PDF EndNote BibTex Cite

Öğretim Teknolojileri Kullanımının İlkokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Year 2016, Volume 17, Issue 1, 0 - 0, 20.04.2016
https://doi.org/10.17679/iuefd.17131503

Abstract

Bu araştırmada eğitimde teknoloji kullanımının ilkokul öğrencilerinin akademik başarılarına etkisini belirlemek amacıyla bir meta-analiz çalışması yapılmıştır. Bunun için Türkiye’de yapılmış çalışmalarla ilgili literatür taraması yapılmıştır. Araştırmaya dâhil edilecek çalışmalar, 2005–2013 yılları arasında Türkiye’de “Öğretim Teknolojileri” ile ilgili yayımlanmış ve yayımlanmamış, araştırma problemine ve gerekli istatistiksel verilere sahip olan yüksek lisans ve doktora tezleri ile hakemli bilimsel dergilerde yayınlanmış makalelerden oluşmaktadır. Literatür taraması sonucunda öğretim teknolojilerinin kullanımının ilkokul öğrencilerinin akademik başarılarına etkisine ilişkin toplam 19 çalışma meta-analize dâhil edilmiştir. Meta-analiz sonucunda öğretim teknolojilerinin kullanımının, ilkokul öğrencilerinin akademik başarılarına pozitif etkisi olduğu belirlenmiştir. Çalışmaların ortalama etki büyüklüğünün, rastgele etkiler modeline göre ES=0,973 (%95 CI, SE=0,132) ile güçlü düzeye çok yakın bir seviyede olduğu belirlenmiştir. Çalışma karakteristiklerinden dersler, uygulama süresi, çalışma türü ve sınıf düzeyi ile ilgili etki büyüklüğü farkları belirlenmiştir. Yapılan ara değişken analizleri sonucunda en yüksek etki büyüklüğü değerlerinin sosyal bilgiler dersinde (ES=1,475), 20 saat ve üzeri ders saatinde (ES=1,133), doktora tezlerinde (ES=1,257) ve ikinci sınıf düzeyinde (ES=1,434) görülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre uygulayıcı, program geliştirici ve araştırmacılara yönelik önerilerde bulunulmuştur. Öğretim teknolojilerinin ilkokul programlarında daha fazla yer verilmesi sağlanabilir.

The Effect of Using of Instructional Technology to Elementary School Students' Academic Achievement: A Meta-Analysis Study

Year 2016, Volume 17, Issue 1, 0 - 0, 20.04.2016
https://doi.org/10.17679/iuefd.17131503

Abstract

At this study using of technology in education in the elementary school students conducted a meta-analysis to determine the effect on academic achievement. For that, literature searching made related to studies conducted in Turkey. The studies included to research are formed from master and doctoral theses, articles published or not published in refereed scientific journals between 2005-2013 in Turkey as “Instructional Technologies” and own research problems and needed statistical data. There are 19 studies including the sample about instructional technology on the academic achievements of the students in elementary schools. Meta-analysis results of the using of technology in teaching, elementary school students were found to be positive effect on academic achievement. The study of the average effect size was determined ES = 0.973 (95% CI, SE = 0.132) with a very close to strong level by using random effect model. Effects related to the lessons, application time, study type and class level from the operating characteristics was determined. As a result of analysis done by the intermediate variables the highest effect sizes have been observed at social sciences (ES=1,475), in “20 and over” teaching hours, at doctoral theses, and at second class (ES=1,434). According to the obtained results, some recommendations were made for practitioners, program developers and researchers. It is provided that giving more space to instructional technology in elementary school curriculum.

Details

Journal Section Articles
Authors

Mehmet Fatih AYAZ>


Hanifi ŞEKERCİ>


Behçet ORAL>

Publication Date April 20, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 17, Issue 1

Cite

Bibtex @ { inuefd280929, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2016}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17679/iuefd.17131503}, title = {Öğretim Teknolojileri Kullanımının İlkokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması}, key = {cite}, author = {Ayaz, Mehmet Fatih and Şekerci, Hanifi and Oral, Behçet} }
APA Ayaz, M. F. , Şekerci, H. & Oral, B. (2016). Öğretim Teknolojileri Kullanımının İlkokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 17 (1) , 0-0 . DOI: 10.17679/iuefd.17131503
MLA Ayaz, M. F. , Şekerci, H. , Oral, B. "Öğretim Teknolojileri Kullanımının İlkokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2016 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/article/280929>
Chicago Ayaz, M. F. , Şekerci, H. , Oral, B. "Öğretim Teknolojileri Kullanımının İlkokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - The Effect of Using of Instructional Technology to Elementary School Students' Academic Achievement: A Meta-Analysis Study AU - Mehmet FatihAyaz, HanifiŞekerci, BehçetOral Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17679/iuefd.17131503 DO - 10.17679/iuefd.17131503 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 17 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/iuefd.17131503 UR - https://doi.org/10.17679/iuefd.17131503 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretim Teknolojileri Kullanımının İlkokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması %A Mehmet Fatih Ayaz , Hanifi Şekerci , Behçet Oral %T Öğretim Teknolojileri Kullanımının İlkokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması %D 2016 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 17 %N 1 %R doi: 10.17679/iuefd.17131503 %U 10.17679/iuefd.17131503
ISNAD Ayaz, Mehmet Fatih , Şekerci, Hanifi , Oral, Behçet . "Öğretim Teknolojileri Kullanımının İlkokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 / 1 (April 2016): 0-0 . https://doi.org/10.17679/iuefd.17131503
AMA Ayaz M. F. , Şekerci H. , Oral B. Öğretim Teknolojileri Kullanımının İlkokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. INUEFD. 2016; 17(1): 0-0.
Vancouver Ayaz M. F. , Şekerci H. , Oral B. Öğretim Teknolojileri Kullanımının İlkokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 17(1): 0-0.
IEEE M. F. Ayaz , H. Şekerci and B. Oral , "Öğretim Teknolojileri Kullanımının İlkokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 17, no. 1, pp. 0-0, Apr. 2016, doi:10.17679/iuefd.17131503

2002 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.