Author Guidelines

INIJOSS Microsoft Word Şablonu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Haziran 2022 sayısı ile birlikte 200-250 kelimelik öz/abstract'a ek olarak hakem süreci tamamlanan/hakemden geçen makalelerin  en az 750 kelimelik geniş özet/extended summary içermesi de talep edilmektedir.
Çalışmalarda benzerlik oranı % 15’i geçmemelidir.

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (INIJOSS) yılda 2 (iki) kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergimizde yayımlanması arzu edilen çalışmaların aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalı ve dergi sayfasında (https://dergipark.org.tr/tr/pub/inijoss ) yer alan "Makale Gönder" kısmından sisteme yüklenmelidir. Dergimize e-posta ile ya da başka yöntemlerle çalışma kabul edilmemektedir.

INIJOSS’a gönderilecek çalışmalar INIJOSS şablonunda hazırlanmalıdır.

Şablonda hazırlanmayan çalışmalar değerlendirmeye alınmadan ret edilecektir.


INIJOSS Şablonu için tıklayınız.

YAZIM KURALLARI


1. Yazım: Çalışmalar, Microsoft Office Word programıyla, A4 kağıdı boyutunda yazılmalıdır.

2. Sayfa ve Paragraf Ayarları:

Sayfa Düzeni: Her kenardan: “2,5 cm”, Üst ve Alt bilgi: “1,25 cm”

Paragraf Düzeni: İki yana yaslı ve Paragraflarda ilk satır girintisi “0,7 cm”, Sağ-Sol Girinti “0 cm”, Paragraf öncesi “0 nk” ve sonrası “10nk” olmalıdır.  Satır aralığı “Tam 16 nk” Paragraf geçişlerinde satır atlanmamalıdır.

Yazı Stili: Çalışmanın gövde metni latince  Cambria Normal 11 punto” , Arapça “Sakkal Majalla Normal 12 punto”.

3. Çalışma Uzunluğu: Çalışmalar 9.000 kelimeyi geçmemelidir.

4. Yazar & Kurum Bilgileri: Çalışmanın DERGİPARK sistemine yüklenen ilk sürümünde yazarlarla ilgili kimlik, ORCID, iletişim ve kurum bilgileri ile çalışma proje, bildiri, tez vb. faaliyetlerden türetilmiş ise bu bilgiler kesinlikle yer almamalıdır. Hakem süreci tamamlanıp çalışma yayına kabul edildiğinde ve düzenleme sürecine alındığında yazarlardan çalışmaların kimlik, kurum ve iletişim bilgilerini içeren son sürümleri tekrar istenir. Çalışmanın son sürümünde ana başlık altında ortalanmış, Adı Soyadı, Kurumu, E-posta bilgileri ve ORCID numarasını içerecek şekilde yazılır. İlk sürümde/Telif Formunda yer almayan yazar vs. eklenmesine haksız yazarlık gereği kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu bilgilerin yer almadığı veya eksik olduğu çalışmalar kabul edilmeyecektir.

5. Çalışma İlk Sayfası: İlk sayfada Türkçe ve İngilizce başlıklar, Özler ve anahtar kelimeler bulunmalıdır. Çalışma örneğin Türkçe dilinde yazılmışsa Türkçe başlık “Maiandra GD 14  puntoyla kalın”,  İngilizce başlık “Maiandra GD 12 puntoyla kalın” yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce Özlerin başlarında Öz/Abstract ifadeleri olmalıdır. Özler Sağ-sol girinti “0 cm”; Önce-Sonra “0 nk”, Satır aralığı “Tek”,10 punto ve Maiandra Normal yazılmalıdır. Özler en az 200 kelime en fazla 250 kelime olmalıdır. 200-250 kelimelik öz/abstract'a ek olarak hakem süreci tamamlanan/hakemden geçen makalelerin  en az 750 kelimelik geniş Geniş Özet/Extended summary içermesi de talep edilmektedir. Her özün altında ayrı ayrı ve en az 3 en fazla 5 Türkçe Anahtar Kelime ve İngilizce Keywords bulunmalıdır. Özlerde denklem, atıf, standart dışı kısaltmalar, vb. yer almamalıdır.  

6. Bölüm Başlıkları: Giriş, Sonuç ve Değerlendirme, Kaynakça ve Ekler kısımları hariç diğer bölümler numaralandırılmalıdır. Numaralandırma 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.1.1, …. şeklinde manuel hazırlanmalıdır. Otomatik numaralandırma yapılmamalıdır. Tüm başlıklar her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde, koyu ve sola yaslı olarak yazılmalı ana başlıklar öncesinde bir satır boşluk bırakılmalı, sonrasında ise boşluk bırakılmamalıdır. Diğer başlıklardan önce ve sonra herhangi bir boşluk bırakılmamalıdır.

8. Tablo, Şekil ve Grafikler: Tablo, şekil, grafik vs.. yazım alanı içinde, ortalı olmalı ve her biri sırayla numaralandırılmalı ve isimlendirilmelidir. Tablo numara ve isimleri [Tablo 1. Tablo İsmi] şeklinde Tabloların üzerinde yazılmalıdır. Şekil, Grafik vd.’de numara ve isimler ise [Şekil 1. Şekil/Grafik İsmi] şeklinde şekil ve grafiğin altına yazılmalıdır. Tablo, şekil ve grafiklerin başlıkları sözcüklerin ilk harfi büyük olacak şekilde, koyu ve ortalanarak yazılmalıdır. Tablolar içerisindeki bilgilerin karakter büyüklüğü 8 puntoya kadar düşürülebilir. Birden fazla sayfayı aşan tablolar şekil bozukluğuna yol açmıyorsa metin içerisinde korunmalı aksi durumda çalışmanın ekler kısmına konulmalıdır. Tablo, Şekil ve Grafikler ile ilgili Açıklama ve Kaynaklar altta boşluk bırakılmadan ve 9 punto olarak verilmelidir. Tablo başlıklarından önce Şekil ve Grafik başlıklarından sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır.

9. Denklem, Model ve Formüller: Denklem, model ve formüller sola yaslı yazılmalı, her biri sıralı bir şekilde numaralandırılmalı ve numaralar parantez içerisinde sağa yaslı yazılmalıdır.

10. Dipnotlar: Metin içerisinde yer verilmek istenmeyen açıklamalar son notlar yerine sayfa altında dipnotlarda gösterilmelidir. Dipnotlar iki yana yaslı, Cambria 9 punto  ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.

11. Metin İçi Atıf: APA 7 stili kullanılmalıdır.

12. Kaynakça ve Ekler: Kaynakça Sonuç kısmının hemen arkasından başlatılmalıdır. Kaynakça, APA 7 sistemine göre hazırlanmalıdır. Kaynaklar soyadı sırasına göre kaynakçada gösterilmelidir. Kaynakçada yer alan eserler kitap, makale vb. şekilde sınıflandırılmamalıdır.

13. Sayfa Numaraları: İlk sayfada gizlenmek üzere her sayfanın altında ve ortalı olmalıdır.
İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.