Year 2020, Volume 6 , Issue 1, Pages 152 - 177 2020-06-25

Televizyonda Yayınlanan İnternet Seriyalleri Üzerine Bir İnceleme: Fi Örneği

Ahmet Nafiz KAVİ [1] , Onur AKYOL [2]


Geleneksel televizyon yayıncılığı içerisinde önemli bir yer tutan televizyon dizi ve seriyalleri, televizyonun internet ile yöndeşmesi neticesinde ortaya çıkan internet yayın platformlarında da popüler bir içerik türü haline gelmiştir. Türkiye’de, televizyonun denetimli yapısına karşın, internet yayıncılığını düzenleyen yasa değişikliğini detaylandıran ilgili yönetmelik Ağustos 2019 yılında yürürlüğe girmiştir. Böyle bir ortamda, bu dizi ve seriyallerin televizyon yayınları ile internet yayınları arasında bir takım farklılıklar göze çarpmaktadır. Bu farklılıkların bir kısmı ise RTÜK tarafından belirlenen kriterlere göre sakıncalı bulunabilen içeriklerden de oluşmaktadır.
Bu çalışmada, televizyon seriyallerinin internet yayın platformlarında yayınlanması durumunda ortaya çıkan farklılıklar üzerine bir inceleme yapılmıştır. Araştırma kapsamında yerli internet yayın platformlarından PuhuTV’de yayınlanmış olan Fi seriyali incelenmiştir. Fi seriyali internette yayınlandıktan sonra televizyonda Show TV kanalında da yayınlanmıştır ve bu yönüyle çalışma açısından uygun bir örnek oluşturmuştur. Fi seriyalinin televizyon ve internet yayını karşılaştırmalı içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. İçerik analizi dışında, bazı bulgular betimleyici durum tespiti ile saptanmıştır.
İnternet Dizileri, Yöndeşme, PuhuTV, Fi Dizisi, Televizyon, Netflix
 • Akyol, O. (2006). “İnternet Üzerinden Televizyon Yayıncılığı ve Türkiye Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme”, İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Akyol, O. (2012). “Gelişen Televizyon Yayın Teknolojileri Ve Etkileşimli Yayıncılık Uygulamaları”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo TV Sinema Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Balcı, A. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma, Pegem A Yayınları, Ankara.
 • Balcı, E.V. (2017). Kültürel Farklılıklar Ekseninde İnternet ve Haber, Literatürk, Konya.
 • Berger, A.A. (1993). Medya Çözümleme Teknikleri.
 • Bilgin, N. (2014). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi: Teknikler Ve Örnekler Çalışmalar, Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Cantekinler, M. K., Bolat,A., Çetin, T., Güçlü,T., Çaycı, A. D., Yılmaz, R. (2008). IP Tabanlı Hizmetler: VoIP ve IPTV. Telekomünikasyon Kurumu, Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı, Haziran, Ankara.
 • Çomu, T., Halaiqa, İ. (2015). Web İçeriklerinin Metin Temelli Çözümlemesi, Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri, ss.26-87, Der: Mutlu Binark, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Demirkıran,C. (2010). Geleneksel Televizyonun Sanal Modeli Olarak Web TV ve Livestream
Portalında TV Yönetimi. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Aralık, sayı:14, ss.73-86.
 • Elliott, W. R., Quattlebaum C.P. (1979). “Similarities in patterns of media use: A cluster analysis of media gratifications”, Western Journal Of Speech Communication, volume 43, number 1, pp. 61-72.
 • Güven, A. (2017). Bir İnternet Dizisi Değerlendirmesi: Sıfır Bir’de Şiddet ve Gerçeklik, Marmara İletişim Dergisi, Aralık, Sayı: 28, ss.149-152. Kandemir, C. (2013). IPTV Yayıncılığının Sorunları ve Geleceği: Sektörün Aktörleriyle Derinlemesine Mülakatlar, Derin Yayınları, İstanbul.
