Year 2018, Volume 2018 , Issue 2, Pages 80 - 87 2018-11-23

Irak'ta Türkçe Yer Adları

Necat KEVSEROĞLU [1]


Bugün Irak Devleti'nin yer aldığı bölge, çok eski çağlarda Mezopotamya olarak bilinirdi. Mezopotamya: Irmaklar arası ülke, Batı Asya'da, Dicle ile Fırat Irmakları arasında bulunan ve adını buradan alan Mezopotamya, verimli topraklar, uygun iklim olduğundan, çok eski zamanlardan beri yoğun göçe sahne olmuş, birçok farklı kültür ve halk bir arada yaşamışlardır. Bölgede gelişmiş bir medeniyet teşkil etmiştir ve "Medeniyetler Beşiği" olarak anıldığından dolayı ilk okur-yazar topluluğuna da ev sahipliği yapmıştır. Eski çağlarda verimli toprak ve doğal kaynaklar yüzünden, türlü egemenlikler kurulmuştu ilkin Sümerler, Persler, Akadlar, Babilliler, Asurlular, Sasaniler ve daha birçok kavim Mezopotamya'da kök salmıştır. Bu çalışmada, Irak’ın en önemli bileşenlerinden biri olan Türkmenler’in, Irak’ta bıraktığı kültürel miras üzerinde durulacaktır. Özellikle de Irak’ta Türkçe yer adları incelenecektir.
Irak, Kerkük, Türk, Türkmen, Türkçe, Türkçe Yer adları
  • - I.T.Y.S = Irak Tarihi Yerler Sicili
  • - Resmi Gazete: Irak Devleti tarafından çıkarılan resmi gazete, yeni çıkan devlet kanunları, bildiriler, bu gazete yayımlanır.
  • - Al- Azzavi, Abbas, Tarihül-Irak beyne İhtilaleyn, 8 Cilt, Bağdat, 1935-1956.
  • - AKBAYAR, Nuri, Osmanlı Yer Adları Sözlüğü, 2. Baskı, İstanbul 2001.
  • - BABAN, Cemal, Usul Esma'el – Müdün vel Mevaki'ul-'Irakiyye, Cilit 1, Bağdat 1989.
  • - El-Hileli, Abdulrazzak, Mu'cemel-Irak, 1-2 cilt.
  • - KEVSEROĞLU, Necat, Irak'ta Türkçe Yer Adları Kılavuzu, Kerkük 2012.
  • - TÜRK DİL KURUMU, Türkçe Sözlük, 10. Baskı.
Primary Language tr
Subjects History
Journal Section Articles
Authors

Author: Necat KEVSEROĞLU
Institution: Türkmeneli Dergisi
Country: Iraq


Dates

Publication Date : November 23, 2018

APA Kevseroğlu, N . (2018). Irak'ta Türkçe Yer Adları . Dünya İnsan Bilimleri Dergisi , 2018 (2) , 80-87 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/insan/issue/52667/694200