Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

MALATYA HAVZASI’NDA SICAKLIK VE YAĞIŞIN TREND ANALİZİ

Year 2019, Volume 8, Issue 1, 230 - 246, 30.06.2019

Abstract

Bu çalışmada, 20. yüzyıl müziğinin en önemli bestecilerinden biri olan Francis Poulenc’in Klarnet ve Piyano için Sonat’ı, klarnet icracılığı yönünden incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı klarnet icracılarının bu eseri daha rahat ve kolayca yorumlamalarına yardımcı olmak ve klarnet eğitimine katkı sağlamaktır.

Poulenc’in Klarnet ve Piyano için Sonat’ı, 20. yüzyıl klarnet eğitim repertuvarının en önemli eserleri arasında yer alıp hem derslerde hem de konserlerde sıklıkla icra edilmektedir. Bestecinin 20. yüzyılda bestelediği bu eser dönemin stil özelliklerinin aktarılması açısından önemli bir yere sahiptir. Eser klarnet ailesinin soprano grubunun bir üyesi olan si bemol klarnet için yazılmıştır ve 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümü Allegro Tristamente /Allegretto, ikinci bölümü Romanza/Très calme ve üçüncü bölümü Allegro Con Fuoco/Très anime’dir. Eserin birinci bölümü çabuk temponun yanı sıra hüzünlü anlatımı da içermektedir. İkinci bölümü ağırca bir tempoda Romans’tır. Üçüncü bölümü ise ateşli ve çabuk tempoda bir Final’dir.

Bu çalışmada ilk olarak bestecinin müzikal kimliği hakkında genel bilgilere yer verilmiş, ardından klarnetli yapıtlarına kısaca değinilmiştir. En sonunda Poulenc’in Klarnet ve Piyano için Sonat’ının klarnet icracılığı yönünden incelenmesi yapılarak teknik ve müzikal açıdan zorluk teşkil edebilecek yerler belirlenmiş ve bu zorlukları azaltmaya yönelik çalışma önerilerinde bulunulmuştur. Elde edilen bu bilgiler ışığında eserin rahat ve kolayca yorumlanabilmesi için günümüz ve gelecek kuşak klarnet icracılarına yeni bir bakış açısı teşkil edeceği düşünülmektedir.

