ISSN: 2147-0936
e-ISSN: 2147-0936
Founded: 2012
Period: Biannually
Publisher: Inonu University
Cover Image
       

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi INIJOSS, yılda iki kez (Yaz ve Kış) yayımlanan, disiplinler arası hakemli bir dergidir. Dergide: Edebiyat, Hukuk, İlahiyat, Felsefe, İktisat, İşletme, Güzel Sanatlar, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih başta olmak üzere bütün sosyal bilim alanlarındaki araştırma makalelerine, çevirilere ve kitap tanıtımlarına yer verilir. INIJOSS İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayınlanmaktadır.

2012 yılında yayın hayatına başlayan dergimiz 2021 yılından itibaren ULAKBİM TR DİZİN tarafından taranmaktadır. 


Submission Date: End: September 30, 2022

2021 - Volume: 10 Issue: 2

Research Article

POLİTİK EPİSTEMOLOJİDE EPİSTEMİK ADALETSİZLİK VE HİBRİT KÖTÜLÜK

Research Article

THE BOMBING OF GERNIKA IN THE TURKISH PRESS

Research Article

THE EFFECT OF SOCIAL OSTRACISM ON PSYCHOLOGICAL WELL-BEING: THE MEDIATING ROLE OF PATERNALISTIC LEADERSHIP

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.