Issue: 5, 7/19/21

Year: 2021

Research Articles

Research Article

3. Yahudi Göçleri ve Yahudi Kimliğinin Oluşumu

Reviews

Issue Editorial Board

Prof. Dr. Fahrettin ALTUN Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 0000-0001-8204-9497
İletişim Çalışmaları, Kültürel Çalışmalar, Sosyoloji
Assoc. Prof. Dr. Mehmet Zahid SOBACI Uludağ Üniversitesi, İİBF
Public Administration
Assoc. Prof. Dr. Oğuz GÖKSU Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi 0000-0002-7923-8761
Mass Media, Political Communication, Public Relations, Public Relations Campaigns and Applications, Public Relations Methods and Instruments
Dr. Çağatay ÖZDEMİR Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 0000-0001-9477-9761
Uluslararası İlişkiler