References

 • Akbaş, A. (2014). “Türkiye’de Klimatolojik Kuraklık Olasılıklarının Dağılışı”. Türk Coğrafya Dergisi 63, 1-7.
 • Anonim (2016). Malatya İli 2016 Yılı Çevre Durum Raporu. T.C. Malatya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü.
 • Atalay, İ., Mortan, K. (2003). Resimli ve Haritalı Türkiye Bölgesel Coğrafyası (Genişletilmiş 2,Baskı). İnkılap Yayınları, İstanbul.
 • Avci, V., Sunkar, M., Toprak, A., (2017). “Malatya Kuzeydoğusunda Ballı ve Memikan Dereleri Arasındaki Sahanın Erozyon Duyarlılık Analizi”. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 27: 769-799.
 • Bahadır, M., Saraçlı, S. (2010). “Isparta’da Arıma Modeline Göre Sentetik İklim Verilerinin Analizi”. E-Journal of New World Sciences Academy 5(3).
 • Başoğlu, A. (2014). “Küresel İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri”. KTÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 175-196.
 • Beniston, M. (2003). “Climatic Change in Mountain Regions: A Review of Possible İmpacts”. Climatic Change 59(1), 5-31.
 • Cannone, N., Sgorbati, S., Guglielmin, M. (2007). “Unexpected Impacts of Climate Change on Alpine Vegetation”. Frontiers in Ecology and the Environment 7: 360-364.
 • Christensen, J.H, Hewitson, B., Busuioc, A., Solomon S., Qin, D., Manning, M. et al. (2007). AR4 Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom
 • Cosun, F., Karabulut, M. (2009). “Kahramanmaraş İlinde Yağışların Trend Analizi”. Coğrafi Bilimler Dergisi, 7(1): 65-83.Danneberg J. (2012). “Changes in Runoff Time Series in Thuringia, Germany – Mann‐Kendall Trend Test and Extreme Value Analysis” Adv. Geosci. 31: 49–56.
 • Demiral, B., Evin, H. (2014). “Malatya Büyükşehir Belediyesi: Arakentten Bütünkente Bir Dönüşüm Hikâyesi”. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1/ Özel Sayı: 77-87.
 • Demircan, M., Gurkan, H., Eskioğlu, O., Arabacı, H., Coşkun, M. (2017). “Climate Change Projections for Turkey: Three Models and Two Scenarios”. Turkish Journal of Water Science & Management 1: 22-43.
 • Deng, H., Chen, Y., Shi, X., Li, W., Wang, H., Zhang, S., Fang G. (2014). “Dynamics of Temperature and Precipitation Extremes and Their Spatial Variation in the Arid Region of Northwest China”. Atmospheric Research 138: 346–355.
 • Diaz, H. F., Grosjean, M., Graumlich, L. (2003). “Climate Variability and Change in High Elevation Regions: Past, Present and Future”. Climatic Change 59(1): 1-4.
 • Doğan Demir, A., Demir, Y., Şahin, Ü., Meral, R. (2017). “Bingöl İlinde Sıcaklık ve Yağışların Trend Analizi ve Tarıma Etkisi”. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4(3): 284–291.
 • Erinç, S,, (1996). Klimatoloji ve Metodları. Alfa Basım Yayım, İstanbul
 • Fıstıkoğlu, O., Biberoğlu, E. (2008). “Küresel İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum Önlemleri”. TMMOB İklim Değişimi Sempozyumu, 238-252.
 • French, H.M. (1996). The Periglacial Environment. Pearson Education, Longman, London.
 • Giorgi, F., Lionello, P. (2008). “Climate Change Projections For The Mediterranean Region”. Global Planetary Change 63: 90-104.
 • Gönençgil, B., İçel, G. (2010). “Türkiye’nin Doğu Akdeniz Kıyılarında Yıllık Toplam Yağışlarda Görülen Değişimler (1975-2006)”. Türk Coğrafya Dergisi 55: 1-12.
 • Haeberli, W., Beniston, M. (1998). “Climate Change and its Impacts on Glaciers and Permafrost in the Alps”. Ambio, 258-265.
 • Hillel, D., Rosenzweig, C. (2002). “Desertification in Relation to Climate Variability and Change”. Adv. Agron. 77: 1–38.
 • Hunter, P.R. 2003. “Climate Change and Waterborne and Vector-Borne Disease”. J. Appl. Microbiol. 94: 37-46.
 • IPCC . (2001). Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2001–the Scientific Basis: Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, New York.
 • IPCC. (2007). Climate Change 2007: The Physical Science Basis: Summary for Policymakers-Contribution of Working Group I to the Fourth Ass essment Repor t of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC Secretariat, WMO, Geneva.
 • IPCC (2014) Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
 • Kadıoğlu, M. (1997). "Trends in Surface Air Temperature Data Over Turkey", International Journal of Climatology 17: 511-520.
 • Kalaycı, S., Kahya, E. (1998). “Susurluk Havzası Nehirlerinde Su Kalitesi Trendlerinin Belirlenmesi”. Selçuk Üniv., Tübitak Dergisi, Konya, 503-514.
 • Karabulut, M., (2012). “Doğu Akdeniz’de Ekstrem Maksimum ve Minimum Sıcaklıkların Trend Analizi”. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, Özel Sayı: 37-45, Kahramanmaraş.
 • Kızılelma, Y., Çelik, M.A., Karabulut, M. (2015). “İç Anadolu Bölgesinde Sıcaklık ve Yağışların Trend Analizi”, Türk Coğrafya Dergisi 64: 1-10, İstanbul.
