PDF EndNote BibTex RIS Cite

Evolution of Teaching Profession and Training the Future Teachers

Year 2010, Volume 11, Issue 3, 1 - 13, 01.06.2010

Abstract

The responsibilities and background of teachers changes with the needs of society Teachers over the past three hundred have continued to be impacted by societal political and industrial changes In the Middle Ages textbooks were at the center of education and teachers also were playing a role in clarifying content in text Schools were reorganized to reflect industry with grades standard textbooks and specialized teachers Education is increasingly important to the success of both individuals and nations in contemporary society and growing evidence demonstrates that among all educational resources teachers? abilities are especially crucial contributors to students? learning In previous decades teachers were expected to prepare only a small minority for ambitious intellectual work whereas today they are expected to prepare virtually all students for higher order thinking and levels of performance once reserved for only a few

References

 • Akyüz, Yahya. (1990), Darülmuallimîn'in İlk Nizamnamesi (1851) önemi ve Ahmet Cevdet Paşa, Millî Eğitim, 95. 3-30.
 • Ata, B. (2009). Johann Friedrich Herbart’ın Tarih Eğitimi Üzerine Görüşleri, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5. 1377-1388. http://www.gefad.gazi.edu.tr/window/dosyapdf/2009/5/75.pdf
 • Aytaç, Kemal, (1989). Avrupa Eğitim Tarihi (Antik Çağdan 19. Yüzyılın Sonlarına Kadar), Ankara: DTCF Yay.
 • Darling-Hammond, L., & Bransford, J. (with LePage, P., Hammerness, K., & Duffy, H.). (2005). Preparing teachers for a changing world: What teachers should learn and be able to do. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Darling-Hammond, Linda (2010), Constructing 21st-Century Teacher Education.Hill Jackson, V. Ve Lewis, C. (eds). Transforming Teacher Education: What Went Wrong With Teacher Training, And How We Can Fix It. United States 2010.223-249
 • Duman, T. (1991). Türkiye'de Orta Öğretime Öğretmen Yetiştirme, İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Ergün, M. (1966). Medreselerde okutulan dersler ve ders kitapları.A.K.Ü. Anadolu DilTarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi. 1,1996. 7-37. (http://www.egitim.aku.edu.tr/moders.htm)
 • Ergün, M. (1990). Eğitimde Bilgisayarların Kullanma Zorunluluğu ve Programların Yeniden Düzenlenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Sempozyumu - Bildiriler. 15-17 Haziran 1989. İstanbul. S.112-117. (http://www.egitim.aku.edu.tr/bilgisayar.pdf)
 • Giroux, H.A. (1991). Postmodernism as Border Pedagogy: Redefining the Boundaries of Race and Ethnicity. Postmodernism, Feminism, and Cultural Politics: Redrawing Educational Boundaries. State University of New York Press. S.217-302.
 • Giroux, H.A. (2010). Rethinking Education as the Practice of Freedom: Paulo Freire and the Promise of Critical Pedagogy, http://www.truthout.org/10309_Giroux_Freire)
 • Goodlad, J. I. (1990). Teachers for our nation’s schools. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Houston, W. R. (Ed.). (1986). Mirrors of excellence: Reflections for teacher education from training programs in ten corporations and agencies. Reston, VA: Association of Teacher Educators.
 • Houston, W.R. (2009). Teachers in History, L.J. Saha, A.G. Dworkin (eds.), International Handbook of Research on Teachers and Teaching, Springer Science + Business Media LLC, 15–23.
 • Lortie, D. (1975). Schoolteacher. Chicago: University of Chicago Press.
 • Öztürk, C. (1996). Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Sistemi, Ankara: TTK yay.
 • Popham, W. James, (2001) Teaching to the Test?, Educational Leadership, v58 n6 p16-20.
 • Smith, M. P. (1983). The Libertarians and Education, London: Unwin Education Books.
 • Zgaga, P.(2002). Professionalisation of teachers’ education –Towards an academic profession?Education Policy Analysis in a Comparative Perspective. I. [Electronic ed.], Linz: IVE Publication Series. http://www.seeeducoop.net/education_in/pdf/erasmus013-oth-enl-t03.pdf

Öğretmenliğin Evrimi ve Gelecekteki Öğretmenlerin Yetiştirilmesi

Year 2010, Volume 11, Issue 3, 1 - 13, 01.06.2010

Abstract

Öğretmenlerin yetiştirilme biçimleri ve sorumlulukları toplumun ihtiyaçları ile birlikte değişmektedir Öğretmenler üçyüzyıldan fazla süreden beri toplumsal politik ve sanayideki değişmelerden doğrudan etkilenmektedirler Ortaçağlarda ders kitapları eğitimin merkezinde ve öğretmenler de onları açıklayan bir rol oynamakta idiler Eğitim sistemleri sanayileşmeden sonra bina ve sınıfları ders kitapları uzman öğretmenleri ile yeniden düzenlenmişlerdir Çağdaş toplumlarda güçlü öğretimin önemi hem bireyler hem de uluslar için giderek artıyor Burada birçok teknoliji öğretme yerdım etmesine rağmen öğretmenlerin öğrencilerin öğrenmesine yardımları hâlâ esas rolü oynuyor Geçmişte öğretmenlerden sadece zihinsel çalışmaya meraklı küçük bir azınlığı eğitmesi beklenirken bugün öğretmenlerden bütün öğrencilerinin her türlü performanslarını değerlendirerek onları yüksek düzeyde düşünen kişiler olarak yetiştirmeleri isteniyor

