PDF EndNote BibTex RIS Cite

Examining Effects of Volleyball Trainings on Some Respiration and Circulation Parameters of 11-14 Years Old Female Test Subjects

Year 2014, Volume 2, Issue Special Issue 2, 234 - 241, 19.02.2015
https://doi.org/10.14486/IJSCS195

Abstract

The aim of this study is to determine the effects of the training done by the students on their respiration and blood circulation systems who plays volleyball, aged 11-14, at Izmir. 42 students doing sports average age 12.93 ± 0.74 and 36 students not doing any sports, with the age average 12.46 ± 0.91, voluntary involved in this study, which aims to determine the effects of the training done by test subjects on respiration and blood circulation systems. Parameters of age, height, weight, resting pulse measures, systolic-diastolic blood pressure, and vital capacity (VC), force vital capacity (FVC), force expiration volume (FEV), and maximum voluntary ventilation (MVV) values of respiration system were recorded. Findings obtained by SPSS 11.0 statistics program. The differences between the averages of groups were examined with independent t test at 0.01 and 0.05 levels. The differences between groups in terms of age, height, weight and diastolic blood pressure valves are not significant. There were significant difference on resting pulse and systolic blood pressure, vital capacity, force vital capacity and force expiration volume, maximum voluntary ventilation values of experimental group. In conclusion, resting pulse and blood pressure values of the students, who do training, were found to be lower; the respiration values VC, FVC, FEV1 and MVV were higher than those of the students not doing sports.

References

 • Açıkada C, Ergen E ( 1990). Bilim ve spor. Ankara: Büro–Tek Ofset Matbaacılık.
 • Alpay B et al. (2007). İlköğretim okul takımlarında yer alan 11–13 yaş gurubu öğrencilerin bazı solunum ve dolaşım parametrelerinin spor yapmayan öğrencilerle karşılaştırılarak değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 14: 22–29.
 • Astrand P, Rodahl K (1986). Textbook of work physiology, Third edition. Newyork: Ork Mc Graw Hill Book Co.
 • Baltacı A et al. (1997). Farklı spor tiplerinin erkek çocuklarda bazı solunum parametreleri ve Max VO2 üzerine etkisi. Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Dergisi, 1,3: 150–154.
 • Çimen, O., Cicioğlu, İ, Günay, M. (1997) Erkek ve bayan türk genç milli masa tenisçileri fiziksel ve fizyolojik profilleri. G.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, 7-12.
 • Çoksevim B et al. (2002). İlköğretim öğrencilerinin atletik performanslarının değerlendirilmesi, VII. Spor Bilimleri Kongresi Özet Kitabı Antalya, 27–29 October, 128.
 • Erdil G et al. (1984). Elit masa tenisçilerinin fizyolojik kapasite ölçümleri. Spor Hekimliği Dergisi, 19: 15–22.
 • Ergun N, Baltacı G (1997). Spor yaralanmalarında fizik tedavi ve rehabilitasyon prensipleri. Ankara: Ofset fotomat.
 • Günay M, Cicioğlu İ (2001). Spor Fizyolojisi. Ankara: Gazi Kitabevi: 175 – 181.
 • Hancox B,Kenwhyte K (2004). Akciğer fonksiyon testleri el kitabı. İstanbul: And Yayıncılık. I. Baskı
 • Harre D (1982). Principles of sport training. Berlin.
 • Hartung G (1995). Estimation of aerobic capacity from submaximal cycle ergometry in women, Med. Sci. Sports Exerc., 27 (3): 452-457.
 • Hazar S (2000). Türk Güreş Milli Takımı seviyesindeki güreşçilerin kalp yapı ve fonksiyonlarının elektrokardiyografi yöntemiyle incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, G.Ü., Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara: 60-75.
 • Horswill G et al. (1988). Physiological profile of elite junior wrestlers research quarterly for exercise and sport, 59 (3): 257-261.
 • Kutlu M, Cicioğlu İ (1995). Türkiye grekoromen ve serbest yıldız milli takım güreşçilerinin gelişmiş fizyolojik özelliklerinin analizi. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Teknolojisi Dergisi, Cilt VI, Sayı 4: 7–14.
 • Moğulkoç R et al. (1997). 16 yaş grubu sporcu genç kızlarda Max VO2 ve bazı solunum parametreleri üzerine bir araştırma. G.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt2, Sayı 1: 11–18.
 • Nieman D (1989). Physical activity, serum lipids and lipoprotein in elderly women, 41 (12): 25-36.
 • Somal M (1998). El all.: Effects of 18 week training on some biochemical physiological and morphological parameters of Indian later university football players. 3.Sports Med.Hpy.Antress 28.
 • Tamer K (1995). Çeşitli koşu programlarının aerobik, anaerobik güç ve akciğer fonksiyonlarına etkileriyle ilişki düzeylerinin belirlenmesi. Performans Dergisi, Cilt I Sayı 3: 32-39.
 • Tunay H et al. (2004). Düzenli olarak basketbol antrenmanı yapan 8–12 yaş çocukların solunum Fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi, VIII. Spor Bilimleri Kongresi Özet Kitapçığı, Antalya 17–20 November, 106.
 • Ziyagil M et al. (1996). Bir yıllık antrenmanın yıldızlar kategorisinde serbest stil Türk milli takım güreşçilerinin vücut kompozisyonu ve fizyolojik özellikler üzerine etkisi. G.Ü. Beden Eğitimi Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı 4: 9-14.