 • Karas, J. (2000). Climate Change and the Mediterranean Region. Greenpeace Report.
 • Koçman, A, (1993). Türkiye İklimi. Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 72, İzmir.
 • Kovats, R.S., Tirado, C. (2006). “Climate, Weather and Enteric Disease. Climate Change and Adaptation Strategies for Human Health”. B. Menne and K.L. Ebi, Eds., Springer, Darmstadt, 269-295.
 • Kum, G., Çelik, M. A., (2014). “Impact of Global Climate Change on the Mediterranean Region: Adana as a Case Study”. Procedia Social and Behavioral Sciences 120: 600‐608.
 • McCarthy, J.J., Canziani, O.F., Leary, N.A., Dokken, D.J., White, K.S. (2001). Climate Change 2001: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, New York.
 • Miettinen, I., Zacheus, O., Von Bonsdorff, C., Vartiainen, T. (2001). “Waterborne Epidemics in Finland in 1998-1999”. Water Sci. Technol. 43: 67-71.
 • Moltke, H. Von (2012) .Moltke’nin Türkiye Mektupları, Çeviren: Hayrullah Örs,
 • Nastos, P., Kapsomenakis, J., Douvis, K. (2013). “Analysis of Precipitation Extremes Based on Satellite and High-Resolution Gridded Data Set Over Mediterranean Basin”. Atmospheric Research 131: 46–59.
 • Novotny, E.V., Heinz G. S. (2007). “Stream Flow in Minnesota: Indicator of Climate Change” Journal of Hydrology 334: 319– 333
 • Öztürk, D., Karakaş, G. (2017). “Kayısı Üretimi ve Pazarlama Sorunları; Malatya İli Örneği”. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 4: 113-125.
 • Özdemir, M. A., Bahadır, M. (2010). "Denizli’de Box – Jenkins Tekniği ile Küresel İklim Değişikliği Öngörüleri" The Journal of International Social Research 3(12).
 • Öztürk, M. (2012). Uludağ’daki Periglasiyal Süreçlerin, Periglasiyal Yerşekillerinin ve Bunları Denetleyen Etmenlerin İncelenmesi. Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi Yayınları, No: 10.
 • Öztürk, T., Ceber, Z.P., Türkeş, M. ve Kurnaz, M.L. (2015). “Projections of Climate Change in the Mediterranean Basin by using Downscaled Global Climate Model Outputs”. International Journal of Climatology 35(14): 4276-4292.
 • Öztürk, M., Kılıç, H. (2018). “Ardahan’da İklim Parametrelerindeki Değişimin Zamansal Analizi”. Türk Coğrafya Dergisi 70: 37-43
 • Paparrizos, S., Maris, F., Matzarakis, A. (2016). “Integrated Analysis of Present and Future Responses of Precipitation over Selected Greek Areas with Different Climate Conditions”. Atmospheric Research 169: 199–208
 • Polat, P., Sunkar, M. (2017). “Rize’nin İklim Özellikleri ve Rize Çevresinde Uzun Dönem Sıcaklık ve Yağış Verilerinin Trend Analizleri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27(1): 1-23.
 • Sunkar, M., Hatun, Ü., Toprak, A. (2013). “Malatya Havzası ve Çevresinde İklim Özelliklerinin Meyveciliğe Etkisi”. 3. International Geography Symposium - GEOMED 2013, 566-574
 • Şahin, K. (2010). "Türkiye’de Etkili Olan Hava Durumu Modelleri ile Samsun’da Bazı Meteorolojik Değişkenler Arasındaki İlişkiler: 2008 Yılı Örneği ". The Journal of International Social Research 3(10): 537-557.
 • Şahinler, S. (2000). “En Küçük Kareler Yöntemi ile Doğrusal Regresyon Modeli Oluşturmanın Temel Prensipleri”. M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 5(1-2): 57-73.
 • Şen, O. L. (2013). A holistic View of Climate Change and its Impacts in Turkey. Report. Istanbul Policy Centre, Sabanci University, Istanbul.
 • Türkeş, M. (1996). "Spatial and Temporal Analysis of Annual Rainfall Variations in Turkey". International Journal of Climatology 16: 1057-1076.
 • Türkeş, M., Sümer, U. M., Çetiner, G. (2000). Küresel İklim Değişikliği ve Olası Etkileri. Çevre Bakanlığı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
 • Seminer Notları, İstanbul Sanayi Odası, 7- 24, ÇKÖK Gn. Md., Ankara
 • Türkeş, M. (2002). İklim Değişikliği: Türkiye - İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İlişkileri ve İklim Değişikliği Politikaları Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri
 • Teknoloji Öngörü Projesi, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu.
 • Yue, S., Pilon, P.(2012). “A Comparison of the Power of the test, Mann‐Kendall and Bootstrap Tests for Trend Detection / Une Comparaison de la puissance des tests de Student, de Mann‐Kendall et du bootstrap pour la détection de tendance”. Hydrological Sciences 49 (1).
 • Yürekli, K. (2015). “Impact of Climate Variability on Precipitation in the Upper Euphrates–Tigris Rivers Basin of Southeast Turkey”. Atmospheric Research 154: 25–38.Zachos, J., Pagani, M., Sloan, L., Thomas, E., Billups K. (2001).“Trends, Rhythms, and Aberrations in Global Climate 65 Ma to Present”. Science, 292 (5517): 686–693

