Research Article
BibTex RIS Cite
Year 2023, Volume: 2 Issue: 2, 21 - 25, 01.01.2024

Abstract

References

 • Anli, G. and Taş, İ. (2018). Ergenler için oyun bağimliliği ölçeği kisa formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies, 13, 189-203. http://doi.org/10.7827/TurkishStudies.13371
 • Aydın, Ö. (2020, October 14-15). Elektrikli kara araçları için doğrulama protokollü güvenli şarj ve ödeme sistemi, 4th International Congress on Economics Finance and Energy, İzmir, Turkiye.
 • Beyzanur, K. (2020). Geçmişten günümüze piller. Takvim-i Vekayi, 8(1), 104-115.
 • Bingöl, O., Aydoğan, T., Didin, H. R., Yalçiner, A. S. and Duygulu, K. (2010). PLC kontrollü otomatik katli otopark sistemi. Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi 2(1), 65-76.
 • Cheng, B. and Nian, S. (2021, November 22-24). Based on genetic algorithm to analyze the advantages and disadvantages of parking lot. 2021 IEEE International Conference on Emergency Science and Information Technology (ICESIT), Chongqing, China.
 • Davey, S., A., Davey, S. K., Raghav, J. V., Singh, N., Singh, A., Blachnio, A and Przepiórkaa A. (2018). Predictors and consequences of “Phubbing” among adolescents and youth in India: An impact evaluation study. Journal of Family & Community Medicine, 25(1), 35. doi.org/10.4103/jfcm.JFCM_71_17
 • Erkan, S. (2014). Hava motorlarında düşük devirlerde yüksek tork elde edilmesi. Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi, İstanbul, Turkiye.
 • Güngör, A. and Öztürk, E. (2017). Otopark sistemlerinde İstanbul kart uygulamasi ispark örneği. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 16(31), 73-84.
 • Haldenbilen, S., Murat Y. Ş., Baykan N. and Meriç N. (1999). Kentlerde otopark sorunu: Denizli örneği. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 5(2), 1099-1108.
 • İçer, Y. (2019). Elektrikli araçlar için enerji yönetim tabanlı akıllı otopark sistemi. [Master's thesis, Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü].
 • İspir, B. (2020). Elektronik cihazlarda kablosuz güç aktarım tasarımı. [Master's thesis, Sakarya Üniversitesi]. Karakoç, M., Ardiç, C., and Şen, M. A. E. (2021). RESTful web servisleri ve Node.js kullanılarak genel bir kullanıcı doğrulama sisteminin Raspberry pi ve RFID teknolojisi ile tasarımı ve gerçekleştirimi. İleri Mühendislik Çalışmaları ve Teknolojileri Dergisi, 2(1), 10-20.
 • Kayaalp, K., and Özkorucuklu, S. (2015). Arduino teknolojisi kullanılarak tarla için radyasyon kapı kontrolü tasarımı. Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 7(2), 39-47.
 • Meral, G. (2018). Is digital addiction a reason for obesity? Annals of Medical Research, 25, 472-475. Can, M., and Ilicali, M. (2019). Türkiye’de ileri otopark sistemleri İzmir Alsancak otopark uygulama örneği ve önerilerin sunulması. İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, 2(1), 23-35.
 • Pala, Z., and Inanc, N. (2008). Automation with RFID technology as an application: Parking lot circulation control. Journal of Science and Technology, 2(2), 235-245.
 • Sağlık, Ö. (2021). Arşivlenen elektronik belgelerin güvenilirliğini tehdit eden riskler: Teknolojik koşullar açısından bir inceleme. Bilgi Ve Belge Araştırmaları Dergisi, (16), 29-47. https://doi.org/10.26650/bba.2021.16.993556
 • Salur, E., Büyükbezirci, S., Bayramoğlu, B. E., Karaca, O., and Ergezer, H. (2021). Çoklu otonom işbirlikçi robotlar kullanarak yük taşıma prototipi. Mühendis ve Makina, 28-35.
 • Sarıaltın, E. (2017). 5 Eksenli Endüstriyel robot kol. [Master's thesis, İstanbul Gelişim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Seferoğlu, S. S. (2015). Okullarda teknoloji kullanımı ve uygulamalar: Gözlemler, sorunlar ve çözüm önerileri. Artı Eğitim, 123, 90-91.
 • Süzen, A. A., and Taşdelen, K. (2018). Havalimanları için bagaj teslimat sistemi. Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 10(2), 14-21.
 • Şükran, E., and Güngör, Z. A. (2021). Geçmişten günümüze batarya teknolojisi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (32), 947-955. https://doi.org/10.31590/ejosat.1048673
 • Winter, S., and Goel, S. (2021). Smart parking in fast-growing cities: Challenges and Solutions. TU Wien Academic Press.
 • Yam, F. C., and İlhan, T. (2020). Holistic technological addiction of modern age: Phubbing. Current Approaches in Psychiatry, 12(1), 1-15. https://doi.org/10.18863/pgy.551299
 • Yardım, M. S., and Ağrikli, M. (2005). Otomatik otoparklar ve Türkiye‘deki otopark probleminin çözümü için uygulama potansiyeli. Ulaştırma Kongresi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 23-25.