Voleybol Antrenmanlarının 11-14 Yaş Grubu Kız Öğrencilerin Bazı Solunum ve Dolaşım Parametreleri Üzerine Etkileri

Year 2014, Volume 2, Issue Special Issue 2, 234 - 241, 19.02.2015
https://doi.org/10.14486/IJSCS195

Abstract

Bu çalışmanın amacı İzmir ili Karabağlar Bölgesi İlköğretim okullarında öğrenim gören 11-14 yaşlarındaki voleybolcu öğrencilere uygulanan antrenmanların öğrencilerin solunum ve dolaşım sistemlerine olan etkilerini araştırmaktır. Çalışmaya yaş ortalamaları 12,93 ± 0,74 olan 42 kız öğrenci ile aynı okullarda spor yapmayan, yaş ortalamaları 12,46 ± 0,91 olan 36 kız öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Voleybolcu öğrenciler, en az 2 yıl süresince haftada 3 gün, günde 90 dk., düzenli olarak antrenman yapmış, kontrol grubundaki öğrenciler ise bu süre içerisinde hiç bir fiziksel aktivitede bulunmamışlardır. Grupların yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, istirahat nabız değerleri, sistolik-diastolik kan basıncı ölçümleri ile solunum sistemlerinde yer alan vital kapasite (VC), zorlu vital kapasite (FVC), zorlu ekspirasyon volüm (FEV1) ve maksimum istemli ventilasyon (MVV) değerleri ölçülmüştür. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 11.0 istatistik programında t-test yöntemi ile güven aralığı p < 0,05, p < 0,01 düzeyinde araştırılmıştır. Gruplar arasında yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve diastolik kan basıncı değerlerinde anlamlı farklılık olmadığı saptanmış (p > 0,05), istirahat nabzı, sistolik kan basıncı değerleri (p < 0,01) ile vital kapasite, zorlu vital kapasite, zorlu ekspirasyon volüm ve maksimum istemli ventilasyon değerlerinde (p < 0,05) anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Sonuç olarak; 11-14 yaşlarındaki voleybol sporuyla uğraşan kız öğrencilerin istirahat kalp atım sayıları ve kan basınç değerlerinin spor yapmayan öğrencilerin değerlerinden daha düşük dolduğu tespit edilirken, solunum değerlerinden VC, FVC, FEV1 ve MVV değerlerinin ise daha yüksek olduğu görülmüştür

