Year 2018, Volume 19 , Issue 1, Pages 315 - 334 2018-04-30

İlkokullarda okul müdürlerinin mali kaynak gerektiren ihtiyaçları karşılama yolları
The ways school principals meet the needs that require financial resources in primary schools

Asiye TOKER GÖKÇE [1] , Ömer Faruk USLU [2]


Araştırmanın amacı, ilkokullarda görev yapan okul müdürlerinin görüşlerinden yararlanarak ilkokulların mali kaynak gerektiren ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan finans kaynaklarını nasıl elde ettiklerini tespit etmek ve okulların finans ihtiyaçları doğrultusunda okul müdürlerinin çözüm önerilerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu dokuz ilkokul müdürü oluşturmaktadır. Araştırma nitel yöntemle yapılmıştır; veri toplamada görüşme yönteminden yararlanılmıştır.  Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşmelerle elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırmada ilkokullarda mali kaynak gerektiren ihtiyaçlar beş başlık altında toplanmıştır. Bunlar kırtasiye ihtiyaçları, temizlik ihtiyaçları, fiziksel ihtiyaçlar, bilişim ve donanım ihtiyaçları ve yardımcı personel ihtiyaçlarıdır. Ayrıca okul müdürleri bu ihtiyaçlarını, gönüllü veli bağışları, kantin gelirleri, Okul Aile Birliği faaliyetleri, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nin kantin gelirleri, hayırsever vatandaşlardan alınan bağışlar, çeşitli sivil toplum kurumlarından alınan yardımlar, yerel yönetimlerden alınan yardımlar, kermesler, okul içinde yapılan sosyal faaliyetler, okul bahçesinde bulunan para çekme makinesi, okula gelir sağlamak için yapılan pilav günleri, yapılan deneme sınavlarından alınan paylar, öğrencilerin aldığı kaynak kitaplardan alınan paylar, okula alınan fotokopi kağıtlarından alınan paylar, mahalle muhtarları aracılığı ile elde edilen gelirler olmak üzere15 farklı gelir çeşidi ile karşılamaya çalışmaktadırlar. Okul müdürleri, okullarının finansal sorunlarının çözümü için velilerin algılarının değiştirilmesi, çevre ve çevre işyerleri ile iyi ilişkiler kurulması, Okul Aile Birliği aracılığı ile yapılacak çalışmalar, kermes düzenlemek, kardeş okul bulmak, sponsor firma bulmak, belediyelerden yardım almak, muhtarlar aracılığı ile maddi kaynak bulmak ve liderlik özellikleri göstermek gibi öneriler sunmuşlardır.

This study aims to determine the financial needs of primary schools, the solutions of school principals for these problems, and the proposed solutions of the school principals in line with these financial problems at schools. The sample was consisted nine primary school principals. The data was collected through semi-structured interviews; therefore, the research was conducted with qualitative method. The data was analyzed using the data content analysis. The results revealed five different financial needs including paperwork needs, cleaning needs, physical needs, information and hardware needs, and staff needs at schools.  . The school principals used different resources to satisfy these needs. These resources can be listed as volunteer parent donations, canteen revenues, PTA activities, revenues from charitable citizens, aids received from various NGOs, aid from municipalities, revenues from money withdrawing machine in the school garden, from rice days,  from national  exams,  from the books bought by the students,  from photocopy, and aids from the neighborhood headmen who can easily find money.  Lastly, they offered nine different suggestions such as showing features. Moreover, they revealed that they need to change the perceptions of parents, and to establish good relations with their environment. In addition, they proposed that they need to work in conformity with the PTA. Furthermore, they suggested that they can organize fairs, find sister school, find sponsor firms, and get help from municipalities more.

