PDF EndNote BibTex RIS Cite

An Alternative Method for Professional Development ofTeachers: Peer Observation

Year 2011, Volume 12, Issue 2, 65 - 84, 01.04.2011

Abstract

The aim of this study is to describe peer observation and also to evaluate process of peer observation In this study it is tried to clarify the definition of peer observation relationship with concepts such as peer coaching peer consultation peer supervision and mentoring of peer observation implementation processes benefits and restrictions of peer observation According the results of this study peer observation is a voluntary process which can be graded as pre observation interview observation and post observation interview It is argued that the peer observation makes contribution to teachers? professional development self esteem self awareness and cooperation between teachers Peer observation has also some restrictions such as not having enough and constructive discussion people?s being sensitive for criticism peer?s not having enough qualification for peer observation Although it?s having some restrictions peer observation should be implemented in the Education System of Turkey as a new teacher development model And teachers should also be educated for observation communication and constructive criticism before the application of peer observation

References

 • Adshead, L., White, P. T., & Stephenson, A. (2006). Introducing peer observation of teaching to GP teachers: A questionnaire study. Medical Teacher, 28 (2), 68–73.
 • Akıllı, M. (2007). Öz değerlendirme ve akran değerlendirmesi yöntemlerinin öğretmen eğitimine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Aydın, İ. (2005). Öğretimde denetim: Durum saptama, değerlendirme ve geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Aydın, E. B. (2007). Örgütlerde kariyer yönetimi, kariyer planlaması, kariyer geliştirilmesi ve bir kariyer geliştirme programı olarak koçluk uygulamaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Bell, M. (2002). Peer observation of teaching in Australia. Retrieved May 14, 2011, from http://www.heacademy.ac.uk/assets/York/documents/resources/database/id28Peer_O bservation_of_Teaching_in_Australia.rtf
 • Bell, M. (2005). Peer observation partnerships in higher education. Milperra, NSW: HERDSA Inc.
 • Bell, A. & Mladenovic, R. (2008). The benefits of peer observation of teaching for tutor development. Higher Education, 55 (6), 735–752.
 • Bennett, S. & Barp, D. (2008). Peer observation - A case for doing it online. Teaching in Higher Education, 13 (5), 559–570.
 • British Council (2010). Peer observation. Retrieved Feb 2, 2011, from http://www.teaching english.org.uk/transform/teachers/teacher-development-tools/peerobservation/how- give - receive-feedback
 • Bowers, D. L. (1999). Teachers’ use of peer observation and feedback as a means of professional development. Doctoral dissertation, University of Southern California. (UMI Number: 9933793)
 • Cosh, J. (1999). Peer observation: A reflective model. ELT Journal, 53 (1), 22–27.
 • Çoban, A. E. (2005). Psikolojik danışmanlar için meslektaş dayanışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (1), 167–174.
 • Glathorn, A. A. (1987). Cooperative professional development: Peer-centered options for teacher growth. Educational Leadership, 45 (3), 31–35.
 • Hammersley-Fletcher, L. & Orsmond, P. (2005). Reflecting on reflective practices within peer observation. Studies in Higher Education, 30 (2), 213–224.
 • Hanna, H. J. (1988). A case study of instructional improvement through peer observation in a suburban high school. Doctoral dissertation, Portland State University. (UMI Number: 8813113)
 • Hatip, F. (2006). Öğretmenler arası gözlem çalışmalarının öğretmen gelişimindeki rolü. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Joyce, B. & Showers, B. (2002). Student achievement through staff development. Alexandria, VA: ASCD.
 • Kasapoğlu, A. E. (2002). A suggested peer observation model as a means of professional development. Unpublished master’s thesis, Bilkent University, Ankara.
 • Lomas, L. & Nicholls, G. (2005). Enhancing teaching quality through peer review of teaching. Quality in Higher Education, 11 (2), 137–149.
 • Marshall, B. (2004). Learning from the academy: From peer observation of teaching to peer enhancement of learning to teaching. Journal of Adult Theological Education, 1 (2), 185–204.
 • Martin, G. A. & Double, J. M. (1998). Developing higher education teaching skills through peer observation and collaborative reflection. Innovations in Education and Teaching International, 35 (2), 161–170.
 • McFaul S. A. & Cooper J. M. (1984). Clinical supervision: Teory vs. reality. Educational Leadership, 41 (7), 4–9.
 • MEB. (2007). Okul liderliği: Sürekli mesleki gelişim. http://tedp.meb.gov.tr/ adresinden 2 Şubat 2011 tarihinde alınmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği. (2011). Resmi Gazete, 27974, 24 Haziran 2011.
 • Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. (2003). Resmi Gazete, 25212, 27 Ağustos 2003.
 • Peel, D. (2005). Peer observation as a transformatory. Teaching in Higher Education, 10 (4), 489–504.
 • Rhodes, C. & Beneicke, S. (2002). Coaching, mentoring and peer-networking: Challenges for the management of teacher professional development in schools. Journal of In- Service Education, 28 (2), 297–309.
 • Saban, A. (2000). Hizmetiçi eğitimde yeni yaklaşımlar. Milli Eğitim Dergisi. http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/145/saban.html adresinden 08 Mayıs 2011 tarihinde alınmıştır.
 • Selamat, K. N. & Ayavoo, S. A/L. (no date). Peer Observation as a means of promoting lecturers' professional development. PSP's Reasearch Digest, 60–71. Retrieved Feb 2, 2011, from http://politeknik.gov.my/webjpp2/penyelidikan/jurnal/abstrak/ 15Final%20Full%20 Paper%20Peer %20Observation_blm.pdf
 • Shortland, S. (2004). Peer observation: A tool for staff development or compliance? Journal of Further and Higher Education, 28 (2), 219–228
 • Showers, B. & Joyce, B. (1996). The evolution of peer coaching. Educational Leadership, 53 (6), 12–16.
 • Siddiqui, Z. S., Jonas-Dwyer & Carr, S. E. (2007). Twelve tips for peer observation of teaching. Medical Teacher, 29 (4), 297–300.
 • Straughter, B. (2001). The effects of peer observation on self-governance among elementary school teachers. Doctoral dissertation, Johnson & Wales University. (UMI Number: 3042729)
 • Sullivan, S., & Glanz, J. (2000). Alternative approaches to supervision: Cases from the field. Journal of Curriculum and Supervision, 15 (3), 212–235.
 • Şen, Ö. (2008). Comparing peer and self observation conducted by university preparatory school EFL teachers. Unpublished master’s thesis, Bilkent University, Graudate School of Education, Ankara.
 • Taşdan, M. (2008). Çağdaş eğitim denetiminde meslektaş yardımlaşması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41 (1), 69–92.
 • Willerman, M., McNeely S. L. & Koffman, E. C. (1991). Teacher helping teachers: Peer observation and assistance. New York: Preager Publishers.

Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İçin Alternatif Bir Yöntem: Meslektaş Gözlemi

Year 2011, Volume 12, Issue 2, 65 - 84, 01.04.2011

Abstract

Bu araştırmanın amacı meslektaş gözlemine ilişkin bir betimleme ve değerlendirme yapmaktır Bu kapsamda meslektaş gözleminin tanımı meslektaş koçluğu meslektaş danışmanlığı meslektaş denetimi mentorlük gibi kavramlarla ilişkisi aşamaları faydaları ve sınırlılıkları tartışılmış ve değerlendirilmiştir Araştırmanın sonuçlarına göre meslektaş gözlemi ön görüşme gözlem ve gözlem sonrası görüşme aşamalarından oluşan gönüllülüğe dayalı bir süreçtir Bu süreç öğretmenler arasındaki işbirliğinin artmasına öğretmenlerin mesleki gelişimine özgüvenlerinin ve özfarkındalıklarının artmasına katkı sağlamaktadır Meslektaş gözleminin açık ve yapıcı bir ortam içerisinde yeterince tartışma yapılamaması kişilerin eleştiriye karşı hassas ve kırılgan olması çok az sayıda kişinin bu süreç için gerekli yeterliklere sahip olması gibi sınırlılıkları vardır Bu sınırlıklara rağmen meslektaş gözlemi Türkiye?de öğretmen yetiştirmeye yönelik yeni bir yaklaşım olarak uygulanmalıdır Ayrıca bu yöntemin etkili olması için öğretmenlere gözlem iletişim yapıcı eleştiri gibi konularda nitelikli eğitimler verilmelidir

