Year 2019, Volume 6 , Issue 1, Pages 87 - 108 2019-07-17

Kişilerarası İletişimde Duygusal Bulaşmanın Rolü: Öğretmen Öğrenci İletişimi Üzerine Bir Araştırma
The Role of Emotional Contagion in Interpersonal Communication: A Research on Teacher-Student Communication

Ayşegül LİMAN KABAN [1]


Kişilerarası iletişim hayatımızın merkezini oluşturur. Duygusal farkındalık başarılı kişilerarası iletişim kurmada önemli rol oynar. Bu çalışmada duygusal bulaşma kişilerarası iletişim açısından incelenmiştir. Duygusal bulaşma kuramına göre öğrencilerin sözlü ve sözsüz iletişim ipuçları öğretmen tarafından yakalanabilir, aynı durumun tersi öğrenciler tarafından da deneyimlenebilir. Bu araştırmada nitel araştırma tekniklerinden odak grup görüşmesi kullanılmıştır ve odak grup görüşmelerinde duygusal bulaşmanın ortaya çıkmasındaki nedensel ipuçları bulunmaya çalışılmıştır. Çalışma Kartal’da bir meslek lisesinde 6 meslek dersi, 6 kültür dersi öğretmeniyle iki farklı odak grup görüşmesi gerçekleştirilerek yürütülmüştür. Bu odak grup görüşmeleri sayesinde öğretmen öğrenci ilişkisinde duygusal bulaşmanın var olup olmadığı anlaşılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak, araştırmada bulunanlar göstermiştir ki duygusal bulaşma sınıfta gerçekleşen öğretmen- öğrenci ilişkilerinde ortaya çıkabilir. Çalışma iletişim süreçleri ve çıktıları hakkında önemli tavsiyeler içermektedir. Mikro bir analizi amaçlayan bu çalışma bütün öğretmenlerle ilgili bir genelleme yapmaktan kaçınmaktadır. Öte yandan odak grup görüşmelerinde ifade edilen düşüncelerin bir gerçeğin temsili olduğu görmezden gelinmemelidir.

Interpersonal communication is central to our everyday lives. Emotional awareness plays an important role in successful interpersonal communication. In this study, emotional contagion was examined from the perspective of interpersonal communication. Drawing on emotional contagion theory, it was hypothesized that followers’ portrayal of verbal and non-verbal affective cues can be ‘caught on’ by their teacher and that the teacher will adopt a similar affective state to those expressed by their students. Qualitative research technique was used and in this study, focus group interviews were conducted to establish causal evidence that emotional contagion may occur. The study was conducted at a vocational school in Kartal with 6 vocational teachers and 6 other teachers. Through this qualitative study, we sought to enhance the representativeness of the findings from the focus group interviews and provide evidence of emotional contagion occurring in actual teacher-student relationships. Consequently, the findings from this study confirmed that emotional contagion can indeed occur in classes and suggest some important implications for communication processes and outcomes. The present study aims to make a microanalysis and avoids making a generalization about all teachers but it must be taken into consideration that the experiences of teachers who are participants of the focus group study is a representation of reality.

