Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2018, Volume 6, Issue 4, 434 - 442, 30.12.2018

Abstract

References

 • Akarçeşme C (2004). Voleybolda müsabaka öncesi durumluk kaygı ile performans ölçütleri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Atkinson RL, Atkinson RC, Hilgard E (1995). Psikolojiye giriş. (Çeviren: Atakay K, Atakay M, Yavuz A) İstanbul: Sosyal Yayınları.
 • Aral N (1997). Fiziksel istismar ve çocuk. Ankara: Tekışık Web Ofset Yayıncılık.
 • Arlı M, Nazik H (2001). Bilimsel araştırmaya giriş. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Arseven A (2001). Alan araştırma yöntemi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Başaran MH, Taşğın Ö, Sanioğlu A, Taşkın AK (2009). Sporcularda durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21: 533–544.
 • Baştuğ G. (2009). Bayan voleybolcuların müsabaka dönemi kaygı ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 11(3): 15–20.
 • Bingöl H, Çoban B, Bingöl Ş, Gündoğdu C (2012). Üniversitelerde öğrenim gören Taekwondo milli takım sporcularının maç öncesi kaygı düzeylerinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 14 (1): 121–125.
 • Budak S (2000). Psikoloji sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Canbaz S (2001). Samsun çıraklık eğitim merkezi’ne devam eden çırakların durumluk-sürekli kaygı düzeylerinin değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi, Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
 • Coşkun M (1998). Samsun il merkezinde yaşayan yaşlıların sürekli kaygı düzeyleri ve bazı sosyoekonomik etmenleri. Uzmanlık Tezi, Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
 • Çakmak Ö, Murat H (2005). Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakülteleri Biyoloji bölümü öğrencilerinin kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,
 • Demir A (1998). Hükümlülerin psikiyatrik belirtiler yönünden değerlendirilmesi. Türk Psikolojisi Dergisi, 13 (41): 35–44.
 • Durak ES, Faruk G (2010). Factors associated with the symptoms of depression and anxiety among male Turkish prisoners:a life crisis and personal growth model perspective. Journal of Forensic Psychiatry, Psychology, 21(4): 587–603.
 • Erbaş MK (2005). Üst düzey basketbolcularda durumluk kaygı düzeyleri ve performan ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi.
 • Erenler AG (2007). Acil servis hemşirelerinin problem çözme becerilerini algılayışları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Fidanoğlu O (2006). Evlilik uyumu, mizah tarzı ve kaygı düzeyi arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Goleman S (2011). Duygusal zekâ. (Çev. Banu S. Yüksel) İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Gould D, Krane V (1992).The arousal-athletic performance relationship: Currentstatusand future directions. İn: Advancesin sport psychology. T.S. Horn (Edit). Champaign: Human Kinetics Publishers.
 • Gümüş M (2002). Profesyonel futbol takımlarında puan sıralamasına göre durumluk kaygı düzeylerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya: Sakarya Üniversitesi.
 • Gümüş AE (2010). Sosyal kaygı ile başa çıkma. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Jones G, Swain A, Cale A (1991). Genier Differences in Precompetition Temporal Fattening ami Antecedents of Anxiety and Self-Confidence. Journal of Sport and Exercise Psychology, 13 (1): 1–15.
 • Kaya M, Kübra V (2004). İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin durumluk-sürekli kaygı düzeyleri ve kaygı nedenleri (Samsun örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17: 31–63.
 • Koç H (2004). Profesyonel futbolcularda durumluk kaygı düzeyleri etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi.
 • Öner N, LeCompte A (1983). Durumluk-sürekli kaygı el kitabı. İstanbul: B.Ü. Yayınları.
 • Özel İ (2012). Mahkûmların dindarlık ve sürekli kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Samsun örneği. Akademik Araştırmalar Dergisi, 54: 163–192.
 • Özkaya MO, Ali Ç (2002). Türkiye’de kadın mahkûmlar İzmir, Muğla ve Ödemiş cezaevi. Akademik Araştırmalar Dergisi, 13: 103–134.
 • Paukert AL, Pettit JW, Kunik ME, Wilson N, Novy DM, Rhoades HM (2010). The roles of social support and self-efficacy in physical health's impact on depressive and anxiety symptoms in older adults. J Clin Psychol Med Settings, 17 (4):387–400.
 • SODES (2017). Eğilmez ama işlenirim. T. C. Kalkınma Bakanlığı, Sosyal Destek Programı (SODES), Gaziantep.
 • Terzioğlu AE, Koç Y, Yazıcı M (2013). Halk oyunları oynayanların durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri (Erzincan yöresi örneği).EÜSBED,6 (2): 361–370.
 • Turkmen M, Kul M, Bozkus T (2013). Takım sporlarıyla uğraşan sporcuların yarışma kaygı düzeylerinin cinsiyete ve spor deneyimine göre incelenmesi. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, 3(7): 106-112.
 • Yavuz HU (2002). Yüzme, paletli yüzme ve atletizm branşlarındaki bazı sporcuların anksiyete ve depresyon durumları ile reaksiyon zamanlarının belirlenmesi ve karşılaştırılmaları. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Yıldız M, Sezen A (2007) İlahiyat Fakültesi öğrencilerinde durumluk-sürekli kaygı düzeyleri ile akademik güdüler arasındaki ilişkinin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 24: 213–239.
 • Yücel EO (2003). Taekwondocuların durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri ve müsabakalardaki başarılarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi.