References

 • Açıkada C, Ergen E ( 1990). Bilim ve spor. Ankara: Büro–Tek Ofset Matbaacılık.
 • Alpay B et al. (2007). İlköğretim okul takımlarında yer alan 11–13 yaş gurubu öğrencilerin bazı solunum ve dolaşım parametrelerinin spor yapmayan öğrencilerle karşılaştırılarak değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 14: 22–29.
 • Astrand P, Rodahl K (1986). Textbook of work physiology, Third edition. Newyork: Ork Mc Graw Hill Book Co.
 • Baltacı A et al. (1997). Farklı spor tiplerinin erkek çocuklarda bazı solunum parametreleri ve Max VO2 üzerine etkisi. Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Dergisi, 1,3: 150–154.
 • Çimen, O., Cicioğlu, İ, Günay, M. (1997) Erkek ve bayan türk genç milli masa tenisçileri fiziksel ve fizyolojik profilleri. G.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, 7-12.
 • Çoksevim B et al. (2002). İlköğretim öğrencilerinin atletik performanslarının değerlendirilmesi, VII. Spor Bilimleri Kongresi Özet Kitabı Antalya, 27–29 October, 128.
 • Erdil G et al. (1984). Elit masa tenisçilerinin fizyolojik kapasite ölçümleri. Spor Hekimliği Dergisi, 19: 15–22.
 • Ergun N, Baltacı G (1997). Spor yaralanmalarında fizik tedavi ve rehabilitasyon prensipleri. Ankara: Ofset fotomat.
 • Günay M, Cicioğlu İ (2001). Spor Fizyolojisi. Ankara: Gazi Kitabevi: 175 – 181.
 • Hancox B,Kenwhyte K (2004). Akciğer fonksiyon testleri el kitabı. İstanbul: And Yayıncılık. I. Baskı
 • Harre D (1982). Principles of sport training. Berlin.
 • Hartung G (1995). Estimation of aerobic capacity from submaximal cycle ergometry in women, Med. Sci. Sports Exerc., 27 (3): 452-457.
 • Hazar S (2000). Türk Güreş Milli Takımı seviyesindeki güreşçilerin kalp yapı ve fonksiyonlarının elektrokardiyografi yöntemiyle incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, G.Ü., Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara: 60-75.
 • Horswill G et al. (1988). Physiological profile of elite junior wrestlers research quarterly for exercise and sport, 59 (3): 257-261.
 • Kutlu M, Cicioğlu İ (1995). Türkiye grekoromen ve serbest yıldız milli takım güreşçilerinin gelişmiş fizyolojik özelliklerinin analizi. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Teknolojisi Dergisi, Cilt VI, Sayı 4: 7–14.
 • Moğulkoç R et al. (1997). 16 yaş grubu sporcu genç kızlarda Max VO2 ve bazı solunum parametreleri üzerine bir araştırma. G.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt2, Sayı 1: 11–18.
 • Nieman D (1989). Physical activity, serum lipids and lipoprotein in elderly women, 41 (12): 25-36.
 • Somal M (1998). El all.: Effects of 18 week training on some biochemical physiological and morphological parameters of Indian later university football players. 3.Sports Med.Hpy.Antress 28.
 • Tamer K (1995). Çeşitli koşu programlarının aerobik, anaerobik güç ve akciğer fonksiyonlarına etkileriyle ilişki düzeylerinin belirlenmesi. Performans Dergisi, Cilt I Sayı 3: 32-39.
 • Tunay H et al. (2004). Düzenli olarak basketbol antrenmanı yapan 8–12 yaş çocukların solunum Fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi, VIII. Spor Bilimleri Kongresi Özet Kitapçığı, Antalya 17–20 November, 106.
 • Ziyagil M et al. (1996). Bir yıllık antrenmanın yıldızlar kategorisinde serbest stil Türk milli takım güreşçilerinin vücut kompozisyonu ve fizyolojik özellikler üzerine etkisi. G.Ü. Beden Eğitimi Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı 4: 9-14.

