ISSN: 2146-7099
e-ISSN: 2602-2745
Founded: 2011
Period: Quarterly
Publisher: İlmi Etüdler Derneği

2022 - Volume: 12 Issue: 3

Research Article

1. Baba Şiddetine Uğrayan “Ben” in Utanç Karmaşası