 • Altuntaş Y. S. (2005). İlköğretim okullarının finansman ihtiyaçlarını karşılama düzeyleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 • Borazan, G.(2014). İlköğretim okul müdürlerinin finansal kaynak bulmada karşılaştıkları güçlükler (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Projesi). Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Büyüköztürk Ş., Çakmak E.K., Akgün Ö.E., Karadeniz Ş., Demirel F. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. , Ankara: Pegem Akademi.
 • Hoşgörür V., Arslan İ. (2014) Okul örgütünün finansal kaynaklarının yönetimi sorunu, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1). 91-102. Işık, A. (2017). Mülteciler rakamlardan ibaret değil. Erişim tarihi: 10 Mayıs 2017, http://www.dw.com/tr/m%C3%BClteciler-rakamlardan-ibaret-de%C4%9Fil/a-38152488
 • Kavak, Y., Ekinci, E., Gökçe F. (1997). İlköğretimde kaynak arayışları bir araştırma, Eğitim Yönetimi, 3(3), 309-320.
 • Kayıkçı, G. (2014). İlköğretim kurumlarının mali kaynak sorunları ve okul müdürlerinin çözüm uygulamaları (Bingöl ili örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • MEB. (2013). İlköğretim ve eğitim kanunu. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/24.html
 • MEB. (2005). Milli Eğitim Bakanlığı okul-aile birliği yönetmeliği. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25831_0.html
 • Özçelik, U. (2007). Ortaöğretim okullarının finansman kaynaklarının okul yöneticilerinin görüşlerinden yola çıkarak belirlenmesi (Ankara ili Bala ve Gölbaşı ilçelerinde bir çalışma). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Özer, N., Demirtaş, H., Ateş, F. (2015). Okulların Mali Durumlarına ve Bütçe Yönetiminde Yaşanan Sorunlara İlişkin Müdür Görüşleri. E-International Journal of Educational Research. (6)1, 17-39.
 • Öztürk S. (2002). İlköğretim Okullarının Finansman Kaynakları (Ankara İli Polatlı İlçesi Örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sayılan, F. (2006). Küresel aktörler (DB ve GATS) ve eğitimde neoliberal dönüşüm, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası. Aylık Bülten Eğitim Dosyası. Kasım-Aralık, 44-51.
 • Tural N. K. (2002). Eğitim Finansmanı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ünal L. I. (1996). Eğitim ve Yetiştirme Ekonomisi. Ankara: Epar Yayınları.
 • Yamaç, U. (2010). İlköğretim okullarının finans kaynakları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yolcu H. (2007). Türkiye’de ilköğretim finansmanının değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Zoraloğlu Y. R., Şahin İ., Fırat N. Ş. (2004). İlköğretim okullarının finansal kaynak bulmada karşılaştıkları güçlükler ve okula etkileri, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 2(8). 4-17.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Asiye TOKER GÖKÇE
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: Ömer Faruk USLU
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2018

Bibtex @research article { inuefd311995, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {315 - 334}, doi = {10.17679/inuefd.311995}, title = {İlkokullarda okul müdürlerinin mali kaynak gerektiren ihtiyaçları karşılama yolları}, key = {cite}, author = {TOKER GÖKÇE, Asiye and USLU, Ömer Faruk} }
APA TOKER GÖKÇE, A , USLU, Ö . (2018). İlkokullarda okul müdürlerinin mali kaynak gerektiren ihtiyaçları karşılama yolları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 315-334 . DOI: 10.17679/inuefd.311995
MLA TOKER GÖKÇE, A , USLU, Ö . "İlkokullarda okul müdürlerinin mali kaynak gerektiren ihtiyaçları karşılama yolları". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 315-334 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/32017/311995>
Chicago TOKER GÖKÇE, A , USLU, Ö . "İlkokullarda okul müdürlerinin mali kaynak gerektiren ihtiyaçları karşılama yolları". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 315-334
RIS TY - JOUR T1 - İlkokullarda okul müdürlerinin mali kaynak gerektiren ihtiyaçları karşılama yolları AU - Asiye TOKER GÖKÇE , Ömer Faruk USLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17679/inuefd.311995 DO - 10.17679/inuefd.311995 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 315 EP - 334 VL - 19 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.311995 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.311995 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi İlkokullarda okul müdürlerinin mali kaynak gerektiren ihtiyaçları karşılama yolları %A Asiye TOKER GÖKÇE , Ömer Faruk USLU %T İlkokullarda okul müdürlerinin mali kaynak gerektiren ihtiyaçları karşılama yolları %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 19 %N 1 %R doi: 10.17679/inuefd.311995 %U 10.17679/inuefd.311995
ISNAD TOKER GÖKÇE, Asiye , USLU, Ömer Faruk . "İlkokullarda okul müdürlerinin mali kaynak gerektiren ihtiyaçları karşılama yolları". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 1 (April 2018): 315-334 . https://doi.org/10.17679/inuefd.311995
AMA TOKER GÖKÇE A , USLU Ö . İlkokullarda okul müdürlerinin mali kaynak gerektiren ihtiyaçları karşılama yolları. inuefd. 2018; 19(1): 315-334.
Vancouver TOKER GÖKÇE A , USLU Ö . İlkokullarda okul müdürlerinin mali kaynak gerektiren ihtiyaçları karşılama yolları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 19(1): 334-315.