RFID Cartesian Smart Parking Lot System

Year 2023, Volume: 2 Issue: 2, 21 - 25, 01.01.2024

Abstract

In recent years, smart products in different fields that have come to the market continue to exist and increase. Smart products, which we hear about in every sector, allow us to make life easier, save time, and even allows us to protect nature. In this study, the smart parking lot system aims to provide security, save space, save time, and reduce the carbon emitted while searching for a parking space with the vehicle. In the present study, Arduino MEGA 2560 was used as the controller, DC motor with reducer to provide movement, encoder to count the steps of the moving motors, servo motor to place the cars on the shelves, mfrc522 card reader to read RFID cards, 20x4 LCD screen for information and 12V DC adapter to provide the power required by the system. The car park has 3 rows and 4 columns and 12 parking spaces. The vehicle arriving at the car park is parked in the car park by reading any RFID (13.56MHz) card. If there is no free space, the warning "There is no space in the parking lot!" is given. In the realized system, integrating RFID security standards into parking lot automation may provide advantages in terms of security and time.

References

 • Anli, G. and Taş, İ. (2018). Ergenler için oyun bağimliliği ölçeği kisa formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies, 13, 189-203. http://doi.org/10.7827/TurkishStudies.13371
 • Aydın, Ö. (2020, October 14-15). Elektrikli kara araçları için doğrulama protokollü güvenli şarj ve ödeme sistemi, 4th International Congress on Economics Finance and Energy, İzmir, Turkiye.
 • Beyzanur, K. (2020). Geçmişten günümüze piller. Takvim-i Vekayi, 8(1), 104-115.
 • Bingöl, O., Aydoğan, T., Didin, H. R., Yalçiner, A. S. and Duygulu, K. (2010). PLC kontrollü otomatik katli otopark sistemi. Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi 2(1), 65-76.
 • Cheng, B. and Nian, S. (2021, November 22-24). Based on genetic algorithm to analyze the advantages and disadvantages of parking lot. 2021 IEEE International Conference on Emergency Science and Information Technology (ICESIT), Chongqing, China.
 • Davey, S., A., Davey, S. K., Raghav, J. V., Singh, N., Singh, A., Blachnio, A and Przepiórkaa A. (2018). Predictors and consequences of “Phubbing” among adolescents and youth in India: An impact evaluation study. Journal of Family & Community Medicine, 25(1), 35. doi.org/10.4103/jfcm.JFCM_71_17
 • Erkan, S. (2014). Hava motorlarında düşük devirlerde yüksek tork elde edilmesi. Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi, İstanbul, Turkiye.
 • Güngör, A. and Öztürk, E. (2017). Otopark sistemlerinde İstanbul kart uygulamasi ispark örneği. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 16(31), 73-84.
 • Haldenbilen, S., Murat Y. Ş., Baykan N. and Meriç N. (1999). Kentlerde otopark sorunu: Denizli örneği. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 5(2), 1099-1108.
 • İçer, Y. (2019). Elektrikli araçlar için enerji yönetim tabanlı akıllı otopark sistemi. [Master's thesis, Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü].
