Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Possibility of Constructing Character through a Grammar Book: The Example of al-‘Avâmil

Year 2014, Volume 4, Issue 8, 87 - 108, 01.12.2014

Abstract

In a grammar book, there are rules reflecting structures of mental thought and also examples used for the explanation of the rules as well. It can be postulated that they show perceptions of life. Taking this as our point of departure, this article considers and researches books written to teach Arabic Grammar. For this reason, the book named al-‘Avâmil of al-Birgivî (d. 981/1573) was taken as a sample for this research. The main purpose in many of his books is, as can be determined, to send a message to create Muslim character in its readers. This aim can be seen in his al-‘Avâmil too. This article purposes to show that al-‘Avâmil was designed in a structural system and exemplified in a way aiming to create Muslim character for learners of Arabic. It is shown that all of the examples were also made for this purpose, especially for beginners. As a conclusion, following analysis and comparison, this work shows that the author wrote his book to construct a religious scholarly Muslim character. And it can be said that this book can act as an example for new works in this context.

References

  • Arslan, A. T. (1992). İmam Birgivî hayatı-eserleri ve Arapça tedrisatındaki yeri. İstanbul: Seha Neşriyat.
  • Aynî, M. A. (1993). Türk ahlakçıları. İstanbul: Kitabevi.
  • Bilmen, Ö. N. (1974). Büyük tefsir tarihi: Tabakâtu’l-müfessirîn. İstanbul: Bilmen Yayınevi.
  • Çelebi, K. (1972). Keşfü’z-zünûn. İstanbul: y.y.
  • Çelebi, M. (1989). Muhtasar nahiv kitaplarına bir bakış. D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5, 1-31.

Bir Nahiv Eseriyle Kişilik İnşasının İmkânı: el-‘Avâmil Örneği

Year 2014, Volume 4, Issue 8, 87 - 108, 01.12.2014

Abstract

Gramer eserinde düşünce yapısını yansıtması bakımından kurallar bütünü ele alınabileceği gibi ilgili kuralların örnekleri de hayata dair algıları yansıtabilir. Buradan hareketle, Arap dili gramerinin öğretilmesi için yazılan eserler bu açıdan incelenmek istenmiştir. Bunun için de el-Birgivî (v. 981/1573)’nin el-‘Avâmil adlı eseri örneklem olarak seçilmiştir. Zira teliflerinin çoğunda, görülebildiği kadarıyla, ana gayesi bir mesaj ulaştırmaktır. Bu mesaj Müslüman bir şahsiyet inşasıdır. İlgili özellik bahse konu eserin örneklerinde de görülmektedir. Bu çalışma; müellifin Arap dilini öğrenmeye çalışan kişilerde meydana getirmek istediği şahsiyet için kitabını belirli bir yapısal sisteme ve örneklendirmeye göre dizayn ettiğini göstermeyi amaçlamaktadır. Örneklerin tamamının özellikle başlangıç seviyesindekiler olmak üzere Arapça öğrenenler için planlanmasının ortaya çıkarılmasına da ayrıca gayret edilmiştir. Tespit, tahlil ve mukayese esaslı bir çalışma yapılan bu makalede sonuç olarak yazarın eserini Müslüman muttaki bir alim şahsiyet inşa etmek için yazdığı ve bunun yeni eserlere örnek olabileceği saptanmıştır.

References

  • Arslan, A. T. (1992). İmam Birgivî hayatı-eserleri ve Arapça tedrisatındaki yeri. İstanbul: Seha Neşriyat.
  • Aynî, M. A. (1993). Türk ahlakçıları. İstanbul: Kitabevi.
  • Bilmen, Ö. N. (1974). Büyük tefsir tarihi: Tabakâtu’l-müfessirîn. İstanbul: Bilmen Yayınevi.
  • Çelebi, K. (1972). Keşfü’z-zünûn. İstanbul: y.y.
  • Çelebi, M. (1989). Muhtasar nahiv kitaplarına bir bakış. D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5, 1-31.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Literature
Journal Section Research Articles
Authors

Osman YILMAZ>
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7601-5861
Türkiye

Publication Date December 1, 2014
Published in Issue Year 2014, Volume 4, Issue 8

Cite

APA Yılmaz, O. (2014). Bir Nahiv Eseriyle Kişilik İnşasının İmkânı: el-‘Avâmil Örneği . İnsan ve Toplum , Akademi ve Bilgi Üretimi , 87-108 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/insanvetoplum/issue/70051/1122815