References

 • Adshead, L., White, P. T., & Stephenson, A. (2006). Introducing peer observation of teaching to GP teachers: A questionnaire study. Medical Teacher, 28 (2), 68–73.
 • Akıllı, M. (2007). Öz değerlendirme ve akran değerlendirmesi yöntemlerinin öğretmen eğitimine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Aydın, İ. (2005). Öğretimde denetim: Durum saptama, değerlendirme ve geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Aydın, E. B. (2007). Örgütlerde kariyer yönetimi, kariyer planlaması, kariyer geliştirilmesi ve bir kariyer geliştirme programı olarak koçluk uygulamaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Bell, M. (2002). Peer observation of teaching in Australia. Retrieved May 14, 2011, from http://www.heacademy.ac.uk/assets/York/documents/resources/database/id28Peer_O bservation_of_Teaching_in_Australia.rtf
 • Bell, M. (2005). Peer observation partnerships in higher education. Milperra, NSW: HERDSA Inc.
 • Bell, A. & Mladenovic, R. (2008). The benefits of peer observation of teaching for tutor development. Higher Education, 55 (6), 735–752.
 • Bennett, S. & Barp, D. (2008). Peer observation - A case for doing it online. Teaching in Higher Education, 13 (5), 559–570.
 • British Council (2010). Peer observation. Retrieved Feb 2, 2011, from http://www.teaching english.org.uk/transform/teachers/teacher-development-tools/peerobservation/how- give - receive-feedback
 • Bowers, D. L. (1999). Teachers’ use of peer observation and feedback as a means of professional development. Doctoral dissertation, University of Southern California. (UMI Number: 9933793)
 • Cosh, J. (1999). Peer observation: A reflective model. ELT Journal, 53 (1), 22–27.
 • Çoban, A. E. (2005). Psikolojik danışmanlar için meslektaş dayanışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (1), 167–174.
 • Glathorn, A. A. (1987). Cooperative professional development: Peer-centered options for teacher growth. Educational Leadership, 45 (3), 31–35.
 • Hammersley-Fletcher, L. & Orsmond, P. (2005). Reflecting on reflective practices within peer observation. Studies in Higher Education, 30 (2), 213–224.
 • Hanna, H. J. (1988). A case study of instructional improvement through peer observation in a suburban high school. Doctoral dissertation, Portland State University. (UMI Number: 8813113)
 • Hatip, F. (2006). Öğretmenler arası gözlem çalışmalarının öğretmen gelişimindeki rolü. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Joyce, B. & Showers, B. (2002). Student achievement through staff development. Alexandria, VA: ASCD.
 • Kasapoğlu, A. E. (2002). A suggested peer observation model as a means of professional development. Unpublished master’s thesis, Bilkent University, Ankara.
 • Lomas, L. & Nicholls, G. (2005). Enhancing teaching quality through peer review of teaching. Quality in Higher Education, 11 (2), 137–149.
 • Marshall, B. (2004). Learning from the academy: From peer observation of teaching to peer enhancement of learning to teaching. Journal of Adult Theological Education, 1 (2), 185–204.
 • Martin, G. A. & Double, J. M. (1998). Developing higher education teaching skills through peer observation and collaborative reflection. Innovations in Education and Teaching International, 35 (2), 161–170.
 • McFaul S. A. & Cooper J. M. (1984). Clinical supervision: Teory vs. reality. Educational Leadership, 41 (7), 4–9.
 • MEB. (2007). Okul liderliği: Sürekli mesleki gelişim. http://tedp.meb.gov.tr/ adresinden 2 Şubat 2011 tarihinde alınmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği. (2011). Resmi Gazete, 27974, 24 Haziran 2011.
 • Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. (2003). Resmi Gazete, 25212, 27 Ağustos 2003.
 • Peel, D. (2005). Peer observation as a transformatory. Teaching in Higher Education, 10 (4), 489–504.
 • Rhodes, C. & Beneicke, S. (2002). Coaching, mentoring and peer-networking: Challenges for the management of teacher professional development in schools. Journal of In- Service Education, 28 (2), 297–309.
 • Saban, A. (2000). Hizmetiçi eğitimde yeni yaklaşımlar. Milli Eğitim Dergisi. http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/145/saban.html adresinden 08 Mayıs 2011 tarihinde alınmıştır.
 • Selamat, K. N. & Ayavoo, S. A/L. (no date). Peer Observation as a means of promoting lecturers' professional development. PSP's Reasearch Digest, 60–71. Retrieved Feb 2, 2011, from http://politeknik.gov.my/webjpp2/penyelidikan/jurnal/abstrak/ 15Final%20Full%20 Paper%20Peer %20Observation_blm.pdf
 • Shortland, S. (2004). Peer observation: A tool for staff development or compliance? Journal of Further and Higher Education, 28 (2), 219–228
 • Showers, B. & Joyce, B. (1996). The evolution of peer coaching. Educational Leadership, 53 (6), 12–16.
 • Siddiqui, Z. S., Jonas-Dwyer & Carr, S. E. (2007). Twelve tips for peer observation of teaching. Medical Teacher, 29 (4), 297–300.
 • Straughter, B. (2001). The effects of peer observation on self-governance among elementary school teachers. Doctoral dissertation, Johnson & Wales University. (UMI Number: 3042729)
 • Sullivan, S., & Glanz, J. (2000). Alternative approaches to supervision: Cases from the field. Journal of Curriculum and Supervision, 15 (3), 212–235.
 • Şen, Ö. (2008). Comparing peer and self observation conducted by university preparatory school EFL teachers. Unpublished master’s thesis, Bilkent University, Graudate School of Education, Ankara.
 • Taşdan, M. (2008). Çağdaş eğitim denetiminde meslektaş yardımlaşması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41 (1), 69–92.
 • Willerman, M., McNeely S. L. & Koffman, E. C. (1991). Teacher helping teachers: Peer observation and assistance. New York: Preager Publishers.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ahmet BOZAK This is me


