PDF EndNote BibTex RIS Cite

Stratejik Liderliğe İlişkin Denetmen Görüşleri (İzmir İl Örneği)

Year 2012, Volume 13, Issue 1, 59 - 80, 01.02.2012

Abstract

Bu araştırmanın amacı ilköğretim denetmenlerinin stratejik liderliğe ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini, İzmir’de görev yapan ilköğretim denetmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örnekleminde ise İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapmakta olan 11 ilköğretim denetmeni yer almaktadır. Araştırma tarama modeli temel alınarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizi yoluyla çözümlenmiş ve değerlendirilmiştir. Stratejik lider olarak, denetmenlerin en çok sahip olması gereken özellikler, dürüst olma, iyi iletişim kurma ve personeli güdülemek için olumlu özelliklerini vurgulama ve rehberlik yapmadır.

References

 • Altınkurt,Y.(2007). Eğitim Örgütlerinde Stratejik Liderlik ve Okul Müdürlerinin Stratejik Liderlik Uygulamaları. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Aydın, M. (1986). Çağdaş Eğitim Denetimi. IM Eğitim Araştırma Yayın Danışmanlık AŞ. Ankara
 • Başar, H.(2000). Eğitim Denetçisi. Pegem A Yayıncılık. Ankara.
 • Caldwell, Brian, J.( 1998). Strategic Leadership: Resource Management and Effective School Reform. Journal of Educational Administration, 36 (5).
 • Çelik, V. (1999). Eğitimsel Liderlik. Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Çığ, D. (2006). İlköğretim Müfettişlerinin Denetim Sonunda Getirmiş Oldukları Önerilerin Yöneticiler Tarafından Yerine Getirilme Düzeyi Ve Engelleri (Sivas İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • Davies B. and Ellison, L. ( 1998). Futures and Strategic Perspectives in School Planning. International Journal of Educational Management, 12(3).
 • Değer, B.(2007). 21. Yüzyılda Üst Düzey Yöneticinin Sahip Olması Gereken Özellikler Ve Stratejik Liderlik. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Eacott, S. (2008). Strategy İn Educational Leadership: İn Search of Unity. Journal of Educational Administration. 46 (3), 353-375
 • Erçetin, Ş. ( 2000). Lider Sarmalında Vizyon. Nobel Yayın Dağıtım L TD Şti. Ankara
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Bilim Kitap Kırtasiye Ltd. Sti.
 • Kaya, Y.K. (1993). Eğitim Yönetimi: Kuram ve Türkiye’deki Uygulama. TODAİE
 • Neumann, Y. (1999). The President And The College Bottom Line: The Role Of Strategic Leadership Styles. İnternational Journal of Educational Management. 13 (2), 73-81
 • Pedrides, L. A. (2003). Strategic Planning and Information Use: The Role of Institutional Leadership in the Community College. On the Horizon. 11 (4).
 • Sabuncuoğlu, E. T. (2008). Liderlik, Değişim ve Yenilik. (Ed: Celalettin Serinkan). Liderlik ve Motivasyon. Nobel Yayın Ağıtım, Ankara.
 • Turna, A. (2007). Stratejik Liderlik: Üç Farklıu Tür Kuramda Bir Alan Araştırması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Uğurluoğlu, Ö. (2007). Hastane Yöneticilerinin Stratejik Liderlik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Uludüz, S. (1996). İlköğretim Kurumlarında Sınıf içi Etkinliklerin Denetiminde Müfettiş Davranışları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • Ülker, M. (2009). Okul Yöneticilerinin Stratejik Liderlik Özelliklerine İlişkin Öğretmen Algıları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Yıldırım, A. ve Şimsek H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayınevi. Ankara.

