Journal Boards

Founding Editor

Prof. Dr. Lütfi Sunar, İstanbul Medeniyet University, lutfi.sunar@medeniyet.edu.tr

Editor-In-Chief

Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın, İstanbul Medeniyet University, mahmut.akin@medeniyet.edu.tr

Editorial Board

Doç. Dr. Abdulkadir Macit, Kocaeli Üniversitesi, abdulkadir.macit@kocaeli.edu.tr

Dr. Ercüment Asil, İbn Haldun Üniversitesi, asilercument@yahoo.com

Dr. Fatih Yaman, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, fatih.yaman@medeniyet.edu.tr

Dr. Furkan Yıldız, Kırklareli Üniversitesi, furkan.yildiz@klu.edu.tr

Dr. Latif Karagöz, İstanbul Medeniyet Üniversitesi,latif.karagoz@medeniyet.edu.tr

Dr. Muhammed Hüseyin Mercan, Marmara Üniversitesi, mercanmh@yahoo.com

Prof. Dr. Mustafa Gündüz, MEB Talim Terbiye Kurulu, mstgndz@gmail.com

Prof. Dr. Semih Ceyhan, Marmara Üniversitesi, semih.ceyhan@marmara.edu.tr

Dr. Süleyman Güder, İstanbul Üniversitesi, sguder@istanbul.edu.tr

Dr. Taha Eğri, Kırklareli Üniversitesi, taha.egri@klu.edu.tr

Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu, Yıldız Teknik Üniversitesi, teyfur@yildiz.edu.tr

Doç. Dr. Yusuf Alpaydın, Marmara Üniversitesi, yusuf.alpaydin@marmara.edu.tr

Dr. Yusuf Ziya Gökçek, Marmara Üniversitesi, yusufziyagokcek@gmail.com

Secretariat

Kevser Rabia Mumcuoğlu, İlmi Etüdler Derneği

Yayın veya Danışma Kurulu

Abdulkadir Macit, abdulkadir.macit@kocaeli.edu.tr, Kocaeli Üniversitesi
Ercüment Asil, asilercument@yahoo.com, İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
Fatih Yaman, fatih.yaman@medeniyet.edu.tr, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Muhammed Hüseyin Mercan, mercanmh@yahoo.com, Marmara Üniversitesi
Süleyman Güder, sguder@istanbul.edu.tr, İstanbul Üniversitesi