Examination of Constant Anxiety Statuses of Prisoners Who Attend Recreational Activities

Year 2018, Volume 6, Issue 4, 434 - 442, 30.12.2018

Abstract

This study was carried out to determine the constant anxiety levels of prisoners who attend recreational activities with regards to certain variables. The study was carried out using the general survey model, and the sample comprised 256 volunteer prisoners selected by simple randomization method, who were subject to supervised release in the province of Gaziantep. The trait anxiety inventory was used in the study. When analyzing the data, Kolmogorov-Smirnov test was used for data compatibility, followed by Mann-Whitney U Test and Kruskal-Wallis H test, and for paired comparison of the groups with a significant difference, Bonferroni correction tests were used. As a result of the study, it was observed that the anxiety statuses of the prisoners in the sample demonstrated differences throughout the period of attendance at recreational activities in terms of the mean rank scores by independent variables. The anxiety status of the prisoners who are single, non-smokers, aged 39 or above, with an earning higher than the minimum wage, and a sentence duration of 3-4 years during their attendance at the activities was observed to be higher than those of the prisoners in the other groups. Additionally, it was determined that there were no statistically significant difference the prisoners’ marital status, education and sentence duration variables in terms of constant anxiety status, whereas there was a significant difference in smoking status, age and wage level variables.

