Aim

İletişim bilimlerinin farklı perspektiflerini ele alan çeşitli makalelerin yer aldığı dergi, yüksek akademik standartları gözeterek özgün ve nitelikli çalışmaları araştırmacılara sunmayı amaçlamaktadır. Dergi, alanında önde gelen akademik kaynaklardan biri olma hedefini sürdürmektedir.

Scope

İletişim Fakültesi Dergisi, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından Kasım ve Mayıs ayında olmak üzere senede iki kere çevrimiçi yayınlanan, ulusal, hakemli, bilimsel nitelikte, açık erişimli dergidir. Dergi, araştırma, derleme ve olgu sunum makaleleri ile çeviri ve kitap eleştirisi yazılarını kabul etmektedir. Gönderilen makaleler "kör hakemlik sistemi" ile değerlendirmeye gönderilmektedir. Derginin dili Türkçe'dir.