Cevat YILDIRIM This is me


Hasan DEMİRTAŞ This is me

Publication Date April 1, 2011
Published in Issue Year 2011, Volume 12, Issue 2

Cite

Bibtex @ { inuefd108639, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2011}, volume = {12}, number = {2}, pages = {65 - 84}, title = {Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İçin Alternatif Bir Yöntem: Meslektaş Gözlemi}, key = {cite}, author = {Bozak, Ahmet and Yıldırım, Cevat and Demirtaş, Hasan} }
APA Bozak, A. , Yıldırım, C. & Demirtaş, H. (2011). Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İçin Alternatif Bir Yöntem: Meslektaş Gözlemi . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 12 (2) , 65-84 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8699/108639
MLA Bozak, A. , Yıldırım, C. , Demirtaş, H. "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İçin Alternatif Bir Yöntem: Meslektaş Gözlemi" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2011 ): 65-84 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8699/108639>
Chicago Bozak, A. , Yıldırım, C. , Demirtaş, H. "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İçin Alternatif Bir Yöntem: Meslektaş Gözlemi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2011 ): 65-84
RIS TY - JOUR T1 - An Alternative Method for Professional Development ofTeachers: Peer Observation AU - AhmetBozak, CevatYıldırım, HasanDemirtaş Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 84 VL - 12 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İçin Alternatif Bir Yöntem: Meslektaş Gözlemi %A Ahmet Bozak , Cevat Yıldırım , Hasan Demirtaş %T Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İçin Alternatif Bir Yöntem: Meslektaş Gözlemi %D 2011 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 12 %N 2 %R %U
ISNAD Bozak, Ahmet , Yıldırım, Cevat , Demirtaş, Hasan . "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İçin Alternatif Bir Yöntem: Meslektaş Gözlemi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 / 2 (April 2011): 65-84 .
AMA Bozak A. , Yıldırım C. , Demirtaş H. Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İçin Alternatif Bir Yöntem: Meslektaş Gözlemi. INUJFE. 2011; 12(2): 65-84.
Vancouver Bozak A. , Yıldırım C. , Demirtaş H. Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İçin Alternatif Bir Yöntem: Meslektaş Gözlemi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 12(2): 65-84.
IEEE A. Bozak , C. Yıldırım and H. Demirtaş , "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İçin Alternatif Bir Yöntem: Meslektaş Gözlemi", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 12, no. 2, pp. 65-84, Apr. 2011

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.