References

 • Akarçeşme C (2004). Voleybolda müsabaka öncesi durumluk kaygı ile performans ölçütleri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Atkinson RL, Atkinson RC, Hilgard E (1995). Psikolojiye giriş. (Çeviren: Atakay K, Atakay M, Yavuz A) İstanbul: Sosyal Yayınları.
 • Aral N (1997). Fiziksel istismar ve çocuk. Ankara: Tekışık Web Ofset Yayıncılık.
 • Arlı M, Nazik H (2001). Bilimsel araştırmaya giriş. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Arseven A (2001). Alan araştırma yöntemi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Başaran MH, Taşğın Ö, Sanioğlu A, Taşkın AK (2009). Sporcularda durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21: 533–544.
 • Baştuğ G. (2009). Bayan voleybolcuların müsabaka dönemi kaygı ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 11(3): 15–20.
 • Bingöl H, Çoban B, Bingöl Ş, Gündoğdu C (2012). Üniversitelerde öğrenim gören Taekwondo milli takım sporcularının maç öncesi kaygı düzeylerinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 14 (1): 121–125.
 • Budak S (2000). Psikoloji sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Canbaz S (2001). Samsun çıraklık eğitim merkezi’ne devam eden çırakların durumluk-sürekli kaygı düzeylerinin değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi, Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
 • Coşkun M (1998). Samsun il merkezinde yaşayan yaşlıların sürekli kaygı düzeyleri ve bazı sosyoekonomik etmenleri. Uzmanlık Tezi, Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
 • Çakmak Ö, Murat H (2005). Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakülteleri Biyoloji bölümü öğrencilerinin kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,
 • Demir A (1998). Hükümlülerin psikiyatrik belirtiler yönünden değerlendirilmesi. Türk Psikolojisi Dergisi, 13 (41): 35–44.
 • Durak ES, Faruk G (2010). Factors associated with the symptoms of depression and anxiety among male Turkish prisoners:a life crisis and personal growth model perspective. Journal of Forensic Psychiatry, Psychology, 21(4): 587–603.
 • Erbaş MK (2005). Üst düzey basketbolcularda durumluk kaygı düzeyleri ve performan ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi.
 • Erenler AG (2007). Acil servis hemşirelerinin problem çözme becerilerini algılayışları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Fidanoğlu O (2006). Evlilik uyumu, mizah tarzı ve kaygı düzeyi arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Goleman S (2011). Duygusal zekâ. (Çev. Banu S. Yüksel) İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Gould D, Krane V (1992).The arousal-athletic performance relationship: Currentstatusand future directions. İn: Advancesin sport psychology. T.S. Horn (Edit). Champaign: Human Kinetics Publishers.
 • Gümüş M (2002). Profesyonel futbol takımlarında puan sıralamasına göre durumluk kaygı düzeylerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya: Sakarya Üniversitesi.
 • Gümüş AE (2010). Sosyal kaygı ile başa çıkma. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Jones G, Swain A, Cale A (1991). Genier Differences in Precompetition Temporal Fattening ami Antecedents of Anxiety and Self-Confidence. Journal of Sport and Exercise Psychology, 13 (1): 1–15.
 • Kaya M, Kübra V (2004). İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin durumluk-sürekli kaygı düzeyleri ve kaygı nedenleri (Samsun örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17: 31–63.
 • Koç H (2004). Profesyonel futbolcularda durumluk kaygı düzeyleri etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi.
 • Öner N, LeCompte A (1983). Durumluk-sürekli kaygı el kitabı. İstanbul: B.Ü. Yayınları.
 • Özel İ (2012). Mahkûmların dindarlık ve sürekli kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Samsun örneği. Akademik Araştırmalar Dergisi, 54: 163–192.
 • Özkaya MO, Ali Ç (2002). Türkiye’de kadın mahkûmlar İzmir, Muğla ve Ödemiş cezaevi. Akademik Araştırmalar Dergisi, 13: 103–134.
 • Paukert AL, Pettit JW, Kunik ME, Wilson N, Novy DM, Rhoades HM (2010). The roles of social support and self-efficacy in physical health's impact on depressive and anxiety symptoms in older adults. J Clin Psychol Med Settings, 17 (4):387–400.
 • SODES (2017). Eğilmez ama işlenirim. T. C. Kalkınma Bakanlığı, Sosyal Destek Programı (SODES), Gaziantep.
 • Terzioğlu AE, Koç Y, Yazıcı M (2013). Halk oyunları oynayanların durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri (Erzincan yöresi örneği).EÜSBED,6 (2): 361–370.
 • Turkmen M, Kul M, Bozkus T (2013). Takım sporlarıyla uğraşan sporcuların yarışma kaygı düzeylerinin cinsiyete ve spor deneyimine göre incelenmesi. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, 3(7): 106-112.
 • Yavuz HU (2002). Yüzme, paletli yüzme ve atletizm branşlarındaki bazı sporcuların anksiyete ve depresyon durumları ile reaksiyon zamanlarının belirlenmesi ve karşılaştırılmaları. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Yıldız M, Sezen A (2007) İlahiyat Fakültesi öğrencilerinde durumluk-sürekli kaygı düzeyleri ile akademik güdüler arasındaki ilişkinin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 24: 213–239.
 • Yücel EO (2003). Taekwondocuların durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri ve müsabakalardaki başarılarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi.