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Yeliz ÖZVEREN>


Bahtiyar ÖZÇALDIRAN This is me


Onur ORAL>

0000-0001-9117-6359

Publication Date February 19, 2015
Published in Issue Year 2014, Volume 2, Issue Special Issue 2

Cite

Bibtex @ { intjscs108161, journal = {International Journal of Sport Culture and Science}, issn = {2148-1148}, address = {}, publisher = {Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği}, year = {2015}, volume = {2}, number = {Special Issue 2}, pages = {234 - 241}, doi = {10.14486/IJSCS195}, title = {Examining Effects of Volleyball Trainings on Some Respiration and Circulation Parameters of 11-14 Years Old Female Test Subjects}, key = {cite}, author = {Özveren, Yeliz and Özçaldıran, Bahtiyar and Oral, Onur} }
APA Özveren, Y. , Özçaldıran, B. & Oral, O. (2015). Examining Effects of Volleyball Trainings on Some Respiration and Circulation Parameters of 11-14 Years Old Female Test Subjects . International Journal of Sport Culture and Science , Volume 2 (Special Issue 2) , 234-241 . DOI: 10.14486/IJSCS195
MLA Özveren, Y. , Özçaldıran, B. , Oral, O. "Examining Effects of Volleyball Trainings on Some Respiration and Circulation Parameters of 11-14 Years Old Female Test Subjects" . International Journal of Sport Culture and Science 2 (2015 ): 234-241 <https://dergipark.org.tr/en/pub/intjscs/issue/8664/108161>
Chicago Özveren, Y. , Özçaldıran, B. , Oral, O. "Examining Effects of Volleyball Trainings on Some Respiration and Circulation Parameters of 11-14 Years Old Female Test Subjects". International Journal of Sport Culture and Science 2 (2015 ): 234-241
RIS TY - JOUR T1 - Examining Effects of Volleyball Trainings on Some Respiration and Circulation Parameters of 11-14 Years Old Female Test Subjects AU - YelizÖzveren, BahtiyarÖzçaldıran, OnurOral Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.14486/IJSCS195 DO - 10.14486/IJSCS195 T2 - International Journal of Sport Culture and Science JF - Journal JO - JOR SP - 234 EP - 241 VL - 2 IS - Special Issue 2 SN - 2148-1148- M3 - doi: 10.14486/IJSCS195 UR - https://doi.org/10.14486/IJSCS195 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 International Journal of Sport Culture and Science Examining Effects of Volleyball Trainings on Some Respiration and Circulation Parameters of 11-14 Years Old Female Test Subjects %A Yeliz Özveren , Bahtiyar Özçaldıran , Onur Oral %T Examining Effects of Volleyball Trainings on Some Respiration and Circulation Parameters of 11-14 Years Old Female Test Subjects %D 2015 %J International Journal of Sport Culture and Science %P 2148-1148- %V 2 %N Special Issue 2 %R doi: 10.14486/IJSCS195 %U 10.14486/IJSCS195
ISNAD Özveren, Yeliz , Özçaldıran, Bahtiyar , Oral, Onur . "Examining Effects of Volleyball Trainings on Some Respiration and Circulation Parameters of 11-14 Years Old Female Test Subjects". International Journal of Sport Culture and Science 2 / Special Issue 2 (February 2015): 234-241 . https://doi.org/10.14486/IJSCS195
AMA Özveren Y. , Özçaldıran B. , Oral O. Examining Effects of Volleyball Trainings on Some Respiration and Circulation Parameters of 11-14 Years Old Female Test Subjects. IntJSCS. 2015; 2(Special Issue 2): 234-241.
Vancouver Özveren Y. , Özçaldıran B. , Oral O. Examining Effects of Volleyball Trainings on Some Respiration and Circulation Parameters of 11-14 Years Old Female Test Subjects. International Journal of Sport Culture and Science. 2015; 2(Special Issue 2): 234-241.
IEEE Y. Özveren , B. Özçaldıran and O. Oral , "Examining Effects of Volleyball Trainings on Some Respiration and Circulation Parameters of 11-14 Years Old Female Test Subjects", International Journal of Sport Culture and Science, vol. 2, no. Special Issue 2, pp. 234-241, Feb. 2015, doi:10.14486/IJSCS195
IntJSCS is published by International Science Culture and Sport Association (ISCSA).