ISSN: 2147-0936
e-ISSN: 2147-0936
Founded: 2012
Publisher: Inonu University
Cover Image

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi INIJOSS, yılda iki kez (Yaz ve Kış) yayımlanan, disiplinler arası hakemli bir dergidir. Dergide: Edebiyat, İlahiyat, Felsefe, İktisat, İşletme, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih başta olmak üzere bütün sosyal bilim alanlarındaki araştırma makalelerine, çevirilere ve kitap tanıtımlarına yer verilir. INIJOSS İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayınlanmaktadır.

2012 yılında yayın hayatına başlayan dergimiz 2021 yılından itibaren ULAKBİM TR DİZİN tarafından taranmaktadır. 


2023 - Volume: 12 Issue: 2

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.