Editorial
BibTex RIS Cite

Erratum

Year 2024, Issue: 61, 213 - 213, 30.06.2024
https://doi.org/10.29288/ilted.1500146

Abstract

Updates have been made to the following articles published in the Journal of Ilahiyat Researches. This information was accidentally forgotten to be added.
* “Examining General Self-Efficacy as a Mediator on the Relationship Between Smoking Urge and Religiosity: A Quantitative Study on High School Students” (Journal of Ilahiyat Researches 59/1 (June 2023), 71-81. DOI: 10.5152/ilted.2023.23282). The author's thesis
information should be added to the article as follows. This article was produced from the data of the master's thesis titled 'The Relationship Between Desire to Smoking, Self-Efficacy and Religiosity in Adolescents' (Istanbul, 2021) prepared at Marmara University Social Sciences Institute
* “The Relationship between Religious Attitude, Psychological Resilience and Depression: A Quantitative Research on Syrian Adolescent Individuals” (Journal of Ilahiyat Researches 60/1 (December 2023), 36-49. DOI: 10.5152/ilted.2023.23380). The author's thesis information should be added to the article as follows. Study, Assoc. Dr. It was produced from Erhan Cengiz's master's thesis titled "Psychological Resilience and Religious Attitudes in Predicting the Depression Level of Syrian Adolescents" under the supervision of Zeynep Sağır.
* “A Study on the Meaning of Life and New Age Beliefs Among Theology Faculty Students”(Journal of Ilahiyat Researches 60/1 (December 2023), 82-96. DOI: 10.5152/ilted.2023.23423). Ethics committee information should be added as follows. Ethics committee approval was received for this study from the ethics committee of Erciyes University (Date: July 25, 2023, Number: 2023/270).

References

  • Erratum, Haziran 2024.

Düzeltme

Year 2024, Issue: 61, 213 - 213, 30.06.2024
https://doi.org/10.29288/ilted.1500146

Abstract

İlahiyat Araştırmaları Dergisi'nde yayımlanan aşağıdaki makalelerde güncellemeler yapılmıştır. Bu bilginin eklenmesi yanlışlıkla unutulmuştur.
* “Sigara İçme Arzusu ve Dindarlık İlişkisinde Genel Öz-Yeterliğin Aracı Rolünün İncelenmesi: Lise Öğrencileri Üzerine Nicel Bir Araştırma” (Journal of Ilahiyat Researches 59/1 (June 2023), 71-81. DOI: 10.5152/ilted.2023.23282). Yazarın tez bilgileri makaleye şu şekilde eklenmelidir. Bu makale, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırlanan ‘Ergenlerde Sigara İçme Arzusu, ÖzYeterlik ve Dindarlık İlişkisi’ (İstanbul, 2021) başlıklı yüksek lisans tezi verilerinden üretilmiştir
* “Dini Tutum, Psikolojik Dayanıklılık ve Depresyon İlişkisi: Suriyeli Ergen Bireyler Üzerine Nicel Bir Araştırma” (Journal of Ilahiyat Researches 60/1 (December 2023), 36-49. DOI: 10.5152/ilted.2023.23380). Yazarın tez bilgileri makaleye şu şekilde eklenmelidir. Çalışma, Doç. Dr. Zeynep Sağır’ın danışmalığında Erhan Cengiz’in “Suriyeli Ergenlerin Depresyon Düzeyini Yordamada Psikolojik Sağlamlık ve Dini Tutum” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
* “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinde Hayatın Anlamı ve Yeni Çağ İnançları Üzerine Bir Araştırma” (Journal of Ilahiyat Researches 60/1 (December 2023), 82-96. DOI: 10.5152/ilted.2023.23423). Etik kurul bilgileri şu şekilde eklenmelidir. Bu calışma icin etik komite onayı Erciyes Universitesi’nden (Tarih: 25 Temmuz 2023, Sayı: 2023/270) alınmıştır.

References

  • Erratum, Haziran 2024.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Islamic Studies (Other)
Journal Section Erratum
Authors

Erratum Erratum This is me

Early Pub Date June 12, 2024
Publication Date June 30, 2024
Submission Date June 12, 2024
Acceptance Date June 12, 2024
Published in Issue Year 2024 Issue: 61

Cite

APA Erratum, E. (2024). Düzeltme. İlahiyat Tetkikleri Dergisi(61), 213-213. https://doi.org/10.29288/ilted.1500146
AMA Erratum E. Düzeltme. ilted. June 2024;(61):213-213. doi:10.29288/ilted.1500146
Chicago Erratum, Erratum. “Düzeltme”. İlahiyat Tetkikleri Dergisi, no. 61 (June 2024): 213-13. https://doi.org/10.29288/ilted.1500146.
EndNote Erratum E (June 1, 2024) Düzeltme. İlahiyat Tetkikleri Dergisi 61 213–213.
IEEE E. Erratum, “Düzeltme”, ilted, no. 61, pp. 213–213, June 2024, doi: 10.29288/ilted.1500146.
ISNAD Erratum, Erratum. “Düzeltme”. İlahiyat Tetkikleri Dergisi 61 (June 2024), 213-213. https://doi.org/10.29288/ilted.1500146.
JAMA Erratum E. Düzeltme. ilted. 2024;:213–213.
MLA Erratum, Erratum. “Düzeltme”. İlahiyat Tetkikleri Dergisi, no. 61, 2024, pp. 213-, doi:10.29288/ilted.1500146.
Vancouver Erratum E. Düzeltme. ilted. 2024(61):213-.