Year 2020, Volume 4 , Issue 6, Pages 265 - 271 2020-07-11

SOSYAL ÇALIŞMADA ÇAĞDAŞ ELEŞTİREL PERSPEKTİFLER

Bekir GÜZEL [1]


Kitap “Bir disiplinin varlığını sürdürebilmesi, gelişebilmesi ve son tahlilde meşruiyetini koruyabilmesi için can suyu kabilinden ihtiyaç duyulan şey eleştiridir. Eleştiriden yoksun ve hatta eleştiriye düşman bir disiplin kaçınılamaz olarak bilimsellikten uzaklaşacak ve sınırlarını muhkemleştirmek gayesiyle taassubun şehvetine kapılarak dogmalar yaratacak ve küçük gettosunda narsistik bir alınganlığa mahkûm olacaktır.” (s. 1) sözleriyle başlamaktadır. Bu sözler kitabın nasıl bir bakış açısıyla yazıldığının ve hangi yönde ilerleneceğinin anlaşılabilmesi açısından çok önemlidir. Akbaş, içindekiler kısmında net bir bölümleme yapmamış olsa da kitabın giriş bölümü dışında kalan (1) Sosyal Çalışma ve Sosyal Teori, (2) Post-modern Eleştiri, (3) Baskı Karşıtı Sosyal Çalışma ve (4) Tinsel Sosyal Çalışma şeklinde ele alabileceğimiz, her biri kıymetli ve ezber bozucu, dört ana bölümden oluştuğunu görebiliriz.
Sosyal çalışma, sosyal hizmet, eleştirel perspektifler
  • Akbaş, E. (2014). Sosyal Çalışmada Çağdaş Eleştirel Perspektifler, Ankara: SABEV Yayınları.
  • Castles, S., & Miller, M. J. (2008). Göçler Çağı: Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri, (Çev. Bülent Uğur Bal ve İbrahim Akbulut). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
  • Kongar, E. (2007). Sosyal Çalışmaya Giriş. (Tıpkıbasım). Ankara: SABEV Yayınları.
  • Schopenhauer, A. (2009). Merhamet. İstanbul: Dergâh Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0795-0768
Author: Bekir GÜZEL (Primary Author)
Institution: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 11, 2020

APA Güzel, B . (2020). SOSYAL ÇALIŞMADA ÇAĞDAŞ ELEŞTİREL PERSPEKTİFLER . İmgelem , 4 (6) , 265-271 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/imgelem/issue/55950/752617