Year 2020, Volume 6 , Issue 1, Pages 329 - 341 2020-06-25

Zaman ve Mekân Bağlamında Bir Zamanlar Anadolu’da Filmini Bahtin’in “Kronotop” Kavramıyla Okumak

Mehmet Sefa DOĞRU [1]


Zaman ve mekân, sinema alanında yapılan çalışmalarda üzerine en çok konuşulan kavramlar arasındadır. Zaman ve mekân tüm anlatı türlerinin temel yapısını oluşturur. Bu etkin unsurlar anlatıdaki etkin varlıklarıyla öykünün bütünlüğüne katkı sağlarlar
Zaman-Mekan, Bahtin, Kronotop, Sinema
 • Akerson. F. E., (2010). Edebiyat Kuramları. İstanbul: İthaki Yayınları
 • Arayıcı, O., (2018), Kavram Eylem Nesne İlişkisinde Arayüz Olarak Mekan, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC, ISSN: 2146-5193, 8(1), 97-103
 • Arayıcı, O., (2018), Mekan Algısının Ve Anlatımının Subjektif Yapısı, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC, ISSN: 2146-5193, 8(3), 560-564
 • Bahtin M. (2014). Karnavaldan Romana Edebiyat Teorisinden Dil Felsefesine Seçme Yazılar. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Biro Y. (2011). Sinemada Zaman Ritmik Tasarım; Türbülans ve Akış . İstanbul: Doruk Yayınları
 • Chatman, S. (2008) Öykü ve Söylem, Ankara: De Ki Basım Yayım
 • Dervişcemaloğlu B. (2014). Anlatıbilime Giriş. İstanbul: Dergâh Yayınları
 • Ersümer, A.O., (2013). Klasik Anlatı Sineması. İstanbul: Hayalperest Yayınaları
 • Genette G. (2011). Anlatanın Söylemi Yöntem Hakkında Bir Deneme. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları
 • Hayward S. (2012). Sinemanın Temel Kavramları. İstanbul: Es Yayınları
 • Jahn. M. (2012). Anlatıbilim: Anlatı Teorisi El Kitabı. İstanbul: Dergah Yayınları
 • Kıraç R. (2012) Sinemanın ABC’si. İstanbul: Say Yayınları
 • Kohler, R. (2009), Film, Biçim ve Kültür, Ankara: De Ki Yayınları
 • Kuzay Demir, G. (2018) Dede Korkut Kitabı’nın Kronotop Bağlamında İncelenmesi, International Journal Social Science, 6(11), 214-231
 • Lefebvre, H. (1991), The Production of Space, Austuralia: Blackwell Puplishing
 • Lodge D. (2013). Zaman Değiştirmek/Kaydrıma. (ss.99-104.) Ankara: Hece Yayınları
 • Madran C. Y., (2012). Modern İngiliz Romanında Mikhail Bakhtin. İstanbul: Gündoğan Yayınları
 • Özdemir, B.G., (2018) Beş Vakit’in Sonsuz Zamanlarının Heterotopyalarında Gezinen Çocuklar, Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, Sayı 28, 63 - 89
 • Ricceur P. (2011). Zaman ve Anlatı: Bir, Zaman Olay Örgüsü Üçlü Mimesis. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
 • Ryan M., Lenos M. (2012). Film Çözümlemesine Giriş. Ankara: De Ki Yayınları
 • Topçu A. D. (2004) Sinemada ve Zaman: Geleneksel Anlatı Filmlerinde Zamanın Kullanımı ve Anlatısal Yapı İle İlişkileri (ss. 49). Ankara: Vadi Yayınları
 • Zengin, E. (2013), Mekân Kuramı Çerçevesinden Yade Kara’nın Eseri Selam Berlin, Edebiyat Fakültesi Dergisi / Journal of Faculty of Letters, Cilt / Volume 30 Sayı / Number 1, 289-298
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Research
Authors

Orcid: 0000-0002-2680-888X
Author: Mehmet Sefa DOĞRU (Primary Author)
Institution: Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema
Country: Turkey


Dates

Application Date : January 31, 2020
Acceptance Date : January 2, 2020
Publication Date : June 25, 2020

APA Doğru, M . (2020). Zaman ve Mekân Bağlamında Bir Zamanlar Anadolu’da Filmini Bahtin’in “Kronotop” Kavramıyla Okumak . Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) , 6 (1) , 329-341 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/intjcss/issue/55225/746032