PDF EndNote BibTex RIS Cite

Development of Perceived Teachers Beaviours Scale

Year 2013, Volume 14, Issue 1, 115 - 128, 01.02.2013

Abstract

Abstract The objective of this study is to improve the scale of the ldquo;Perceived Teacher Behaviour rdquo; This scale has been developed for the aim to present how students studying at first grade in primary school perceive the behaviour of their teachers democratic authoritarian in classrooms or out of classrooms The data of this study have been obtained from 692 students attending fifth class taught by the same teacher during five years nbsp; determined by the schools in the responsibility area of the Diyarbakır Big City Municipality those have low middle top socio economical conditions randomly For the reliability of scale co efficiencies of test retest 70 of half completed fulfilment of test 79 and of Cronbach Alpha have been calculated 75 reached co efficiencies of reliability have been founded What was observed in the end of factor analysis undertaken for the study of validity of scale is that the scale is Composed of two factors Key Words: Perceived teacher behaviours scale scale development democratic authoritarian teacher

References

 • Baykul, Y.(2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme. Klasik test teorisi ve uygulaması. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2004). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El kitabı, 4. basım, Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Celep, C.(1997). Öğretmenlik yeterlilik duygusu. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, İstanbul, Ocak/Şubat.
 • Crocker , L. Algina, J.(1986). İntroduction to classicial and modern test theory. New York: Holt, Rinehart and Winston.
 • Demirtaş, H.(1999). Orta oğretim kurumlarında sorumluluğa dayalı sınıf yönetimi. Öğretmen Dünyası, Sayı 238.
 • Glasser, William(2000). Kaliteli eğitimde öğretmen. Beyaz Yayınları. Çev. Ulaş Kaplan, İstanbul.
 • Gordon, T.(1997). Etkili öğretmenlik eğitimi. Sistem yayıncılık. Çev. Emel Aksay. İstanbul. Güçlü, N.(2000). Öğretmen davranışları. Milli Eğitim Dergisi. Sayı. 147, 25
 • Gürkan, T.(1987). Ortaöğretim kurumlarında öğretime ilişkin sorunlar. AÜEBF. Dergisi, 20,1- Ankara.
 • Jarial, G.S. (1983).Creative and family size. Dayalbagh Educational Institute Research Journal of Education, 1.13-17.
 • Morrison, I.(1991). “Education and experience as factors in effective classroom management”, Psychological Reports.Vol: 69, pp. 803-809.
 • Özgüven, Y.E.(1974). Üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen zihinsel olmayan faktörler. Hacettepe Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Sadık, F. (2002). Sınıf içindeki problem davranışların nedenleri. Eğitim Araştırmaları, Sayı.9 Ankara

Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi

Year 2013, Volume 14, Issue 1, 115 - 128, 01.02.2013

Abstract

Bu çalışmanın amacı; “Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeği” geliştirmektir. Bu ölçek ilköğretim birinci kademede okuyan öğrencilerin, öğretmenlerinin sınıf içinde ya da sınıf dışında gösterdikleri davranışları nasıl algıladıklarını (demokratik-otoriter) ortaya koymak amacıyla geliştirilmiştir. Araştırmanın verileri, Diyarbakır ili Büyükşehir Belediye sınırları içinde alt-orta-üst sosyo-ekonomik düzeydeki okullardan seçkisiz olarak belirlenen ve aynı öğretmen tarafından beş yıl boyunca okutulan beşinci sınıf öğrencilerinden 692 öğrenci üzerinden elde edilmiştir. Ölçeğin güvenirlilik çalışması için test-tekrar test (.70), testi yarılama (.79) ve Cronbach Alpha katsayıları(.75) hesaplanmış, elde edilen güvenirlilik katsayıları yüksek bulunmuştur. Ölçeğin madde analizi ile belirlenen ortalama ayırt edicilik değeri de rjx=.38 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin geçerlilik çalışması için yapılan faktör analizi sonucunda, ölçeğin iki faktörden oluştuğu gözlenmiştir.

References

 • Baykul, Y.(2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme. Klasik test teorisi ve uygulaması. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2004). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El kitabı, 4. basım, Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Celep, C.(1997). Öğretmenlik yeterlilik duygusu. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, İstanbul, Ocak/Şubat.
 • Crocker , L. Algina, J.(1986). İntroduction to classicial and modern test theory. New York: Holt, Rinehart and Winston.
 • Demirtaş, H.(1999). Orta oğretim kurumlarında sorumluluğa dayalı sınıf yönetimi. Öğretmen Dünyası, Sayı 238.
 • Glasser, William(2000). Kaliteli eğitimde öğretmen. Beyaz Yayınları. Çev. Ulaş Kaplan, İstanbul.
 • Gordon, T.(1997). Etkili öğretmenlik eğitimi. Sistem yayıncılık. Çev. Emel Aksay. İstanbul. Güçlü, N.(2000). Öğretmen davranışları. Milli Eğitim Dergisi. Sayı. 147, 25
 • Gürkan, T.(1987). Ortaöğretim kurumlarında öğretime ilişkin sorunlar. AÜEBF. Dergisi, 20,1- Ankara.
 • Jarial, G.S. (1983).Creative and family size. Dayalbagh Educational Institute Research Journal of Education, 1.13-17.
 • Morrison, I.(1991). “Education and experience as factors in effective classroom management”, Psychological Reports.Vol: 69, pp. 803-809.
 • Özgüven, Y.E.(1974). Üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen zihinsel olmayan faktörler. Hacettepe Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Sadık, F. (2002). Sınıf içindeki problem davranışların nedenleri. Eğitim Araştırmaları, Sayı.9 Ankara

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

M. Yüksel ERDOĞDU>

0000-0001-6403-5630

Publication Date February 1, 2013
Published in Issue Year 2013, Volume 14, Issue 1

Cite

Bibtex @ { inuefd108606, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2013}, volume = {14}, number = {1}, pages = {115 - 128}, title = {Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {Erdoğdu, M. Yüksel} }
APA Erdoğdu, M. Y. (2013). Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 115-128 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8694/108606
MLA Erdoğdu, M. Y. "Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2013 ): 115-128 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8694/108606>
Chicago Erdoğdu, M. Y. "Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2013 ): 115-128
RIS TY - JOUR T1 - Development of Perceived Teachers Beaviours Scale AU - M. YükselErdoğdu Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 128 VL - 14 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi %A M. Yüksel Erdoğdu %T Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi %D 2013 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 14 %N 1 %R %U
ISNAD Erdoğdu, M. Yüksel . "Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 / 1 (February 2013): 115-128 .
AMA Erdoğdu M. Y. Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi. INUJFE. 2013; 14(1): 115-128.
Vancouver Erdoğdu M. Y. Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 14(1): 115-128.
IEEE M. Y. Erdoğdu , "Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 14, no. 1, pp. 115-128, Feb. 2013

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.