Year 2020, Volume 6 , Issue 1, Pages 262 - 268 2020-06-25

Türk Basınında Dağıtım Sorunları: 1983-2020 Mukayesesi

Emre YÜKSEL [1]


Gazeteciler Cemiyeti ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, haberleşme yılı olarak ilan edilen 1983 senesinde, iletişim olaylarının ve Türk basınının sorunlarının ele alındığı, üç gün süren konferans gerçekleştirmişlerdir. Basın alanından önemli isimlerin ve akademisyenlerin katıldığı konferansta, basındaki ve iletişim alanındaki farklı sorunlar ele alınmıştır. Basın işletmeciliğindeki yaklaşımlar, pazarlama modelleri, teknolojik gelişmeler ve dağıtım sorunları gibi başlıklarda sunumlar gerçekleştirilmiştir. Doç. Dr. İsmail Kaya, “Türk Basınında Dağıtım, Problemler ve Fırsatlar – Akademik Yaklaşım” başlığıyla, Yekta Okur ise “Türk Basınında Dağıtım – Uygulamacı Yaklaşım” başlığıyla, dönemin basınının dağıtım sorunlarını değerlendirmişlerdir. İnternet teknolojilerinin yaygınlaşması, ülke alt yapısının geçirdiği gelişim ve dönüşüm, bugünün dağıtım sorunlarına olumlu ya da olumsuz katkılar sağlamıştır. Dağıtım alanındaki sorunlara dair bilimsel yayın sayısının azlığı bu makaleyi önemli kılmaktadır. Bu çalışmada, bugünün dağıtım sorunları, 1983 yılında gerçekleştirilen konferansta ele alınan dağıtım sorunları ile mukayese edilerek ve sektörden kişiler ile röportaj gerçekleştirerek değerlendirilmiştir. Aradan geçen yaklaşık kırk yılda, gazete ve dergilerin dağıtımı noktasında olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Dağıtım ağında yaşanan tekelleşme ise alanda karşılaşılan olumsuzluklardan biri durumundadır. Tekelleşme olumsuzluğuna rağmen, hem yasaların koruyuculuğu hem de dağıtım firmalarının teknolojik seviyedeki ileriliği, gazete, dergi ve okuyuculara pozitif olarak yansımıştır.
gazete dağıtımı, yaysat, türk basını, dergi, turkuvaz dağıtım
 • Acta Ancient Roman Publication, https://www.britannica.com/topic/Acta, Erişim Tarihi: 10.01.2020
 • AKÇA, İ. (2020). Kişisel Konuşma, İstanbul.
 • ARİSTOTELES (1996). Metafizik, Çev. Ahmet Arslan, İstanbul: Sosyal Yayınları
 • ATMIŞ, O. (2019). Tekelleşme Dergileri Vuruyor, http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kultur-sanat/1512324/tekellesme-dergileri-vuruyor.html Erişim Tarihi: 12.01.2020
 • Basın Kanunu
 • Dağıtım Ağımız, http://www.tdp.com.tr/hakkimizda/dagitim-agimiz, Erişim Tarihi: 12.01.2020
 • EROĞLU, S. (1985). Türkiye’de Gazete ve Dergi Dağıtımına İlişkin Sorunlar, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • GAZİ, F. (2018). Turkuvaz Dağıtım Sektörde Tek Başına: Bundan Sonra Ne Olacak?, https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2018/11/26/turkuvaz-dagitim-sektorde-tek-basina-bundan-sonra-ne-olacak/, Erişim Tarihi: 12.01.2020
 • KAYA, İ. (1983). Türk Basınında Dağıtım, Problemler ve Fırsatlar (Akademik Yaklaşım), (Editörler) Gazeteciler Cemiyeti Basın Yayın ve Araştırma Komitesi. İletişim Olayları ve Türk Basınının Sorunları, İstanbul: Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, s.192-205
 • OKUR, Y. (1983). Türk Basınında Dağıtım, Problemler ve Fırsatlar (Uygulamacı Yaklaşım), (Editörler) Gazeteciler Cemiyeti Basın Yayın ve Araştırma Komitesi. İletişim Olayları ve Türk Basınının Sorunları, İstanbul: Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, s. 206-215
 • ÖZDEN, B. A. (2020). Kişisel Konuşma, İstanbul.
 • ŞEKER, M. (2006). “Yeni Ekonomi ve Gazete Dağıtımı Sektörüne Etkileri”, Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı, 1-3 Kasım 2006, İstanbul. s. 198-207
 • TURAN, E. (2007). Yerel Basın ve Ulusal Dağıtım Kanallarındaki Yeri, (Editörler), Suat Gezgin. Türkiye’de Yerel Basın, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, s.291-320.
Primary Language tr
Subjects Communication
Journal Section Research
Authors

Orcid: 0000-0002-7126-8915
Author: Emre YÜKSEL (Primary Author)
Institution: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 8, 2020
Acceptance Date : June 18, 2020
Publication Date : June 25, 2020

APA Yüksel, E . (2020). Türk Basınında Dağıtım Sorunları: 1983-2020 Mukayesesi . Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) , 6 (1) , 262-268 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/intjcss/issue/55225/733989