EXAMINING SONATA FOR CLARINET AND PIANO BY FRANCIS POULENC IN TERMS OF CLARINET PERFORMANCE

Year 2019, Volume 8, Issue 1, 230 - 246, 30.06.2019

Abstract

In this study, Sonata for Clarinet and Piano by Francis Poulenc, who is one of the most important composers of the 20th century, is examined in terms of clarinet performance. The aim of this study is to help clarinet players perform the work with more ease and contribute to clarinet education.

Poulenc's Sonata for Clarinet and Piano is among the most important works of the clarinet education repertoire, and is frequently performed both in lessons and concerts. This work, which the composer had written in the 20th century, holds an important place with regards to conveying the stylistic characteristics of the era. The work is written for the Bb clarinet, which is a member of the soprano group of the clarinet family, and is in three movements. First movement is Allegro Tristamente/Allegretto, second movement is Romanza/Très calme and the third movement is Allegro Con Fuoco/Très anime. The first movement of the work, besides its quick tempo, includes a somber expression. The second movement is a slow tempo Romance. The third movement is a Finale in a quick and fiery tempo.

In this study, first of all, general information about the composer's musical identity is provided, then his works including clarinet are mentioned. Lastly, the sections of the Sonata for Clarinet and Piano, which include technical and musical challenges in clarinet performance are determined, and suggestions for overcoming these challenges are provided. This way, it is intended to provide current and future generation clarinet players with a new perspective for this work to be performed with ease in the light of the information provided.