 • Katz, E., Blumler, J. G., Gurevitch. M. (1974). “Uses and Gratifications Research”, The Public Opinion Quarterly, Vol. 37, No. 4, Winter, 1973-1974, pp. 509-523.
 • McLuhan, M. (2014). Gutenberg Galaksisi: Tipografik İnsanın Oluşumu, Çev. Gül Çağalı Güven, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • McLuhan, M., Powers, R. B. (2001). Global Köy: 21. Yüzyılda Yeryüzü Yaşamında ve Medyada Meydana Gelecek Dönüşümler, Çev:Bahar Öcal Düzgören, Scala Yay., İstanbul.
 • Pittman, M., Sheehan, K. (2015) “Sprinting A Media Marathon: Uses And Gratifications Of Binge-Watching Television Through Netflix”, First Monday, Volume 20, Number 10 -5 October.
 • RTÜK, (2014b). Yayın İlkeleri Rehberi, RTÜK, Ankara.
 • Sandvine, (2018). The Global Internet Phenomena Report - October 2018, Sandvine.
 • Van Dijk, J. (2006). The Network Society: Social Aspects of New Media, 2nd Edition, Sage Publications, London.
 • 4207 sayılı “Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun”, www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4207-20130524.pdf, 07.11.1996, Değişiklik: 31.01.2008, (Erişim Tarihi: 30 Ocak 2019).
 • 6112 sayılı “Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun”, www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6112.pdf, 15.02.2011 (Erişim Tarihi: 30 Ocak 2019).
 • destek.blutv.com.tr, (Erişim Tarihi: 26 ocak 2019).
 • Ewing, J. : Market Research Highlights Netflix's Continued Dominance Of The SVOD Market, 10.12.2008, www.forbes.com/sites/jeffewing/2018/12/10/netflix-continues-svod-market-dominance/#78ce8f942ea6, (Erişim Tarihi:15 Ocak 2019).
 • Spangler, T. : Netflix Eyeing Total of About 700 Original Series in 2018, 27.02.2018, variety.com/2018/digital/news/netflix-700-original-series-2018-1202711940/, (Erişim Tarihi: 10 Ocak 2019).
 • Kuburlu, Ceyhun: BluTV dönemi başladı, 17.02.2016, www.hurriyet.com.tr/ekonomi/blutv-donemi-basladi-40056855, (Erişim Tarihi: 26 Ocak 2019).
 • media.netflix.com/en/about-netflix, (Erişim Tarihi: 15 Ocak 2019).
 • puhutv.com/yardim-merkezi, (Erişim Tarihi: 26 Ocak 2019).
 • rtuk.gov.tr, RTÜK 2018, Toplantı: 2018/52, Karar: 29, www.rtuk.gov.tr/ust-kurul-kararlari/6112-sayili-kanunun-8inci-maddesinin-birinci-fikrasinin-s-bendinin-ihlali-nedeniyle-kanunun-32nci-m/26545?KararKonusu=show%20tv, (Erişim Tarihi: 2 Şubat 2019).
 • rtuk.gov.tr, Görsel - İşitsel Medyada Ticari İletişim Mevzuatı Ve Uygulamaları – RTÜK, 20 Ocak 2018, www.rtuk.gov.tr/duyurular/3788/5482/gorsel-isitsel-medyada-ticari-iletisim-mevzuati-ve-uygulamalari.html, (Erişim Tarihi: 30 Ocak 2019).
 • wikipedia.org, Wikipedia: “LilyHammer” maddesi, www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvTGlseWhhbW1lcg, (Erişim Tarihi: 15 Ocak 2019).
Primary Language tr
Subjects Communication
Journal Section Research
Authors

Orcid: 0000-0003-3728-0301
Author: Ahmet Nafiz KAVİ (Primary Author)
Institution: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3417-9777
Author: Onur AKYOL
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 19, 2020
Acceptance Date : June 8, 2020
Publication Date : June 25, 2020

APA Kavi̇, A , Akyol, O . (2020). Televizyonda Yayınlanan İnternet Seriyalleri Üzerine Bir İnceleme: Fi Örneği . Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) , 6 (1) , 152-177 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/intjcss/issue/55225/706120