İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS)
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2147-0936 | e-ISSN 2147-0936 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Inonu University |


Haziran 2020 SAYIMIZ YAYINLANMIŞTIR. Aralık 2020 SAYISI İÇİN MAKALE ALIMLARI 31 EKİM 2020'YE KADAR DERGİPARK SİSTEMİ ÜZERİNDEN DEVAM EDECEKTİR..

 • Haziran 2020 sayısından itibaren Dergimiz şablonunda hazırlanmayan yazıların, hakem süreci başlatılmayacaktır.
 • Aralık 2020 sayısıyla birlikte makale gönderimi esnasında çalışmaya ait intihal raporunun da sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
 • Aralık 2020 sayısıyla birlikte Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar için Etik kurul izni talep edilecektir.
 • 2019 yılı itibariyle INIJOSS'a gönderilen bütün çalışmalarda eser sahiplerinin ORCID numarası (Bilimsel Araştırmacı Kimlik Numarası) bulunması ve ORCID numaralarının DergiPark sistemine yüklenmesi gerekmektedir. ORCID Numarası https://orcid.org/signin adresinden alınmaktadır. ORCID numarası olmayan araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye alınmayacaktır.INIJOSS HAKKINDA


1. İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi INIJOSS, yılda iki kez (Yaz ve Kış) yayımlanan, disiplinler arası hakemli bir dergidir. Dergide: Edebiyat, Hukuk, İlahiyat, Felsefe, İktisat, İşletme, Güzel Sanatlar, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih başta olmak üzere bütün sosyal bilim alanlarındaki araştırma makalelerine, çevirilere ve kitap tanıtımlarına yer verilir.

2.  Yayın için gönderilen çalışmalar, içinde iletişim bilgilerinin (telefon, e-mail, mektup adresi) yer aldığı bir başvuru dilekçesi ile birlikte iletilmesi gerekir. İletilen bu çalışmanın içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk yazara aittir. Yayımlanmayan yazılar iade edilmez.

3.    Gönderilen yazıların daha önce hiçbir yerde yayımlanmaması veya yayın için başka bir yere gönderilmemiş olması önemlidir..

4.  Dergide, herhangi bir konferans, ya da kongrede sunulan fakat tam metin olarak kongre kitapçığında yayımlanmamış olan çalışmalara da yer verilir. Ancak bu tür yazıların sunulduğu etkinlik adı, yeri ve tarihi mutlaka ilk sayfada dipnot ile belirtilmelidir.

5.   Bir araştırma kurumu ya da fonu tarafından desteklenen çalışmaların yayımlanması talep edilirse, mutlaka desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası yine ilk sayfada dipnot olarak verilmelidir.

6.  Dergiye verilen yazıların dergi yazım kılavuzuna göre hazırlanmış olması gerekir. Editör, yazım kurallarına uymayan yazıları yazarına iade etme ya da düzeltilmesi için yazara tekrar gönderme yetkisine sahiptir.

7. Editör veya editörlerin ön değerlendirmesinden geçen bir çalışma içerik bakımından incelenmek üzere iki hakeme gönderilir. Hakemlerin olumlu görüş bildirmesi durumunda çalışma yayımlanmak üzere yayın kuruluna gönderilir. Hakemlerden birisi olumsuz görüş bildirir ise makale bir üçüncü hakeme gönderilir. Bu hakem de olumlu görüş bildirir ise makale yayımlanmak üzere yayın kuruluna iletilir, aksi halde makale yayımlanmaz.

8.  Hakemler tarafından düzeltme önerilmiş ise çalışma yazara tekrar yollanır. Ancak hakem, "makale düzeltildikten sonra görmek isterim" derse yazarın düzelttiği makale tekrar aynı hakeme yollanır ve oluru alındıktan sonra yayın kurulunun onayıyla yayımlanır. Düzeltilmiş metnin belirtilen sürede dergiye ulaşıp ulaşmamasından yazar sorumludur.

9.  Yazarlar, çalışmalarını yayınlanmak üzere Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dergisine göndermekle, telif haklarını İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisine devretmiş sayılırlar.

10.  Dergide yayınlanan çalışmaların içeriğinden kaynaklanan yasal sorumluluklar yazar(lar)a aittir. Not: INIJOSS’ta, her makale için en az iki hakemin görev aldığı çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanılmaktadır. Hakem isimleri gizli tutulmakta ve yayımlanmamaktadır. 

İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS)

ISSN 2147-0936 | e-ISSN 2147-0936 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Inonu University |
Cover Image


Haziran 2020 SAYIMIZ YAYINLANMIŞTIR. Aralık 2020 SAYISI İÇİN MAKALE ALIMLARI 31 EKİM 2020'YE KADAR DERGİPARK SİSTEMİ ÜZERİNDEN DEVAM EDECEKTİR..

 • Haziran 2020 sayısından itibaren Dergimiz şablonunda hazırlanmayan yazıların, hakem süreci başlatılmayacaktır.
 • Aralık 2020 sayısıyla birlikte makale gönderimi esnasında çalışmaya ait intihal raporunun da sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
 • Aralık 2020 sayısıyla birlikte Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar için Etik kurul izni talep edilecektir.
 • 2019 yılı itibariyle INIJOSS'a gönderilen bütün çalışmalarda eser sahiplerinin ORCID numarası (Bilimsel Araştırmacı Kimlik Numarası) bulunması ve ORCID numaralarının DergiPark sistemine yüklenmesi gerekmektedir. ORCID Numarası https://orcid.org/signin adresinden alınmaktadır. ORCID numarası olmayan araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye alınmayacaktır.INIJOSS HAKKINDA


1. İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi INIJOSS, yılda iki kez (Yaz ve Kış) yayımlanan, disiplinler arası hakemli bir dergidir. Dergide: Edebiyat, Hukuk, İlahiyat, Felsefe, İktisat, İşletme, Güzel Sanatlar, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih başta olmak üzere bütün sosyal bilim alanlarındaki araştırma makalelerine, çevirilere ve kitap tanıtımlarına yer verilir.

2.  Yayın için gönderilen çalışmalar, içinde iletişim bilgilerinin (telefon, e-mail, mektup adresi) yer aldığı bir başvuru dilekçesi ile birlikte iletilmesi gerekir. İletilen bu çalışmanın içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk yazara aittir. Yayımlanmayan yazılar iade edilmez.

3.    Gönderilen yazıların daha önce hiçbir yerde yayımlanmaması veya yayın için başka bir yere gönderilmemiş olması önemlidir..

4.  Dergide, herhangi bir konferans, ya da kongrede sunulan fakat tam metin olarak kongre kitapçığında yayımlanmamış olan çalışmalara da yer verilir. Ancak bu tür yazıların sunulduğu etkinlik adı, yeri ve tarihi mutlaka ilk sayfada dipnot ile belirtilmelidir.

5.   Bir araştırma kurumu ya da fonu tarafından desteklenen çalışmaların yayımlanması talep edilirse, mutlaka desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası yine ilk sayfada dipnot olarak verilmelidir.

6.  Dergiye verilen yazıların dergi yazım kılavuzuna göre hazırlanmış olması gerekir. Editör, yazım kurallarına uymayan yazıları yazarına iade etme ya da düzeltilmesi için yazara tekrar gönderme yetkisine sahiptir.

7. Editör veya editörlerin ön değerlendirmesinden geçen bir çalışma içerik bakımından incelenmek üzere iki hakeme gönderilir. Hakemlerin olumlu görüş bildirmesi durumunda çalışma yayımlanmak üzere yayın kuruluna gönderilir. Hakemlerden birisi olumsuz görüş bildirir ise makale bir üçüncü hakeme gönderilir. Bu hakem de olumlu görüş bildirir ise makale yayımlanmak üzere yayın kuruluna iletilir, aksi halde makale yayımlanmaz.

8.  Hakemler tarafından düzeltme önerilmiş ise çalışma yazara tekrar yollanır. Ancak hakem, "makale düzeltildikten sonra görmek isterim" derse yazarın düzelttiği makale tekrar aynı hakeme yollanır ve oluru alındıktan sonra yayın kurulunun onayıyla yayımlanır. Düzeltilmiş metnin belirtilen sürede dergiye ulaşıp ulaşmamasından yazar sorumludur.

9.  Yazarlar, çalışmalarını yayınlanmak üzere Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dergisine göndermekle, telif haklarını İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisine devretmiş sayılırlar.

10.  Dergide yayınlanan çalışmaların içeriğinden kaynaklanan yasal sorumluluklar yazar(lar)a aittir. Not: INIJOSS’ta, her makale için en az iki hakemin görev aldığı çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanılmaktadır. Hakem isimleri gizli tutulmakta ve yayımlanmamaktadır. 