References

 • Akbaş, A. (2014). “Türkiye’de Klimatolojik Kuraklık Olasılıklarının Dağılışı”. Türk Coğrafya Dergisi 63, 1-7.
 • Anonim (2016). Malatya İli 2016 Yılı Çevre Durum Raporu. T.C. Malatya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü.
 • Atalay, İ., Mortan, K. (2003). Resimli ve Haritalı Türkiye Bölgesel Coğrafyası (Genişletilmiş 2,Baskı). İnkılap Yayınları, İstanbul.
 • Avci, V., Sunkar, M., Toprak, A., (2017). “Malatya Kuzeydoğusunda Ballı ve Memikan Dereleri Arasındaki Sahanın Erozyon Duyarlılık Analizi”. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 27: 769-799.
 • Bahadır, M., Saraçlı, S. (2010). “Isparta’da Arıma Modeline Göre Sentetik İklim Verilerinin Analizi”. E-Journal of New World Sciences Academy 5(3).
 • Başoğlu, A. (2014). “Küresel İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri”. KTÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 175-196.
 • Beniston, M. (2003). “Climatic Change in Mountain Regions: A Review of Possible İmpacts”. Climatic Change 59(1), 5-31.
 • Cannone, N., Sgorbati, S., Guglielmin, M. (2007). “Unexpected Impacts of Climate Change on Alpine Vegetation”. Frontiers in Ecology and the Environment 7: 360-364.
 • Christensen, J.H, Hewitson, B., Busuioc, A., Solomon S., Qin, D., Manning, M. et al. (2007). AR4 Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom
 • Cosun, F., Karabulut, M. (2009). “Kahramanmaraş İlinde Yağışların Trend Analizi”. Coğrafi Bilimler Dergisi, 7(1): 65-83.Danneberg J. (2012). “Changes in Runoff Time Series in Thuringia, Germany – Mann‐Kendall Trend Test and Extreme Value Analysis” Adv. Geosci. 31: 49–56.
 • Demiral, B., Evin, H. (2014). “Malatya Büyükşehir Belediyesi: Arakentten Bütünkente Bir Dönüşüm Hikâyesi”. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1/ Özel Sayı: 77-87.
 • Demircan, M., Gurkan, H., Eskioğlu, O., Arabacı, H., Coşkun, M. (2017). “Climate Change Projections for Turkey: Three Models and Two Scenarios”. Turkish Journal of Water Science & Management 1: 22-43.
 • Deng, H., Chen, Y., Shi, X., Li, W., Wang, H., Zhang, S., Fang G. (2014). “Dynamics of Temperature and Precipitation Extremes and Their Spatial Variation in the Arid Region of Northwest China”. Atmospheric Research 138: 346–355.
 • Diaz, H. F., Grosjean, M., Graumlich, L. (2003). “Climate Variability and Change in High Elevation Regions: Past, Present and Future”. Climatic Change 59(1): 1-4.
 • Doğan Demir, A., Demir, Y., Şahin, Ü., Meral, R. (2017). “Bingöl İlinde Sıcaklık ve Yağışların Trend Analizi ve Tarıma Etkisi”. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4(3): 284–291.
 • Erinç, S,, (1996). Klimatoloji ve Metodları. Alfa Basım Yayım, İstanbul
 • Fıstıkoğlu, O., Biberoğlu, E. (2008). “Küresel İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum Önlemleri”. TMMOB İklim Değişimi Sempozyumu, 238-252.
 • French, H.M. (1996). The Periglacial Environment. Pearson Education, Longman, London.
 • Giorgi, F., Lionello, P. (2008). “Climate Change Projections For The Mediterranean Region”. Global Planetary Change 63: 90-104.
 • Gönençgil, B., İçel, G. (2010). “Türkiye’nin Doğu Akdeniz Kıyılarında Yıllık Toplam Yağışlarda Görülen Değişimler (1975-2006)”. Türk Coğrafya Dergisi 55: 1-12.
 • Haeberli, W., Beniston, M. (1998). “Climate Change and its Impacts on Glaciers and Permafrost in the Alps”. Ambio, 258-265.
 • Hillel, D., Rosenzweig, C. (2002). “Desertification in Relation to Climate Variability and Change”. Adv. Agron. 77: 1–38.
 • Hunter, P.R. 2003. “Climate Change and Waterborne and Vector-Borne Disease”. J. Appl. Microbiol. 94: 37-46.
 • IPCC . (2001). Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2001–the Scientific Basis: Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, New York.
 • IPCC. (2007). Climate Change 2007: The Physical Science Basis: Summary for Policymakers-Contribution of Working Group I to the Fourth Ass essment Repor t of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC Secretariat, WMO, Geneva.
 • IPCC (2014) Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
 • Kadıoğlu, M. (1997). "Trends in Surface Air Temperature Data Over Turkey", International Journal of Climatology 17: 511-520.
 • Kalaycı, S., Kahya, E. (1998). “Susurluk Havzası Nehirlerinde Su Kalitesi Trendlerinin Belirlenmesi”. Selçuk Üniv., Tübitak Dergisi, Konya, 503-514.
 • Karabulut, M., (2012). “Doğu Akdeniz’de Ekstrem Maksimum ve Minimum Sıcaklıkların Trend Analizi”. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, Özel Sayı: 37-45, Kahramanmaraş.
 • Kızılelma, Y., Çelik, M.A., Karabulut, M. (2015). “İç Anadolu Bölgesinde Sıcaklık ve Yağışların Trend Analizi”, Türk Coğrafya Dergisi 64: 1-10, İstanbul.
 • Karas, J. (2000). Climate Change and the Mediterranean Region. Greenpeace Report.
 • Koçman, A, (1993). Türkiye İklimi. Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 72, İzmir.
