Year 2020, Volume 6 , Issue 1, Pages 402 - 419 2020-06-25

A Study On Painting And Jewelry; Jewels Inspired By The Works Of Turkish Painters

Çimen BAYBURTLU [1] , Vildan ERTÜRK [2] , Leyla ULUSMAN [3]


Correction note Our article entitled, “A Study On Painting And Jewelry; Jewels Inspired By The Works Of Turkish Painters” (In Turkish: “Resim ve Takı Üzerine Bir İnceleme; Türk Ressamlarının Eserlerinden Esinlenerek Üretilen Takılar”) which was published on the Volume 4 (Issue 1) (July 2018; e-ISSN:2458- 9381) missed some of the abstract. The journal has been published with a summary of a different article instead of the abstract of the article itself. Only the correct abstract of the article mentioned in this issue has been updated as follows. Çimen BAYBURTLU, Vildan ERTÜRK, Leyla ULUSMAN Distinction between art and craft has been debated since the 18th century. Craft has been left as handcraft while art has been superseded as original and unique, requiring creativity. Jewelry Design was mentioned only after the Industrial Revolution and could then be considered as an art discipline. Interdisciplinary Art is an approach that lifts the boundaries between art branches and provides an artistic interaction with a new aesthetic meaning. This emphasizes the multifaceted and complex nature of art and the inevitability interaction of artists. In the early 1950’s and 1960’s, after Bauhaus, as the artist-craftsman model was developed there was also a jewelry design moment. Jewelry of famous artists of this period, or jewelry inspired by these artists, have covered the gap between art and craft. Most of these works are artists' own designs. On the other hand, a different design area has been created by adapting the works of the artists. In the field study, the works of celebrated artists and their corresponding jewelry designs were examined and its creative effect on the education of the jewelry designers was acknowledged. In this respect a study aiming the recognition and introduction of the painters as well as the unique designs of the students has been held in Marmara University, Istanbul with the Jewelry Technology and Design Students. Since 2012, in the Applied Jewelry Design and Applied Object Design courses students were asked to produce jewelry inspired by Turkish Painters of various periods. This project has resulted very successfully. The works of painters were adapted to jewelry and these artifacts have been featured in international exhibitions and have drawn a high attraction
Painting, Jewelry, Interdisciplinary Art
 • Artun A (2012). Çağdaş Sanatın Örgütlenmesi/ Estetik Modernizmin Tasfiyesi. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Antmen A (2008). 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Sanatçılardan Yazılar ve Açıklamalarla, İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Artun A, Aliçavuşoğlu E (2009). Bauhaus, Modernleşmenin Tasarımı, İstanbul, İletişim Yayınları, Sanat Hayat dizisi 16.
 • Azeri S. Adnan Çoker Estetiğinde “Minimal Denge” http://www.turkishpaintings.com/index.php?p=37&l=1&modPainters_artistDetailID=97).
 • Erba, D (2016). Sanat Üretenler (Cumhuriyet’in Yükseköğrenim Kurumlarında Sanatçı Kuşakları Yetiştiren Eğitimci Sanatçılar) Sanat Öğretenler 1, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • ErdemM, Akkoyunlu B (2002). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Beşinci Sınıf Öğrencileriyle Yürütülen Ekiple Proje Tabanlı Öğrenme Üzerine Bir Çalışma İlköğretim -Online1 (1), sf. 2-11 http://www.ilkogretim-online.org.tr
 • Ersoy A (2004). 500 Türk Sanatçısı, İstanbul, Altın Kitaplar Yayınevi
 • Erzen J. N (2011). Çoğul Estetik, İstanbul, Metis Yayınları.
 • Gombrich, E. H. (1997) Sanatın Öyküsü, Çev: Erol ve Ömer Erduran, İstanbul, Remzi Kitabevi
 • Nihal E (2002). d Grubu d Group 1933-1951, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Özsezgin K (1996). Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu, (Çev: Wiliams C, Karabıyık S), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
 • Şerifoğlu Ö. F, İlona B (2008). Şeker Ahmet Paşa 1841-1907, İstanbul: TBMM Milli saraylar Daire Başkanlığı.
 • Venet D (2011). The Artist as Jeweler, Italy: Skira.
 • Yaman Yasa Z (2012). Ankara Resim heykel Müzesi, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Primary Language en
Subjects Art
Journal Section Research
Authors

Orcid: 0000-0001-9284-665X
Author: Çimen BAYBURTLU (Primary Author)
Institution: Marmara Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2450-7178
Author: Vildan ERTÜRK
Institution: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2124-981X
Author: Leyla ULUSMAN
Institution: Marmara Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Application Date : June 18, 2020
Acceptance Date : June 20, 2020
Publication Date : June 25, 2020

APA Bayburtlu, Ç , Ertürk, V , Ulusman, L . (2020). A Study On Painting And Jewelry; Jewels Inspired By The Works Of Turkish Painters . Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) , 6 (1) , 402-419 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/intjcss/issue/55225/754790