References

 • Akyüz, Yahya. (1990), Darülmuallimîn'in İlk Nizamnamesi (1851) önemi ve Ahmet Cevdet Paşa, Millî Eğitim, 95. 3-30.
 • Ata, B. (2009). Johann Friedrich Herbart’ın Tarih Eğitimi Üzerine Görüşleri, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5. 1377-1388. http://www.gefad.gazi.edu.tr/window/dosyapdf/2009/5/75.pdf
 • Aytaç, Kemal, (1989). Avrupa Eğitim Tarihi (Antik Çağdan 19. Yüzyılın Sonlarına Kadar), Ankara: DTCF Yay.
 • Darling-Hammond, L., & Bransford, J. (with LePage, P., Hammerness, K., & Duffy, H.). (2005). Preparing teachers for a changing world: What teachers should learn and be able to do. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Darling-Hammond, Linda (2010), Constructing 21st-Century Teacher Education.Hill Jackson, V. Ve Lewis, C. (eds). Transforming Teacher Education: What Went Wrong With Teacher Training, And How We Can Fix It. United States 2010.223-249
 • Duman, T. (1991). Türkiye'de Orta Öğretime Öğretmen Yetiştirme, İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Ergün, M. (1966). Medreselerde okutulan dersler ve ders kitapları.A.K.Ü. Anadolu DilTarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi. 1,1996. 7-37. (http://www.egitim.aku.edu.tr/moders.htm)
 • Ergün, M. (1990). Eğitimde Bilgisayarların Kullanma Zorunluluğu ve Programların Yeniden Düzenlenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Sempozyumu - Bildiriler. 15-17 Haziran 1989. İstanbul. S.112-117. (http://www.egitim.aku.edu.tr/bilgisayar.pdf)
 • Giroux, H.A. (1991). Postmodernism as Border Pedagogy: Redefining the Boundaries of Race and Ethnicity. Postmodernism, Feminism, and Cultural Politics: Redrawing Educational Boundaries. State University of New York Press. S.217-302.
 • Giroux, H.A. (2010). Rethinking Education as the Practice of Freedom: Paulo Freire and the Promise of Critical Pedagogy, http://www.truthout.org/10309_Giroux_Freire)
 • Goodlad, J. I. (1990). Teachers for our nation’s schools. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Houston, W. R. (Ed.). (1986). Mirrors of excellence: Reflections for teacher education from training programs in ten corporations and agencies. Reston, VA: Association of Teacher Educators.
 • Houston, W.R. (2009). Teachers in History, L.J. Saha, A.G. Dworkin (eds.), International Handbook of Research on Teachers and Teaching, Springer Science + Business Media LLC, 15–23.
 • Lortie, D. (1975). Schoolteacher. Chicago: University of Chicago Press.
 • Öztürk, C. (1996). Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Sistemi, Ankara: TTK yay.
 • Popham, W. James, (2001) Teaching to the Test?, Educational Leadership, v58 n6 p16-20.
 • Smith, M. P. (1983). The Libertarians and Education, London: Unwin Education Books.
 • Zgaga, P.(2002). Professionalisation of teachers’ education –Towards an academic profession?Education Policy Analysis in a Comparative Perspective. I. [Electronic ed.], Linz: IVE Publication Series. http://www.seeeducoop.net/education_in/pdf/erasmus013-oth-enl-t03.pdf

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mustafa ERGÜN This is me

Publication Date June 1, 2010
Published in Issue Year 2010, Volume 11, Issue 3

Cite

Bibtex @ { inuefd108652, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2010}, volume = {11}, number = {3}, pages = {1 - 13}, title = {Öğretmenliğin Evrimi ve Gelecekteki Öğretmenlerin Yetiştirilmesi}, key = {cite}, author = {Ergün, Mustafa} }
APA Ergün, M. (2010). Öğretmenliğin Evrimi ve Gelecekteki Öğretmenlerin Yetiştirilmesi . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 11 (3) , 1-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8701/108652
MLA Ergün, M. "Öğretmenliğin Evrimi ve Gelecekteki Öğretmenlerin Yetiştirilmesi" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2010 ): 1-13 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8701/108652>
Chicago Ergün, M. "Öğretmenliğin Evrimi ve Gelecekteki Öğretmenlerin Yetiştirilmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2010 ): 1-13
RIS TY - JOUR T1 - Evolution of Teaching Profession and Training the Future Teachers AU - MustafaErgün Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 13 VL - 11 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Öğretmenliğin Evrimi ve Gelecekteki Öğretmenlerin Yetiştirilmesi %A Mustafa Ergün %T Öğretmenliğin Evrimi ve Gelecekteki Öğretmenlerin Yetiştirilmesi %D 2010 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 11 %N 3 %R %U
ISNAD Ergün, Mustafa . "Öğretmenliğin Evrimi ve Gelecekteki Öğretmenlerin Yetiştirilmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 / 3 (June 2010): 1-13 .
AMA Ergün M. Öğretmenliğin Evrimi ve Gelecekteki Öğretmenlerin Yetiştirilmesi. INUJFE. 2010; 11(3): 1-13.
Vancouver Ergün M. Öğretmenliğin Evrimi ve Gelecekteki Öğretmenlerin Yetiştirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 11(3): 1-13.
IEEE M. Ergün , "Öğretmenliğin Evrimi ve Gelecekteki Öğretmenlerin Yetiştirilmesi", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 11, no. 3, pp. 1-13, Jun. 2010

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.