 • Kovats, R.S., Tirado, C. (2006). “Climate, Weather and Enteric Disease. Climate Change and Adaptation Strategies for Human Health”. B. Menne and K.L. Ebi, Eds., Springer, Darmstadt, 269-295.
 • Kum, G., Çelik, M. A., (2014). “Impact of Global Climate Change on the Mediterranean Region: Adana as a Case Study”. Procedia Social and Behavioral Sciences 120: 600‐608.
 • McCarthy, J.J., Canziani, O.F., Leary, N.A., Dokken, D.J., White, K.S. (2001). Climate Change 2001: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, New York.
 • Miettinen, I., Zacheus, O., Von Bonsdorff, C., Vartiainen, T. (2001). “Waterborne Epidemics in Finland in 1998-1999”. Water Sci. Technol. 43: 67-71.
 • Moltke, H. Von (2012) .Moltke’nin Türkiye Mektupları, Çeviren: Hayrullah Örs,
 • Nastos, P., Kapsomenakis, J., Douvis, K. (2013). “Analysis of Precipitation Extremes Based on Satellite and High-Resolution Gridded Data Set Over Mediterranean Basin”. Atmospheric Research 131: 46–59.
 • Novotny, E.V., Heinz G. S. (2007). “Stream Flow in Minnesota: Indicator of Climate Change” Journal of Hydrology 334: 319– 333
 • Öztürk, D., Karakaş, G. (2017). “Kayısı Üretimi ve Pazarlama Sorunları; Malatya İli Örneği”. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 4: 113-125.
 • Özdemir, M. A., Bahadır, M. (2010). "Denizli’de Box – Jenkins Tekniği ile Küresel İklim Değişikliği Öngörüleri" The Journal of International Social Research 3(12).
 • Öztürk, M. (2012). Uludağ’daki Periglasiyal Süreçlerin, Periglasiyal Yerşekillerinin ve Bunları Denetleyen Etmenlerin İncelenmesi. Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi Yayınları, No: 10.
 • Öztürk, T., Ceber, Z.P., Türkeş, M. ve Kurnaz, M.L. (2015). “Projections of Climate Change in the Mediterranean Basin by using Downscaled Global Climate Model Outputs”. International Journal of Climatology 35(14): 4276-4292.
 • Öztürk, M., Kılıç, H. (2018). “Ardahan’da İklim Parametrelerindeki Değişimin Zamansal Analizi”. Türk Coğrafya Dergisi 70: 37-43
 • Paparrizos, S., Maris, F., Matzarakis, A. (2016). “Integrated Analysis of Present and Future Responses of Precipitation over Selected Greek Areas with Different Climate Conditions”. Atmospheric Research 169: 199–208
 • Polat, P., Sunkar, M. (2017). “Rize’nin İklim Özellikleri ve Rize Çevresinde Uzun Dönem Sıcaklık ve Yağış Verilerinin Trend Analizleri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27(1): 1-23.
 • Sunkar, M., Hatun, Ü., Toprak, A. (2013). “Malatya Havzası ve Çevresinde İklim Özelliklerinin Meyveciliğe Etkisi”. 3. International Geography Symposium - GEOMED 2013, 566-574
 • Şahin, K. (2010). "Türkiye’de Etkili Olan Hava Durumu Modelleri ile Samsun’da Bazı Meteorolojik Değişkenler Arasındaki İlişkiler: 2008 Yılı Örneği ". The Journal of International Social Research 3(10): 537-557.
 • Şahinler, S. (2000). “En Küçük Kareler Yöntemi ile Doğrusal Regresyon Modeli Oluşturmanın Temel Prensipleri”. M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 5(1-2): 57-73.
 • Şen, O. L. (2013). A holistic View of Climate Change and its Impacts in Turkey. Report. Istanbul Policy Centre, Sabanci University, Istanbul.
 • Türkeş, M. (1996). "Spatial and Temporal Analysis of Annual Rainfall Variations in Turkey". International Journal of Climatology 16: 1057-1076.
 • Türkeş, M., Sümer, U. M., Çetiner, G. (2000). Küresel İklim Değişikliği ve Olası Etkileri. Çevre Bakanlığı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
 • Seminer Notları, İstanbul Sanayi Odası, 7- 24, ÇKÖK Gn. Md., Ankara
 • Türkeş, M. (2002). İklim Değişikliği: Türkiye - İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İlişkileri ve İklim Değişikliği Politikaları Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri
 • Teknoloji Öngörü Projesi, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu.
 • Yue, S., Pilon, P.(2012). “A Comparison of the Power of the test, Mann‐Kendall and Bootstrap Tests for Trend Detection / Une Comparaison de la puissance des tests de Student, de Mann‐Kendall et du bootstrap pour la détection de tendance”. Hydrological Sciences 49 (1).
 • Yürekli, K. (2015). “Impact of Climate Variability on Precipitation in the Upper Euphrates–Tigris Rivers Basin of Southeast Turkey”. Atmospheric Research 154: 25–38.Zachos, J., Pagani, M., Sloan, L., Thomas, E., Billups K. (2001).“Trends, Rhythms, and Aberrations in Global Climate 65 Ma to Present”. Science, 292 (5517): 686–693

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Fatma ESEN> (Primary Author)
BINGOL UNIVERSITY, BİNGÖL SOCIAL SCIENCES VOCATIONAL SCHOOL
0000-0002-3740-1751
Türkiye


Vedat AVCI>
BINGOL UNIVERSITY, BİNGÖL SOCIAL SCIENCES VOCATIONAL SCHOOL
Türkiye

Publication Date June 30, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 8, Issue 1

Cite

APA Esen, F. & Avcı, V. (2019). MALATYA HAVZASI’NDA SICAKLIK VE YAĞIŞIN TREND ANALİZİ . İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (1) , 230-246 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inijoss/issue/46583/551025

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.