Year 2020, Volume 5 , Issue 11, Pages 1 - 20 2020-02-29

A CONTRIBUTION TO THE MEASUREMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT: REDESIGNING HUMAN DEVELOPMENT INDEX WITH REGARD TO INCOME DISTRIBUTION JUSTICE
EKONOMİK GELİŞMENİN ÖLÇÜMÜNE BİR KATKI: GELİR DAĞILIMI ADALETİNE GÖRE DÜZELTİLMİŞ İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ

Özgür KANBİR [1]


The aim of our study is to prepare a new human development index including income distribution justice. For this purpose, the human development index (HDI) prepared by the United Nations Development Program (UNDP) and the Gini coefficient are combined. In this way, it is aimed to calculate and rank the human development of countries in a more realistic way. For the HDI prepared by UNDP, it uses three indicators covering the education, health and income dimensions of the countries. However, since the income distribution justice is not included in this calculation, the development rankings do not fully reflect economic reality. In our study, income distribution justice dimension was included in three indicators of HDI. The human development index calculated with 189 countries for 2017 was recalculated by including the Gini coefficient data of all countries. When we apply the Human Development Index Containing Gini HD (HDIG) that we derived in our study, the human development rankings of all the other countries except for 13 countries changed substantially. With this study, a new index is obtained by revising and developing HDI. This study proposes the use of a new human development index which demonstrates the extent to which income distribution justice affects the development levels of countries.

