Year 2018, Volume 2018 , Issue 2, Pages 7 - 26 2018-11-23

Digital Ekonomilerde Ar-ge ve Yenilik: Küresel Göstergelerle Mersin İli Değerleri

Zehra ALAKOÇ BURMA [1]


Küresel rekabetin yoğunlaşıp bambaşka şekillere dönüştüğü ve 4.sanayii devrimine doğru gittiğimiz yıllarda bir ülkenin ekonomik gelişmişliği sadece emek, sermaye ve doğal kaynak miktarlarına bağlı değil, aynı zamanda bilgi ve iletişim teknolojileri ile AR-GE ve yenilikte yaptığı ilerlemelere de bağlıdır. Bu nedenle ekonomik gelişmişliği analiz ederken ekonomik faktörleri daha geniş perspektife yayarak analiz etmek ve ülkeler arasındaki rekabet güçlerinin ölçüldüğü değerlerinde incelenmesi doğru bir yaklaşım olacaktır. Küresel rekabetin geçerli olduğu günümüzde; küresel pazarda yer alabilmek, öne çıkabilmek ve pazarda söz sahibi olabilmek için AR-GE ve yenilik işletmeler açısından çok önemlidir. Geçmişte zorunlu olarak bölgesel üretilen ürün ve hizmetlerden faydalanan insanlar; günümüzde dünyanın her yerinden bu küresel ürün ve hizmetlere çok rahat ulaşabilmektedir. Bu yüzden işletmeler, ürün ve hizmetlerinde farklılıklar ve yenilikler sunmalı, bunları ihtiyaca, kişiye ve topluma özelleştirmelidirler, bunu da ancak AR-GE ve yenilik ile gerçekleştirebilirler. Son yıllarda her alanda olduğu gibi işletmeler ve yönetim alanında da AR-GE ve yenilik kavramı ve innative olmak çok önemli hale gelmiştir. Son yirmi yıl boyunca AR-GE ve yenilik çeşitli sosyal bilimlerde oldukça etkin bir araştırma alanı bulmuş ve yönetimin ilgi noktası haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı; işletmelerin hayatını sürdürmesindeki en önemli kavramlardan biri olan Araştırma ve geliştirme ve yenilik ile ilgili kavramları açıklamak ve bu alanda Mersin ili ile ilgili yapılmış göstergeleri kullanarak hangi alanlarda hangi tedbirleri almak gerektiğini önceden öngörebilmektir. Bu çalışmada çeşitli kamu ve özel sektör tarafından hazırlanan Mersin ile ilgili Arge ve yenilik değerleri kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarından beklentimiz; Mersin’in durumunu ortaya koymak, hükümet, işletmeler ve bireyleri bilgilendirerek, iktidarlar, iş dünyası, yöneticiler, bilişimciler, yatırımcılar, eğitimciler, üniversiteler için farkındalık yaratıp, geleceğe yönelik planlamalar, stratejiler ve yönetimsel araçlar geliştirmelerinde rehber olmaktır.
Küresel Inovasyon Endeksi (KIE), Ar-Ge & Yenilik, 4. Sanayii devrimi, Mersin, Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS), Yenilik
 • Drucker P.F., (1985), “Innovation and Entreprenurship”, Harper&row publication N.Y.
 • Roberts R., (1998). “Managing Innovation:The Pursuit of competitive advantage and the design of innovation intense environments”, Research policy, 27.
 • Schumpeter, J.A., 1934, “The Theory of Economic Development: An Inquiry Into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle”. Transaction Publishers, 1934 Oxford, London.
 • Tiwari R (2007), “The Early Phases of Innovation: Opportunities and Challenges in Public-Private Partnership”, Asia Pasific Tech Monitor. 24(1). 32-37
 • Sussman, L. & Santos, D. (2000). “Improving the Return on IT Investment: The Productivity Paradox”, International Journal of Information Management, 20, pp.429-440.
 • Laudon K.C. and Laudon J.P., 2010, “Management information systems, Managing the digital firm”, 11th ed. Pearson.
 • Nomura, T. (2002). “Design of “Ba” for Successful Knowledge Management-How Enterprise Should Design The Places of Interaction to Gain Competitive Advantage”, Journal of Network and Computer Applications, 25, pp.263-278.
 • Collier, P.M. (2009). “Fundamentals of Risk Management for Accountants and Managers”, Tools and Tecniques, Elsevier Ltd, Burlington, USA
 • Tekin, M., Güleş, H.K. & Burgess T. (2000). “ World Technology Management Information Technology”, Damla Offset, Konya
 • Cornell University, INSEAD, WIPO (2015). “The Global Innovation Index 2015: Effective Innovation Policies for Development”, Fontainebleau, Ithaca and Geneva.
 • Çukurova Kalkınma Ajansı, RIS+Mersin Yenilik İhtiyaç Analizi Raporu, Şubat 2017
 • Çukurova Kalkınma Ajansı, RIS+Mersin Ar-Ge ve İnovasyon Mevcut Durum Analizi, Şubat 2017 Burma, Z.A. (2015), “The Income Groups of Countries: An Approach of Management Information Systems via Networked Readiness Index”, Information and Knowledge Management, ISSN 2224-5758 (Paper) ISSN 2224-896X (Online) Vol.5, No.1, 2015, www.iiste.org
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Author: Zehra ALAKOÇ BURMA (Primary Author)
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : November 23, 2018

APA Alakoç Burma, Z . (2018). Digital Ekonomilerde Ar-ge ve Yenilik: Küresel Göstergelerle Mersin İli Değerleri . Dünya İnsan Bilimleri Dergisi , 2018 (2) , 7-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/insan/issue/52667/694160