Year 2020, Volume 6 , Issue 1, Pages 269 - 279 2020-06-25

Kandinsky’nin Biyomorfik Soyutlamaları

Ayşe SEZER [1]


Bu araştırmada, Kandinsky’nin mikroorganik canlıları konu alarak yaptığı soyutlamalar incelenmiş, bu canlıların mikroskobik görüntüleri ile sanatçının oluşturduğu formlar arasındaki ilişki ele alınmıştır. Konu ile ilgili yapılan literatür taramasında, Kandinsky’nin biyomorf soyutlamaları üzerine başlı başına bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ele alınan makalede Kandinsky’nin reel dünyada var olan mikroorganik canlıları soyutlamadaki ifade şekli ve bu mikroorganik canlılar ile Kandinsky’nin soyutlamış olduğu formlar arasındaki benzerlikler ve ayrılıklar değerlendirilmiştir. Sanat ve bilim tarihine baktığımızda, bu her iki olgunun birbirlerini sürekli etkilediği; bazen sanatın bilimden, bazen de bilimin sanattan beslendiği görülmüştür. Ayrıca, zaman içerisinde değişim gösteren dünya görüşleri, sanatçıları olduğu kadar bilim ve düşün insanlarını da yönlendirmektedir. Kandinsky de bu olgulardan yola çıkarak biyomorfik soyutlamalarını gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda, sanatçının sanata bakışı çerçevesinde, dış dünyanın tuvale aktarılmasında önemli olan, reel gerçekliklerin olduğu gibi yansıması değildir. Bahsedilen gerçek formların, sanatçının iç dünyasında yeniden şekil bularak soyut bir anlatımla ifade edilmesi, her ne kadar canlılar dünyasından yola çıkarak bu dünyayı bize sunsa da, görülmüştür ki, bu sunuş gözle görülemeyen bu canlıların dışsal formları değil içsel, tınısal yansımalarıdır.
Mikroorganizma, biyomorf, soyutlama, tınısal yapı;, süje-obje
 • Antmen, A., 20.yy Batı Sanatında Akımlar, Sel Yayıncılık, 2009, İstanbul.
 • Düchting, H., Kandinsky, Taschen, 1993, Köln.
 • Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, c.3, YEM Yayınları, 1997, İstanbul.
 • İpşiroğlu, N., İpşiroğlu, M., Sanatta Devrim, Remzi Kitabevi, 1991, İstanbul.
 • Kandinsky, W., Sanatta Zihinsellik Üstüne, Yapı Kredi Yayınları, Çev. Tevfik Turan, 1993, İstanbul.
 • Kandinsky, W., Sanatta Ruhsallık Üzerine, Altıkırkbeş Yayınları, Çev. Gülin Ekinci, 2001, İstanbul.
 • Kuspit, D., Sanatın Sonu, Metis Yayınları, Çev. Yasemin Tezgiden, 2010, İstanbul.
 • Lowry, B., Sanatı Görmek, Türkiye İş Bankası A.Ş. Kültür Yayınları, Çev. Yurtsever, N., Güvemli, Z., 1972, İstanbul.
 • Muller, J-E, Modern Sanat, Remzi Kitabevi Yayınları, Çev. Mehmet Toprak, 1972, İstanbul.
 • Öneş, M. (Ed.), Wassily Kandinsky, Boyut Yayın Grubu, 2007, İstanbul.
 • Radikal, Picasso, Boyut Yayın Grubu, 2008, İstanbul.
 • Rapelli, P., Art Book Kandinsky Soyut Sanatın Öncüsü, Dost Kitabevi, Çev. Özbek, Ö., 2001, Ankara.
 • Tunalı, İ., Modern Resimden Avangard Resme, Remzi Kitabevi, 2008, İstanbul.
 • Yılmaz, M., Modernizmden Postmodernizme Sanat, Ütopya Yayınları, 2005, Ankara.
 • URL 1 https://tr.pinterest.com/pin/117586240240356559/
 • URL 2 http://azkurs.org/protozoonlar-tek-hucreliler.html
 • URL 3 https://www.wassilykandinsky.net/work-55.php
 • URL 4 http://www.derin.boun.edu.tr/?p=845
 • URL 5 https://tr.pinterest.com/pin/442619469633618387/
 • URL 6 https://novafertil.com/
 • URL 7 http://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/mikroorganizmalar-tarafindan-uygulanan-kuvvetler
 • URL 8 https://tr.pinterest.com/pin/430938258092968858/
 • URL 9 http://www.hergenc.org/bilimteknoloji/plankton
 • URL 10 https://www.tech-worm.com/tek-hucreli-canlilar-nelerdir/
Primary Language tr
Subjects Art
Journal Section Research
Authors

Orcid: 0000-0003-4766-9476
Author: Ayşe SEZER (Primary Author)
Institution: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 14, 2020
Acceptance Date : May 26, 2020
Publication Date : June 25, 2020

APA Sezer, A . (2020). Kandinsky’nin Biyomorfik Soyutlamaları . Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) , 6 (1) , 269-279 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/intjcss/issue/55225/737183