Book Review
BibTex RIS Cite

Book Review: Kadir Demirci. Zaydiyya and Hadith. ed. Atilla Atik. Ankara: Gece Akademi, 2019.

Year 2024, Issue: 61, 208 - 212, 30.06.2024
https://doi.org/10.29288/ilted.1420265

Abstract

Recently, it has been noticed that studies on Zaydiyya in terms of individuals and books, history, interpretation and literature have emerged in almost every field of Islamic sciences. Although
the fact that Turkish academe is addressing the tradition in various aspects can be seen as a positive contribution, the fact that the studies in this direction will constitute an intellectual
source for subsequent studies as a cumulative, makes these studies even more important. Kadir Demirci’s book, devoted to Zaydiyya’s hadīth understanding, has a very important position in
this respect. This introductory article, which deals with the author’s work titled Zaydiyya andHadīth from various aspects, aims to share the special value of the work with those interested,
especially with the ones interested in the hadīth academy. Zaydiyya, a branch of the Shīʿatradition, emerged as a political manifestation of allegiance to Zayd b. ʿAlī (d. 122/740) after his rebellion, began to acquire an intellectual and theological structure with al-Qāsim al-Rassī (d. 246/860), gained an institutional identity with Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 298/911) and became an
independent organization, and has continued its existence in the Islamic cultural and intellectual tradition until today despite occasional interruptions. It has made significant
contributions to the rich Islamic accumulation in many fields with the views it has adopted, the political attitude it has put forward and the acquis it has produced. Therefore, it is important for
Muslim communities to examine other different/unique formations in various aspects and to reveal their views and acceptances based on their own sources. In this respect, Zaydiyya and
Hadīth, which deals with the sect’s understanding and approaches to hadīth and sunnah reflected in the classical and modern period from a historical course and a scientific perspective,
attracts attention with its field of interest, scope, method and substantial content and deserves presentation.

Kitap Kritiği: Kadir Demirci. Zeydiyye ve Hadis. ed. Atilla Atik. Ankara: Gece Akademi, 2019.

Year 2024, Issue: 61, 208 - 212, 30.06.2024
https://doi.org/10.29288/ilted.1420265

Abstract

Son zamanlarda Zeydiyye’ye dair gerek şahıs ve eser, gerekse tarih, yorum ve literatür eksenli çalışmaların dini ilimlerin hemen her bir sahasında kendisini göstermeye başladığı görülmektedir. Türk akademyasının söz konusu geleneği çeşitli yönleriyle ele alması memnuniyet verici bir gelişme olarak görülebilirse de bu doğrultudaki araştırmaların bir yekûn olarak sonraki çalışmalara fikrî kaynaklık teşkil edecek olması, söz konusu çalışmaları daha da önemli hale getirmektedir. Kadir Demirci’nin Zeydiyye’nin hadis anlayışına hasrettiği eseri, bu bakımdan oldukça önemli bir konuma
sahiptir. Yazarın Zeydiyye ve Hadis başlıklı çalışmasını çeşitli yönlerden ele alan bu tanıtım yazısı, eserin zati kıymetini ilgililerle ve özellikle de hadis akademyası ile paylaşmayı hedeflemektedir. Şiî
geleneğin bir kolu olan Zeydiyye, Zeyd b. Ali’nin (ö. 122/740) isyanı sonrası ona mensubiyetin siyasî bir tezahürü olarak ortaya çıkmış, Kâsım er-Ressî (ö. 246/860) ile fikrî ve itikadî yapıya kavuşmaya başlamış, Yahyâ b. Hüseyin (ö. 298/911) ile kurumsal kimlik kazanarak müstakil bir oluşum haline gelmiştir. Zeydiyye İslam kültür ve düşünce geleneği içerisinde zaman zaman inkıtalara rağmen günümüze kadar varlığını sürdürmüş bir mezheptir. Benimsediği görüşler, ortaya koyduğu siyasî tavır ve ürettiği müktesebat ile zengin İslam birikimine birçok sahada kayda değer katkılarda bulunmuştur. Dolayısıyla Müslüman topluluklar açısından diğer farklı/özgün oluşumların da çeşitli yönleriyle incelenerek bizzat kendi kaynaklarından hareketle görüş ve kabullerinin ortaya konulması
önem arz etmektedir. Bu doğrultuda söz konusu mezhebin hadis ve sünnete dair klasik ve modern döneme yansıyan anlayış ve yaklaşımlarını tarihi bir seyir ve bilimsel bir bakış açısıyla ele alan
Zeydiyye ve Hadis adlı eser; ilgi alanı, kapsamı, metodu ve zengin muhtevasıyla dikkati çekmekte ve tanıtımı hak etmektedir.

Ethical Statement

Çalışma, etik ilke, usul ve teamüllere uygun şekilde hazırlanmıştır.

Supporting Institution

Yoktur.

Thanks

Teşekkür ederim.

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Hadith
Journal Section Book Reviews
Authors

Mustafa Tanrıverdi 0000-0003-3329-0019

Early Pub Date May 3, 2024
Publication Date June 30, 2024
Submission Date January 15, 2024
Acceptance Date April 20, 2024
Published in Issue Year 2024 Issue: 61

Cite

APA Tanrıverdi, M. (2024). Kitap Kritiği: Kadir Demirci. Zeydiyye ve Hadis. ed. Atilla Atik. Ankara: Gece Akademi, 2019. İlahiyat Tetkikleri Dergisi(61), 208-212. https://doi.org/10.29288/ilted.1420265
AMA Tanrıverdi M. Kitap Kritiği: Kadir Demirci. Zeydiyye ve Hadis. ed. Atilla Atik. Ankara: Gece Akademi, 2019. ilted. June 2024;(61):208-212. doi:10.29288/ilted.1420265
Chicago Tanrıverdi, Mustafa. “ 2019”. İlahiyat Tetkikleri Dergisi, no. 61 (June 2024): 208-12. https://doi.org/10.29288/ilted.1420265.
EndNote Tanrıverdi M (June 1, 2024) Kitap Kritiği: Kadir Demirci. Zeydiyye ve Hadis. ed. Atilla Atik. Ankara: Gece Akademi, 2019. İlahiyat Tetkikleri Dergisi 61 208–212.
IEEE M. Tanrıverdi, “ 2019”., ilted, no. 61, pp. 208–212, June 2024, doi: 10.29288/ilted.1420265.
ISNAD Tanrıverdi, Mustafa. “ 2019”. İlahiyat Tetkikleri Dergisi 61 (June 2024), 208-212. https://doi.org/10.29288/ilted.1420265.
JAMA Tanrıverdi M. Kitap Kritiği: Kadir Demirci. Zeydiyye ve Hadis. ed. Atilla Atik. Ankara: Gece Akademi, 2019. ilted. 2024;:208–212.
MLA Tanrıverdi, Mustafa. “ 2019”. İlahiyat Tetkikleri Dergisi, no. 61, 2024, pp. 208-12, doi:10.29288/ilted.1420265.
Vancouver Tanrıverdi M. Kitap Kritiği: Kadir Demirci. Zeydiyye ve Hadis. ed. Atilla Atik. Ankara: Gece Akademi, 2019. ilted. 2024(61):208-12.