Volume 9 - Issue 1 - Jun 30, 2020
 1. ŞEYHÜLİSLAM YAHYA EFENDİ DİVANINDAKİ BAHARİYELER ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 1 - 23
  Mehmet Burak ÇAKIN
 2. MEHMED MİHRÎ EFENDİ’NİN SULTÂN ABDULHAMÎD’İN CÜLÛSUNA YAZDIĞI ŞİİRLER
  Pages 24 - 39
  Mustafa Uğurlu ARSLAN
 3. BAĞIMSIZLIK SONRASI FAS KÜLTÜREL KİMLİĞİNİ ŞEKİLLENDİRMEDE EDEBİ DERGİLERİN ROLÜ
  Pages 40 - 50
  Elif DEMİR
 4. İNGİLİZ ORYANTALİST E. H. PALMER ve ARAPÇA DERS KİTAPLARI
  Pages 51 - 63
  Atik AYDIN
 5. MORGAN LLOYD MALCOLM’UN “YABAN ARISI” ADLI TİYATRO METNİNİN ZORBALIK KAVRAMI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
  Pages 64 - 79
  Tuğçe Mine AKTULAY ÇAKIR , Melike DURAK ARAS
 6. MEKSİKA’DA DEVRİM SONRASI PROPAGANDA ARACI OLARAK DUVAR RESMİNİN KULLANIMI
  Pages 80 - 94
  Eray ONUK , Doğan AKBULUT
 7. OKUL YÖNETİCİLERİNİN ULUSAL KÜLTÜR ALGILARININ LİDERLİK TARZLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Pages 95 - 114
  Hakan BİLGÜTAY , Hanifi Murat MUTLU
 8. DİN EĞİTİMİ BAĞLAMINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİNDARLIK ALGI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
  Pages 115 - 131
  Veysel Karani ALTUN
 9. İMÂMİYYE ŞÎASI KAYNAKLARINDA HZ. MUHAMMED’İN ÖLÜMÜ İLE İLGİLİ SPEKÜLASYONLAR
  Pages 132 - 144
  Zekeriya DOĞRUSÖZLÜ
 10. HUKUK EĞİTİMİ VE HUKUKÇULUK: KANADA ÖRNEĞİ
  Pages 145 - 160
  Azer Ebru MUTLU
 11. CITIZENSHIP TEST AS A MIGRATION POLICY PROPOSAL IN TURKEY
  Pages 161 - 178
  Elçin İSTİF İNCİ
 12. REASON AND THE DEIFICATION OF HUMANITY: WILLIAM BLAKE
  Pages 179 - 194
  Kyriaki ASİATİDOU
 13. AESTHETIC AND REALITY: PERPETUAL REALISM IN THE ART OF JOHN KEATS
  Pages 195 - 210
  Anna ASIATIDOU
 14. HAYIRSEVERLİĞİN DEĞİŞEN YÜZÜ VE ZENGİNLİK: GELENEKSEL HAYIRSEVERLİKTEN STRATEJİK/KURUMSAL HAYIRSEVERLİĞE
  Pages 211 - 227
  Gültekin EROĞLU , Ömer AYTAÇ
 15. ONTOLOJİDEN AKSİYOLOJİYE: ÇEVRE AHLÂKININ FELSEFÎ TEMELLERİ
  Pages 228 - 235
  Seda ENSARİOĞLU
 16. KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR: ELAZIĞ, TÜRKİYE’DEN YEREL BİR BULGU
  Pages 236 - 254
  Eray Ekin SEZGİN
 17. THE RELATIONSHIP BETWEEN BENEFITS OF ERP IMPLEMENTATION AND SUPPLY CHAIN PERFORMANCE: A STUDY ON TURKISH MANUFACTURING FIRMS
  Pages 255 - 269
  Arif Selim EREN , Oğuz Emre BALKAR
 18. KURUMSAL YÖNETİMİN PORTFÖY PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ
  Pages 270 - 287
  Mustafa KISAKÜREK , Seren AYDINGÜLÜ SAKALSIZ
 19. İŞLETME SAHİPLERİ VE YÖNETİCİLERİNİN BAĞIMSIZ DENETÇİ ALGISI VE BAĞIMSIZ DENETİMDEN BEKLENTİLERİ
  Pages 288 - 312
  Hakan ERKUŞ , Halime KARACA
 20. TÜRKÜLERİMİZDEKİ METRONOM HIZI DEĞİŞKENİNİN DİNLEYİCİDE MEYDANA GETİREBİLECEĞİ ALGISAL FARKLILIKLAR
  Pages 313 - 323
  Uğur GÖKTAŞ , Ünal İMİK
 21. KİTAP TANITIMI: TASAVVUFUN OLUŞUMU
  Pages 324 - 327
  Soner ERASLAN