Year 2012, Volume 13, Issue 1, 59 - 80, 01.02.2012

Abstract

References

 • Altınkurt,Y.(2007). Eğitim Örgütlerinde Stratejik Liderlik ve Okul Müdürlerinin Stratejik Liderlik Uygulamaları. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Aydın, M. (1986). Çağdaş Eğitim Denetimi. IM Eğitim Araştırma Yayın Danışmanlık AŞ. Ankara
 • Başar, H.(2000). Eğitim Denetçisi. Pegem A Yayıncılık. Ankara.
 • Caldwell, Brian, J.( 1998). Strategic Leadership: Resource Management and Effective School Reform. Journal of Educational Administration, 36 (5).
 • Çelik, V. (1999). Eğitimsel Liderlik. Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Çığ, D. (2006). İlköğretim Müfettişlerinin Denetim Sonunda Getirmiş Oldukları Önerilerin Yöneticiler Tarafından Yerine Getirilme Düzeyi Ve Engelleri (Sivas İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • Davies B. and Ellison, L. ( 1998). Futures and Strategic Perspectives in School Planning. International Journal of Educational Management, 12(3).
 • Değer, B.(2007). 21. Yüzyılda Üst Düzey Yöneticinin Sahip Olması Gereken Özellikler Ve Stratejik Liderlik. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Eacott, S. (2008). Strategy İn Educational Leadership: İn Search of Unity. Journal of Educational Administration. 46 (3), 353-375
 • Erçetin, Ş. ( 2000). Lider Sarmalında Vizyon. Nobel Yayın Dağıtım L TD Şti. Ankara
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Bilim Kitap Kırtasiye Ltd. Sti.
 • Kaya, Y.K. (1993). Eğitim Yönetimi: Kuram ve Türkiye’deki Uygulama. TODAİE
 • Neumann, Y. (1999). The President And The College Bottom Line: The Role Of Strategic Leadership Styles. İnternational Journal of Educational Management. 13 (2), 73-81
 • Pedrides, L. A. (2003). Strategic Planning and Information Use: The Role of Institutional Leadership in the Community College. On the Horizon. 11 (4).
 • Sabuncuoğlu, E. T. (2008). Liderlik, Değişim ve Yenilik. (Ed: Celalettin Serinkan). Liderlik ve Motivasyon. Nobel Yayın Ağıtım, Ankara.
 • Turna, A. (2007). Stratejik Liderlik: Üç Farklıu Tür Kuramda Bir Alan Araştırması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Uğurluoğlu, Ö. (2007). Hastane Yöneticilerinin Stratejik Liderlik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Uludüz, S. (1996). İlköğretim Kurumlarında Sınıf içi Etkinliklerin Denetiminde Müfettiş Davranışları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • Ülker, M. (2009). Okul Yöneticilerinin Stratejik Liderlik Özelliklerine İlişkin Öğretmen Algıları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Yıldırım, A. ve Şimsek H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayınevi. Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ali AKSU>


Nejat İRA>


Fatma ÇEK This is me

Publication Date February 1, 2012
Published in Issue Year 2012, Volume 13, Issue 1

Cite

Bibtex @ { inuefd108750, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2012}, volume = {13}, number = {1}, pages = {59 - 80}, title = {Stratejik Liderliğe İlişkin Denetmen Görüşleri (İzmir İl Örneği)}, key = {cite}, author = {Aksu, Ali and İra, Nejat and Çek, Fatma} }
APA Aksu, A. , İra, N. & Çek, F. (2012). Stratejik Liderliğe İlişkin Denetmen Görüşleri (İzmir İl Örneği) . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 13 (1) , 59-80 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8697/108750
MLA Aksu, A. , İra, N. , Çek, F. "Stratejik Liderliğe İlişkin Denetmen Görüşleri (İzmir İl Örneği)" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2012 ): 59-80 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8697/108750>
Chicago Aksu, A. , İra, N. , Çek, F. "Stratejik Liderliğe İlişkin Denetmen Görüşleri (İzmir İl Örneği)". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2012 ): 59-80
RIS TY - JOUR T1 - Stratejik Liderliğe İlişkin Denetmen Görüşleri (İzmir İl Örneği) AU - AliAksu, Nejatİra, FatmaÇek Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 80 VL - 13 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Stratejik Liderliğe İlişkin Denetmen Görüşleri (İzmir İl Örneği) %A Ali Aksu , Nejat İra , Fatma Çek %T Stratejik Liderliğe İlişkin Denetmen Görüşleri (İzmir İl Örneği) %D 2012 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 13 %N 1 %R %U
ISNAD Aksu, Ali , İra, Nejat , Çek, Fatma . "Stratejik Liderliğe İlişkin Denetmen Görüşleri (İzmir İl Örneği)". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 / 1 (February 2012): 59-80 .
AMA Aksu A. , İra N. , Çek F. Stratejik Liderliğe İlişkin Denetmen Görüşleri (İzmir İl Örneği). INUJFE. 2012; 13(1): 59-80.
Vancouver Aksu A. , İra N. , Çek F. Stratejik Liderliğe İlişkin Denetmen Görüşleri (İzmir İl Örneği). İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 13(1): 59-80.
IEEE A. Aksu , N. İra and F. Çek , "Stratejik Liderliğe İlişkin Denetmen Görüşleri (İzmir İl Örneği)", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 13, no. 1, pp. 59-80, Feb. 2012

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.