M. & Aydın, C. (2008).
 • “Erkek Ergenlerde Cinsel Davranış ve Cinsel Bilgi Kaynakları Sekiz Yıl Arayla Değerlendirme”, Türk Psikiyatri Dergisi, 19(4): 390-397.
 • Demirel-Bozkurt, Ö. & Parlak, Y. (2017). “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Hpv Enfeksiyonu ve Aşısına Yönelik Bilgi ve Görüşleri”, Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, 13:1-19.
 • Enns, E.A., Kao, S.Y., Kozhimannil, K.B., Kahn, J., Farris, J. & Kulasingam, S.L. (2017).
 • “Using Multiple Outcomes of Sexual Behavior to Provide Insights Into Chlamydia Transmission and the Effectiveness of Prevention Interventions in Adolescents”, Sexually Transmitted Diseases, 44(10):619-625.
 • Epstein, M. & Ward, L.M. (2008). “Always use protection: Communication boys receive about sex from parents, peers, and the media”, Journal of Youth and Adolescence, 37(2): 113-126.
 • Erdoğan, A., Tufan E., Karaman, M.G., Atabek, M.S., Koparan, C., Özdemir, E., Çetiner, A.B., Yurteri, N., Öztürk, Ü., Kurçer, M.A. & Ankaralı, H. (2011). “Türkiye’nin dört farklı bölgesinde çocuk ve ergenlere cinsel tacizde bulunan kişilerin karakteristik özellikleri”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 12: 55-61.
 • Ersoy, E. (2017). “Sosyal Ağların Gençlerin Sosyalleşmesine ve Pedagojik Gelişimine Etkisi”, Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, 13:45-59.
 • Fortenberry, J. D. (2013). “Puberty and Adolescent Sexuality”, Horm Behav., 64(2):280-287.
 • Giray, H. & Kılıç, B. (2004). “Bekar Kadınlar ve Üreme Sağlığı”, Sürekli Tıp Eğitim Dergisi, 13 (8):286-289.
 • Karabekiroğlu, K. (2009). Anne-Babalar İçin Ergen Ruh Sağlığı Rehberi, Say Yayıncılık, İstanbul.
 • Kaya, F., Serin, Ö. & Genç, A. (2007). “Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Yaşamlarına İlişkin Yaklaşımlarının Belirlenmesi”, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(6):441-448.
 • Kukulu, K., Gürsoy, E. & Sözer, G.A. (2009). “Turkish University Students’ Beliefs in Sexual Myths”, Sex Disabil, 27:49-59.
 • Malamitsi-Puchner, A. & Boutsikou, T. (2006). “Adolescent pregnancy and perinatal outcome”, Pediatr Endocrinol Rev, 3(1):170-171.
 • Osorio, A., López-Del Burgo, C., Carlos, S., Ruiz-Canela, M., Delgado, M. & De Irala, J., (2012).
 • “First sexual intercourse and subsequent regret in three developing countries”, Journal of Adolescent Health, 50: 271–278.
 • Özcebe ve diğ. (2007). AÇSAP Genel Müdürlüğü, Türkiye Üreme Sağlığı Programı, Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezleri Cinsel Üreme Sağlığı Eğitimi Modülü, Katılımcı Rehberi, Ankara, 164-168.
 • Sadock, B.J. & Sadock, V.A. (2005). Klinik Psikiyatri. (Çev.Ed. Aydın, H. & Bozkurt, A.), 2. Baskı, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara.
 • Santrock, J.W. (2017). Yaşam Boyu Gelişim Gelişim Psikolojisi. (Çev. Ed. Yüksel G.), 13. Baskı, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Stevens, R., Gilliard-Matthews, S., Dunaev, J., Todhunter-Reid, A., Brawner, B. & Stewart, J. (2017).
 • “Social Media Use and Sexual Risk Reduction Behavior Among Minority Youth: Seeking Safe Sex Information”, Nurs Res, 66(5):368-377.
 • Sungur, M.Z. (1998). “Cinsel Eğitim”, Klinik Psikiyatri Dergisi, (2):103-108.
 • Saygılı, S., (2006). Çocuklarda Davranış Bozuklukları, Elit Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Tuğrul, B. & Artan, İ., (2001). “Çocukların Cinsel Eğitimi ile İlgili Anne Görüşlerinin İncelenmesi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20: 141-149.
 • Zimmer-Gembeck, M.J. & Helfand, M. (2007). “Ten years of longitudinal research on U.S.
 • adolescent sexual behavior: Developmental correlates of sexual intercourse, and the importance of age, gender and ethnic background”, Developmental Review, 28:153-224.
 • Centers for Disease Control and Prevention, 2018. CDC Releases Youth Risk Behavior Survey Results and Trends Report. https://www.cdc.gov/features/YRBS/ E.T. 03.07.2018.
 • Sexuality Education Q & A. http://www.siecus.org/index.cfm?fuseaction=page.viewpage&pageid=521&grandparentID=477&pa rentID=514 E. T. 05.07.2018.
There are 33 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Aylin Çakşak This is me

Publication Date May 1, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 4 Issue: 11

Cite

APA Çakşak, A. (2018). ERGENLERDE CİNSEL EĞİTİM. Journal of Institute of Economic Development and Social Researches, 4(11), 498-504.