e-ISSN: 2602-4446
Founded: 2017
Publisher: BİLGİTOY BİLGİ, BİLİM, EĞİTİM,ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE STRATEJİ DERNEĞİ
Cover Image
 

IMGELEM Journal is an open access Social Sciences journal that has adopted the double-blind peer review system and is published twice a year, in July and December. İmgelem Journal includes studies from all fields of Social Sciences, provided that they are written from a sociological perspective; if this condition is not met, only studies written in the fields of Sociology, Political Science and International Relations are included.
IMGELEM Magazine is scanned by TR Index, ERIH PLUS, ASOS and Crossref.


2023 - Volume: 7 Issue: 13

Research Article

Batı Sanatında Seyirlik Nesne Olarak Kadın Bedeni Tanrıça Venüsten Hottentot Venüsüne

Research Article

Foucaultcu Felsefenin Said’in Oryantalizm'ine Etkisi

Research Article

Comparison of General Attitudes and Beliefs of Generations X, Y, and Z

Research Article

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ 2016 GÖÇ MUTABAKATI: SON DURUM VE GÜNCELLENME TARTIŞMALARI

Research Article

GÖÇMENLERİN SOSYAL UYUMUNDA YEREL YÖNETİMLERİN ETKİSİ: BELEDİYELERİN ROLÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Research Article

RÖNESANS’TA SÜRREALİZM: BOSCH VE BRUEGEL SANATI ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ

Research Article

Factors Affecting Consumers' Online Purchasing Attitudes Towards Ads Guided by Artificial Intelligence

Research Article

ÖZBEKİSTAN'DA KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI TOPLUMSAL FARKINDALIK OLUŞTURMA ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA: SUKUT SAQLAMA ÖRNEĞİ

Research Article

ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKELERİNDEKİ KADINLIK DENEYİMLERİNİ FEMİNİZM İÇERİSİNE DAHİL ETMEK

Research Article

AVRUPA’DA GÖÇÜN GÜVENLİKLEŞTİRİLMESİNDE AŞIRI SAĞ PARTİLERİN ROLÜ

Research Article

Müzik ve Melankoli İlişkisine Tarihsel Bir Bakış

SOSYAL MEDYA