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Hüseyin ÖZTÜRK This is me (Primary Author)


Serkan HACICAFEROĞLU


Zeynep YILMAZ ÖZTÜRK
0000-0002-6967-6637
Türkiye

Publication Date December 30, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 6, Issue 4

Cite

Bibtex @research article { intjscs579232, journal = {International Journal of Sport Culture and Science}, issn = {2148-1148}, address = {}, publisher = {Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {434 - 442}, doi = {}, title = {Examination of Constant Anxiety Statuses of Prisoners Who Attend Recreational Activities}, key = {cite}, author = {Öztürk, Hüseyin and Hacıcaferoğlu, Serkan and Yılmaz Öztürk, Zeynep} }
APA Öztürk, H. , Hacıcaferoğlu, S. & Yılmaz Öztürk, Z. (2018). Examination of Constant Anxiety Statuses of Prisoners Who Attend Recreational Activities . International Journal of Sport Culture and Science , 6 (4) , 434-442 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/intjscs/issue/45879/579232
MLA Öztürk, H. , Hacıcaferoğlu, S. , Yılmaz Öztürk, Z. "Examination of Constant Anxiety Statuses of Prisoners Who Attend Recreational Activities" . International Journal of Sport Culture and Science 6 (2018 ): 434-442 <https://dergipark.org.tr/en/pub/intjscs/issue/45879/579232>
Chicago Öztürk, H. , Hacıcaferoğlu, S. , Yılmaz Öztürk, Z. "Examination of Constant Anxiety Statuses of Prisoners Who Attend Recreational Activities". International Journal of Sport Culture and Science 6 (2018 ): 434-442
RIS TY - JOUR T1 - Examination of Constant Anxiety Statuses of Prisoners Who Attend Recreational Activities AU - Hüseyin Öztürk , Serkan Hacıcaferoğlu , Zeynep Yılmaz Öztürk Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Sport Culture and Science JF - Journal JO - JOR SP - 434 EP - 442 VL - 6 IS - 4 SN - 2148-1148- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 International Journal of Sport Culture and Science Examination of Constant Anxiety Statuses of Prisoners Who Attend Recreational Activities %A Hüseyin Öztürk , Serkan Hacıcaferoğlu , Zeynep Yılmaz Öztürk %T Examination of Constant Anxiety Statuses of Prisoners Who Attend Recreational Activities %D 2018 %J International Journal of Sport Culture and Science %P 2148-1148- %V 6 %N 4 %R %U
ISNAD Öztürk, Hüseyin , Hacıcaferoğlu, Serkan , Yılmaz Öztürk, Zeynep . "Examination of Constant Anxiety Statuses of Prisoners Who Attend Recreational Activities". International Journal of Sport Culture and Science 6 / 4 (December 2018): 434-442 .
AMA Öztürk H. , Hacıcaferoğlu S. , Yılmaz Öztürk Z. Examination of Constant Anxiety Statuses of Prisoners Who Attend Recreational Activities. IntJSCS. 2018; 6(4): 434-442.
Vancouver Öztürk H. , Hacıcaferoğlu S. , Yılmaz Öztürk Z. Examination of Constant Anxiety Statuses of Prisoners Who Attend Recreational Activities. International Journal of Sport Culture and Science. 2018; 6(4): 434-442.
IEEE H. Öztürk , S. Hacıcaferoğlu and Z. Yılmaz Öztürk , "Examination of Constant Anxiety Statuses of Prisoners Who Attend Recreational Activities", International Journal of Sport Culture and Science, vol. 6, no. 4, pp. 434-442, Dec. 2018
IntJSCS is published by International Science Culture and Sport Association (ISCSA).