Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Adına Sahibi

Prof. Dr. Filiz Otay Demir

Editör Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Gül Batuş

Editör Kurulu

Prof. Dr. Şahin Karasar (Maltepe Üniv.)
Prof. Dr. Arzu Kihtir (İstanbul Üniv.)
Prof. Dr. Füsun Alver (Türk-Alman Üniv.)
Prof. Dr. Filiz Balta Peltekoğlu (Marmara Üniv.)
Prof. Dr. Ümit Atabek (Yaşar Üniv.)

Editör

Dr. Lecturer Nesrin YARAR AKSOY

Turkey
nesrinyarar@gmail.com
Subjects: Communication Studies (Communication and Media Studies)
Institution: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Editör Yardımcısı

Öğr. Gör. Engin Tire

Hakem Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Tolungüç (Başkent Üniv.)
Prof. Dr. Ayla Okay (İstanbul Üniv.)
Prof. Dr. Aysel Aziz (Yeni Yüzyıl Üniv.)
Prof. Dr. Celal Oktay Yalın (Maltepe Üniv.)
Prof. Dr. Cem Pekman (Kocaeli Üniv.)
Prof. Dr. Çiler Dursun (Ankara Üniv.)
Prof. Dr. Defne Özonur (Yeditepe Üniv.)
Prof. Dr. Dilruba Çatalbaş Ürper (Galatasaray Üniv.)
Prof. Dr. Fatoş Adıloğlu (Bahçeşehir Üniv.)
Prof. Dr. İsmail Kaya (Maltepe Üniv.)
Prof. Dr. Melda Cinman (Marmara Üniv.)
Prof. Dr. Mete Çamdereli (İstanbul Ticaret Üniv.)
Prof. Dr. Mutlu Binark (Hacettepe Üniv.)
Prof. Dr. Neşe Kars (İstanbul Üniv.)
Prof. Dr. Nilüfer Timisi (İstanbul Üniv.)
Prof. Dr. Nurdoğan Rigel (İstanbul Üniv.)
Prof. Dr. Osman Ürper (Marmara Üniv.)
Prof. Dr. Peyami Çelikcan (İstanbul Şehir Üniv.)
Prof. Dr. Süleyman İrvan (Üsküdar Üniv.)
Prof. Dr. Yalçın Demir (Anadolu Üniv.)
Prof. Dr. Zafer Kesebir (Maltepe Üniv.)
Doç. Dr. Cenk Demirkıran (Beykent Üniv.)Doç. Dr. Gürdal Ülger (Maltepe Üniv.)
Doç. Dr. Nazan Haydari Pakkan (Bilgi Üniv.)
Doç. Dr. Özlem Oğuzhan (Medeniyet Üniv.)
Doç. Dr. Salvatore Scifo (Bournemouth Üniv.)
Doç. Dr. Selva Ersöz Karakulakoğlu (İstanbul Şehir Üniv.)
Doç. Dr. Yalçın Kırdar (Maltepe Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Tosuner (Maltepe Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nil Aksoy Kireçci (Maltepe Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Akkaya Telci (Maltepe Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Erman Yüce (Maltepe Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Eyüboğlu (Maltepe Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Gülseli Aygül Ernek Alan (Maltepe Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Cıvaş (Maltepe Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Çakıcı Öztürk (Maltepe Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Tosyalı (Maltepe Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Övünç Meriç (İstanbul Şehir Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Özge Uğurlu (Üsküdar Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Özgecan Kalkan (Maltepe Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Şakir Ercan Gül (Maltepe Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Şenay Yavuz Görkem (Maltepe Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Ülkü İlgi Eldem Anar (Maltepe Üniv.)

Assoc.Prof.Dr. Yalçın KIRDAR

Turkey
yalcinkirdar@maltepe.edu.tr
Subjects: Communication Studies (Communication and Media Studies),Social Science
Institution: Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi (Maltepe University Faculty of Communication)

Dr. Lecturer Övünç MERİÇ FERMANOĞLU

Turkey
ovuncmeric@gmail.com
Subjects: Communication Studies (Communication and Media Studies)
Institution: İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Osman ÜRPER

Turkey
osmanurper@gmail.com
Subjects: Fine Arts
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, FOTOĞRAF BÖLÜMÜ

Prof.Dr. Dilruba ÇATALBAŞ ÜRPER

Turkey
dcatalbas@gsu.edu.tr
Subjects: Communication Studies (Communication and Media Studies)

Prof.Dr. Mete ÇAMDERELİ

Turkey
mcamdereli@ticaret.edu.tr
Subjects: Communication Studies (Communication and Media Studies)

Prof.Dr. Suat GEZGİN

Turkey
suatgezgin@gmail.com
Subjects: Medical Anthropology,Environmental Anthropology,New Communication Technologies,Intercultural Communication,Communication Sociology,Communication Ethics,Communication Studies,Communication Studies (Communication and Media Studies),Journalism,Journalism and Media Studies
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Prof.Dr. Mutlu BİNARK

Turkey
mbinark@gmail.com
Subjects: Communication Studies (Communication and Media Studies)
Institution: Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi

Prof.Dr. Süleyman İRVAN

Turkey
suleyman.irvan@uskudar.edu.tr
Subjects: Communication Studies (Communication and Media Studies)

Assoc.Prof.Dr. Gürdal ÜLGER

Turkey
gurdalulger@maltepe.edu.tr
Subjects: Marketing Communication,Communication Theories,Integrated Marketing Communication,Public Relations
Institution: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

Assoc.Prof.Dr. Özlem OĞUZHAN

Turkey
ozlemoguzhan@gmail.com
Subjects: Fine Arts,Communication Studies (Communication and Media Studies)

Asst.Prof.Dr. Şenay YAVUZ GÖRKEM

Turkey
senayyavuz@maltepe.edu.tr
Subjects: Communication Studies (Communication and Media Studies)

Dr. Lecturer Hikmet TOSYALI

Turkey
tosyali.hikmet@gmail.com
Subjects: New Communication Technologies,Communication Studies,Digital Communication,Communication Studies (Communication and Media Studies)
Institution: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

Dr. Lecturer Gökçen CIVAŞ

Turkey
gokcencivas@gmail.com
Subjects: Cinema Theories,Movie Review,Film,New Communication Technologies,Communication Studies (Communication and Media Studies)
Institution: Maltepe Üniversitesi

Dr.Instructor Gülseli Aygül ERNEK ALAN

Turkey
aygulalan@maltepe.edu.tr
Subjects: Marketing Communication,Intercultural Communication,Corporate Social Responsibility,Institutional Communication,Public Relations Methods and Instruments,Public Relations Campaigns and Applications,Integrated Marketing Communication,Public Relations
Institution: Maltepe Üniversitesi

Dr. Lecturer Aslı TOSUNER

Turkey
asli.tosuner@gmail.com
Subjects: Communication Studies (Communication and Media Studies),Social Science
Institution: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