Değerlendirme Süreci

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (INIJOSS)'nde araştırma makalesi, olgu sunumu ve derleme türündeki tüm makaleler aşağıdaki değerlendirme sürecinden geçerek yayınlanmaktadır.

1. Yazar(lar) tarafından tüm makalelerin, dergi yazım kurallarına göre hazırlanarak  sunulması gerekmektedir.
2. Dergiye sunulan makaleler, Dergi editörlüğü tarafından (dergi yazım kurallarına uygunluk, bilimsellik ve intihal konularında) ön kontrole tabi tutulmaktadır. Bu aşamada makaleler editör kurulu tarafından reddedilebilir, revizyon istenebilir veya hakem değerlendirmesine tabi tutulması kararı verilebilir.
3. Hakem değerlendirmesine tabi tutulmasına karar verilen makaleler, makale konusu ile ilgili en az 2 hakem değerlendirmesine sunulmaktadır. Bu aşamada çift ve kör hakemlik süreci işletildiğinden yazarları hakemleri, hakemler de yazarları bilmemektedirler.
4. Hakemler, makaleleri dergi yazım kuralları, bilimsel kalite, ulusal/evrensel bilime ve pratiğe katkı gibi alanlarda değerlendirmektedirler.
5. Makale, hakem tarafından yapılan inceleme sonrasında makalenin reddedilmesi, revizyonu veya kabulü ile ilgili bir tavsiye kararı ile birlikte Editöre gönderilmektedir.
6. Editör, yazara bildirilmek üzere hakem önerileri doğrultusunda makalenin yayın süreci hakkında bir karara varmaktadır.
7. Makale, hakem raporları ile birlikte yazara geri gönderilmektedir.
8. Editör, makalenin yazar tarafından yapılan revize edilmiş son halini aldıktan sonra gerekli kontrolleri yapmakta ve makaleyi baskı sırasına almaktadır. 

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.