  • Anderson, C., Dacher, K., & Oliver, J. P. (2003), “Emotional convergence between people over time”, Journal of Personality & Social Psychology, ss. 1054 – 1068. Akşit, B.T. (1992), “Medikal araştırmalarda etik sorunlar”, Türk Tabipler Birliği’nin düzenlediği ‘Sağlık Kongresi’ne Sunular’ bildirisi. 8-11 Mart. Sheraton Oteli. Ankara, ss. 2. Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E. ve Bayraktaroğlu, S. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. 6.Baskı, Sakarya: Sakarya Kitabevi. Anık, C. (2007), Eğiticinin Performansını Niteleyen Faktörler, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 43, 133-168. Banner, J., & Cannon, H. (1997). “The elements of teaching”, New Haven: Yale University Press, pp. 3. Fidan, Mehmet (2009), “İletişim Kurmak İstiyorum”, Konya: Tablet Kitapevi, ss. 45. Forgas, J.P., & Locke, J. (2005), “Affective influences on causal inferences: The effects of mood on attributions for positive and negative interpersonal episodes”. Cognition and Emo-tion, 19 (7), pp. 1071-1081. Hatfield, E., Cacioppo, J., & Rapson, R. L. (1994), “Emotional contagion”, New York: Cambridge University Press. Işık, M. (2000), “İletişimden Kitle İletişimine”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayın-ları, Konya Kaypakoğlu, S. (2008), “Kişilerarası İletişim: Cinsiyet Farklılıkları, Güç ve Çatışma”, Derin Yayınları, ss. 27. Lee, S. J. (2007), “The relations between the student-teacher trust relationship and school suc-cess in the case of Korean middle schools”, Educational Studies, 33(2), pp. 209- 216. McCombs, B., & Whisler, J. (1997), “The learner-centered classroom and schools: Strategies for enhancing student motivation and achievement”. San Francisco, CA: Jossey-Bass. Noddings, N. (1988), “Schools face crisis in caring”, Education Week, 8(14), pp. 32.Noddings, N. (1992), “The challenge to care in schools: An alternative approach to education”, Teachers College Press, New York. Pianta, R. C. (1994), “Patterns of relationships between children and kindergarten teachers”, Journal of School Psychology, 32, pp. 115-31. Siyez, Diğdem M. (2010), “Kişilerarası İlişkilerin Başlangıcı ve Gelişimi”.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Ayşegül LİMAN KABAN (Primary Author)
Institution: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : July 17, 2019

Bibtex @research article { iled592539, journal = {Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-634X}, address = {}, publisher = {Maltepe University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {87 - 108}, doi = {}, title = {Kişilerarası İletişimde Duygusal Bulaşmanın Rolü: Öğretmen Öğrenci İletişimi Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {LİMAN KABAN, Ayşegül} }
APA LİMAN KABAN, A . (2019). Kişilerarası İletişimde Duygusal Bulaşmanın Rolü: Öğretmen Öğrenci İletişimi Üzerine Bir Araştırma. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , 6 (1) , 87-108 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iled/issue/47108/592539
MLA LİMAN KABAN, A . "Kişilerarası İletişimde Duygusal Bulaşmanın Rolü: Öğretmen Öğrenci İletişimi Üzerine Bir Araştırma". Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 6 (2019 ): 87-108 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iled/issue/47108/592539>
Chicago LİMAN KABAN, A . "Kişilerarası İletişimde Duygusal Bulaşmanın Rolü: Öğretmen Öğrenci İletişimi Üzerine Bir Araştırma". Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 6 (2019 ): 87-108
RIS TY - JOUR T1 - Kişilerarası İletişimde Duygusal Bulaşmanın Rolü: Öğretmen Öğrenci İletişimi Üzerine Bir Araştırma AU - Ayşegül LİMAN KABAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 108 VL - 6 IS - 1 SN - -2149-634X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Kişilerarası İletişimde Duygusal Bulaşmanın Rolü: Öğretmen Öğrenci İletişimi Üzerine Bir Araştırma %A Ayşegül LİMAN KABAN %T Kişilerarası İletişimde Duygusal Bulaşmanın Rolü: Öğretmen Öğrenci İletişimi Üzerine Bir Araştırma %D 2019 %J Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi %P -2149-634X %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD LİMAN KABAN, Ayşegül . "Kişilerarası İletişimde Duygusal Bulaşmanın Rolü: Öğretmen Öğrenci İletişimi Üzerine Bir Araştırma". Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 6 / 1 (July 2019): 87-108 .
AMA LİMAN KABAN A . Kişilerarası İletişimde Duygusal Bulaşmanın Rolü: Öğretmen Öğrenci İletişimi Üzerine Bir Araştırma. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. 2019; 6(1): 87-108.
Vancouver LİMAN KABAN A . Kişilerarası İletişimde Duygusal Bulaşmanın Rolü: Öğretmen Öğrenci İletişimi Üzerine Bir Araştırma. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. 2019; 6(1): 108-87.