Çalışmamızın amacı gelir dağılımı adaletinin bir ölçütü olan Gini katsayısı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) hazırladığı insani gelişme endeksini (HDI) birleştirerek yeni bir uluslararası gelişme endeksi elde etmek ve tüm ülkeler için insani gelişmenin daha gerçekçi bir sıralamasını yapmaktır. UNDP’nin hazırladığı HDI için ülkelerin eğitim, sağlık ve gelir boyutlarını içeren üç gösterge kullanılmaktadır. Ancak bu hesaplamada gelir dağılımı adaleti yer almadığı için gelişmişlik sıralamaları ekonomik gerçekliği bütünüyle yansıtmamaktadır. Çalışmamızda HDI’nın üç göstergesine gelir dağılımı adaleti boyutu dâhil edilmiştir. 189 Ülkeyle 2017 yılı için hesaplanan insani gelişme endeksi, tüm ülkelerin Gini katsayısı verileri dâhil edilerek yeniden hesaplanmıştır. Çalışmamızda türettiğimiz “Gini İçeren İnsani Gelişme Endeksi”ni (HDIG) ülkelere uyguladığımızda 13 ülke hariç tüm diğer ülkelerin insani gelişme sıralaması büyük oranda değişmektedir. Bu çalışma ile HDI revize edip geliştirilerek yeni bir endeks elde edilmektedir. Bu çalışma gelir dağılımı adaletinin ülkelerin gelişmişlik seviyelerini ne ölçüde etkilediğini ortaya koymakta ve yeni bir insani gelişme endeksi kullanımını önermektedir.
 • Alkire, S., & Foster, J. (2010). Designing the Inequality-Adjusted Human Development Indax (HDI). Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI), 3-27.
 • Alpar, R. (2017). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler. Ankara: Detay.
 • Atkinson, A. B. (1970). On the Measurement of Economic Inequality. Journal of Economic Theory, 244-263.
 • Baker, J. L. (1997). Poverty Deduction and Human Developlent the Caribbean. Washington D.C.: The World Bank.
 • Central Intelligence Agency. (2019, 09 03). The World Factbook. Distribution of Family Income Gini Index: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html adresinden alındı
 • Eurostat. (2019, 09 01). Eurostat . Gini coefficient of equivalised disposable income: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database adresinden alındı
 • Foster, J., Lopez-Calva, L., & Szekely, M. (2005). Measuring the distribution of human develelopment : methodology and application to Mexico. Journal of Economic Theory, 5-29.
 • Grimes, A., & Hyland, S. (2018). Measuring Cross-Country Material Wellbeing and Inequality Using Consumer Durables. IARIW Conference (s. 2-44). Copenhagen: IARIW General Conference.
 • Herrero, C., Martinez, R., & Villar, A. (2012). A Newer Human Development Index. Journal of Human Developent and Capabilities, 247-268.
 • Hicks, A. (1997). The Inequality-Adjusted Human Development Index: A Constructive Proposal. World Development, 25, 1283-1298.
 • Kairi Consultants Ltd in Association with the National Assessment Team of Antigua and Barbuda. (2007). Living Conditions in Antigua and Barbuda: Poverty in a Services Economy in Transition-Volume 1-Main Report. Trinidad and Tobago, West Indies: THE CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK.
 • Kaynak, M. (2011). Kalkınma İktisadı. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Kovacevic, M. (2010). Measurement of Inequality in Human Development -A Review. New York: United Nations Development Programme.
 • Landesverwaltung Fürstentum Liechtenstein. (2019, 09 02). Core document of the Principality of Liechtenstein forming part of the reports of States Parties to the human rights treaties of the United Nations. Landesverwaltung Fürstentum Liechtenstein Web Sitesi: https://www.llv.li/files/aaa/coredoc2011_final-en.pdf adresinden alındı
 • Liberati, P. (2013). The World Distribution of Income And ıts Inequality, 1970-2009. The Review of Income and Wealth, 248-274.
 • Martinez, R. (2012). Inequality and The New Human Development Index. Applied Economics Letters, 19(6), 533-535.
 • Michael, B. (2015). What Does Brunei Teach Us About Using Human Development Index Rankings as a Policy Tool? Econstor, 2-37.
 • Neumayer, E. (2001). The human development index and sustainability - a construtive proposal. Ecological Economics, 101-114.
 • OECD. (2019). Gini Index. 04 23, 2019 tarihinde Glossary of Staticstical Terms: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4842 adresinden alındı
 • OECD. (2019, 09 03). Income Inequality. OECD Web Sitesi: https://data.oecd.org/inequality/ income-inequality.htm adresinden alındı.
 • Özsoy, C. E., & Tosunoğlu, B. (2017). GSYH'nin Ötesi: Ekonomik Gelişmenin Ölçümünde Alternatif Metrikler. Ç.Ü.Sosyal Bilimler Enstitisü Dergisi, 26(1), 285-301.
 • Petrie, D., & Ki Tang, K. (2019, 09 01). A Rethink on Measuring Health Inequalities Using the Gini Coefficient. The University of Queensland Web Sitesi: http://www.uq.edu.au/economics/ abstract/381.pdf adresinden alındı
 • Rutherford, D. (2002). Lorenz Curve. Dictionary of Economics, 355.
 • Sagar, A. D., & Najam, A. (1998). The human development index: a critical reviev. Ecological Economics, 249-264.
 • Seth, S. (2009). Inequality, Interactions, and Human Development. Journal of Human Development and Capabilities, 375-396.
 • Stanton, E. A. (2007). The Human Development Idex: A History. Amherst: University of Massachusetts Amherst-Political Economy Research Institute-PERI.
 • Statista. (2019, 09 03). Ranking of the 20 countries with the biggest inequality in income distribution in 2017. Statista Web Sitesi: https://www.statista.com/statistics/264627/ranking-of-the-20-countries-with-the-biggest-inequality-in-income-distribution/ adresinden alındı.
 • Şeker, F. (2009). Amartya Sen'in Kapasite Yaklaşımı. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(32), 259-280.
 • UNDP. (2017). About Human Development. Ekim 11, 2018 tarihinde United Nations Development Programme Web sitesi: http://hdr.undp.org/en/humandev adresinden alındı.
 • UNDP. (2018). Technical Note Human Development Index. Ekim 11, 2018 tarihinde UNDP Web sitesi: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2018_technical_notes.pdf adresinden alındı.
 • United Nations University . (2019, 09 03). World Income Inequality Database. United Nations University: https://www.wider.unu.edu/database/world-income-inequality-database-wiid4 adresinden alındı.
 • World Economic Forum. (2019, 09 01). The Inclusive Development Index 2018. World Economic Forum Web Sitesi: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth_2018.pdf adresinden alındı.
 • World Population Review. (2019, 09 01). Gini Coefficient By Country 2019. World Population Review Web Sitesi: http://worldpopulationreview.com/countries/gini-coefficient-by-country/ adresinden alındı.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Research Papers
Authors

Orcid: 0000-0001-5696-4077
Author: Özgür KANBİR (Primary Author)
Institution: Giresun University
Country: Turkey


Thanks Hakemlere anlayışlı yorumları ve katkılarından dolayı; sayın editöre de desteklerinden ötürü teşekkür ederim.
Dates

Application Date : September 11, 2019
Acceptance Date : November 13, 2019
Publication Date : February 29, 2020

APA Kanbi̇r, Ö . (2020). EKONOMİK GELİŞMENİN ÖLÇÜMÜNE BİR KATKI: GELİR DAĞILIMI ADALETİNE GÖRE DÜZELTİLMİŞ İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi , 5 (11) , 1-20 . DOI: 10.25204/iktisad.618942