 • İspir, B. (2020). Elektronik cihazlarda kablosuz güç aktarım tasarımı. [Master's thesis, Sakarya Üniversitesi]. Karakoç, M., Ardiç, C., and Şen, M. A. E. (2021). RESTful web servisleri ve Node.js kullanılarak genel bir kullanıcı doğrulama sisteminin Raspberry pi ve RFID teknolojisi ile tasarımı ve gerçekleştirimi. İleri Mühendislik Çalışmaları ve Teknolojileri Dergisi, 2(1), 10-20.
 • Kayaalp, K., and Özkorucuklu, S. (2015). Arduino teknolojisi kullanılarak tarla için radyasyon kapı kontrolü tasarımı. Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 7(2), 39-47.
 • Meral, G. (2018). Is digital addiction a reason for obesity? Annals of Medical Research, 25, 472-475. Can, M., and Ilicali, M. (2019). Türkiye’de ileri otopark sistemleri İzmir Alsancak otopark uygulama örneği ve önerilerin sunulması. İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, 2(1), 23-35.
 • Pala, Z., and Inanc, N. (2008). Automation with RFID technology as an application: Parking lot circulation control. Journal of Science and Technology, 2(2), 235-245.
 • Sağlık, Ö. (2021). Arşivlenen elektronik belgelerin güvenilirliğini tehdit eden riskler: Teknolojik koşullar açısından bir inceleme. Bilgi Ve Belge Araştırmaları Dergisi, (16), 29-47. https://doi.org/10.26650/bba.2021.16.993556
 • Salur, E., Büyükbezirci, S., Bayramoğlu, B. E., Karaca, O., and Ergezer, H. (2021). Çoklu otonom işbirlikçi robotlar kullanarak yük taşıma prototipi. Mühendis ve Makina, 28-35.
 • Sarıaltın, E. (2017). 5 Eksenli Endüstriyel robot kol. [Master's thesis, İstanbul Gelişim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Seferoğlu, S. S. (2015). Okullarda teknoloji kullanımı ve uygulamalar: Gözlemler, sorunlar ve çözüm önerileri. Artı Eğitim, 123, 90-91.
 • Süzen, A. A., and Taşdelen, K. (2018). Havalimanları için bagaj teslimat sistemi. Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 10(2), 14-21.
 • Şükran, E., and Güngör, Z. A. (2021). Geçmişten günümüze batarya teknolojisi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (32), 947-955. https://doi.org/10.31590/ejosat.1048673
 • Winter, S., and Goel, S. (2021). Smart parking in fast-growing cities: Challenges and Solutions. TU Wien Academic Press.
 • Yam, F. C., and İlhan, T. (2020). Holistic technological addiction of modern age: Phubbing. Current Approaches in Psychiatry, 12(1), 1-15. https://doi.org/10.18863/pgy.551299
 • Yardım, M. S., and Ağrikli, M. (2005). Otomatik otoparklar ve Türkiye‘deki otopark probleminin çözümü için uygulama potansiyeli. Ulaştırma Kongresi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 23-25.
There are 23 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Intelligent Robotics
Journal Section Research Articles
Authors

Sabri Uzuner 0000-0002-9099-1324

Fatih Mert Çelebi 0000-0002-1945-9343

Early Pub Date December 27, 2023
Publication Date January 1, 2024
Submission Date September 1, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Uzuner, S., & Çelebi, F. M. (2024). RFID Cartesian Smart Parking Lot System. Inspiring Technologies and Innovations, 2(2), 21-25.

Our journal has started to accept publications in English and Turkish as of January 2024. Turkish publications will be accepted with English Abstracts. You can download the Full Text writing template from the Writing Rules menu.