PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Effectiveness of Science Laboratory Course Regarding the Scientific Process Skills and Scientific Creativity of Prospective Teachers

Year 2010, Volume 11, Issue 1, 93 - 112, 01.02.2010

Abstract

In this research primary science and mathematics prospective teachers? scientific process skills and scientific creativity levels have been determined in science laboratory course The research sample covers 84 primary science and mathematics prospective teachers The content of the course includes some science scenarios which require the use of samples? scientific creativity and critical thinking In the light of these scenarios the teacher candidates were required to design an experiment and then using their scientific process skills carry out the experiment According to their written accounts student teachers abilities of scientific creativity and using scientific process skills were measured As a result it was found out that prospective teachers? scientific process skills in both departments are at a good level and there is a significant difference in favor of mathematics prospective teachers However there is not a significant difference in terms of scientific creativity of the mathematics and science prospective teachers

References

 • Açıkgöz, Ü.K. (2002). Aktif öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Adelson, B. (2003). Issues in scientific creativity: Insight, perseverance and personal technique. Journal of the Franklin Institute, 340, 163 –189.
 • Amabile, T. M. (1983). The social psychology of creativity. New York: Springer Verlag.
 • Aktamış, H. (2007). Fen eğitiminde bilimsel süreç becerilerinin bilimsel yaratıcılığa etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü-İzmir.
 • Chaing, S. ve Tang, V. (1999). An experimental study on a v-map teaching strategy of developing scientific creativity, Chinese Journal of Science Education, 7(4), 367–392.
 • Cheng, Vivian Mo Yin, (2001). Enhancing creativity of elemantary science teachers- a preliminary study. Asia-Pasific Forum on Science Learning and Teaching, 2 (2), sayfa aralığı.
 • Eileen, J. S. (1996). The nature of problem finding in students’ scientific inquiry, Unpublished Doctoral Dissertation. Harvard University, USA.
 • Harlen, W. (1999). Purposes and procedures for assessing science process skills. Assessment in Education, 6 (1), sayfa aralığı.
 • Hu W. ve Adey P. (2002). A scientific creativity test for secondary school students, International Journal of Science Education, 24(4), 389-403.
 • Kaptan, F. ve Kuşakcı, F. (2001). Fen öğretiminde beyin fırtınası tekniğinin öğrenci yaratıcılığına etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ-Ankara.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Koro-Ljungberg, M. (2001). Creative game in science. Journal for the Education of the Gifted, 25, (1), Sayfa aralığı
 • Lee, S. ve Lee,Y. (2002). On scientific process skill training to primary school students’ scientific creativity, Chinese Journal of Science Education, 10(4), 341–372.
 • Liang, Jia-Chi. (2002). Exploring scientific creativity of eleventh grade students in Taiwan, Unpublished Doctoral Dissertation. The University of Texas at Austin
 • Oğuz, M. (2002). İlköğretim fen bilgisi dersinde yaratıcı problem çözme yönteminin başarıya ve tutuma etkisi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü -Ankara.
 • Özben, Ş. ve Argun, Y. (2002). Sosyo demografik özelliklere göre üniversite öğrencilerinin yaratıcılık düzeylerinin incelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi,14, 8–17.
 • Rıza, E. T. (1999). Yaratıcılığı geliştirme teknikleri, İzmir: Anadolu Matbaası.
 • Şahin-Pekmez, E. (2000). Procedural understanding: teachers’ perceptions of conceptual basis of practical work. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Durham, UK.
 • Şahin-Pekmez, E., Johnson, P. ve Gott, R. (2005). Teachers’ understanding of the nature and purpose of practical work, Research in Science and Technological Education, 23 (1), 3–23.
 • Taşar, M.F, Temiz, B.K. ve Tan, M. (2001). İlköğretim fen öğretim programında hedeflenen öğrenci kazanımlarının bilimsel süreç becerilerine göre sınıflandırılması, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi bildiri kitapçığı 1. cilt, 380-385, ODTÜ, Ankara.
 • Tavşancıl, E. (2005). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayınevi.

Fen Laboratuarı Dersinin Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri ve Bilimsel Yaratıcılıklarına Etkisi

Year 2010, Volume 11, Issue 1, 93 - 112, 01.02.2010

Abstract

Bu çalışmada İlköğretim Bölümü Fen Eğitimi Anabilim Dalı öğretim programında yer alan Fen Laboratuvarı Uygulamaları dersi sürecinde öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerinin ve bilimsel yaratıcılıklarının düzeylerini belirlemek hedeflenmiştir Çalışmanın örneklemini bir Eğitim Fakültesindeki 84 n=36 İF n=48 İM ilköğretim fen ve matematik bölümü öğretmen adayları oluşturmaktadır Dersin uygulama kısmının içeriğini öğretmen adaylarının yaratıcı ve eleştirel düşüncelerini kullanmalarını gerektiren çeşitli ilköğretim fen konuları ile ilgili senaryolar oluşturmuştur Bu senaryolar ışığında öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerisi basamaklarını kullanarak kendi deneylerini tasarlamaları ve uygulamaları istenmiştir Tasarlanan ve uygulanan deneyler incelenerek öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerinin ve bilimsel yaratıcılıklarının düzeyleri belirlenmiştir Sonuç olarak ilköğretim fen ve matematik öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerini BSB kullanma düzeyleri iki bölümde de yüksek olup ilköğretim matematik öğretmen adaylarının lehine anlamlı bir fark bulunmuştur Ayrıca ilköğretim fen ve matematik öğretmen adaylarının bilimsel yaratıcılıkları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür

References

 • Açıkgöz, Ü.K. (2002). Aktif öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Adelson, B. (2003). Issues in scientific creativity: Insight, perseverance and personal technique. Journal of the Franklin Institute, 340, 163 –189.
 • Amabile, T. M. (1983). The social psychology of creativity. New York: Springer Verlag.
 • Aktamış, H. (2007). Fen eğitiminde bilimsel süreç becerilerinin bilimsel yaratıcılığa etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü-İzmir.
 • Chaing, S. ve Tang, V. (1999). An experimental study on a v-map teaching strategy of developing scientific creativity, Chinese Journal of Science Education, 7(4), 367–392.
 • Cheng, Vivian Mo Yin, (2001). Enhancing creativity of elemantary science teachers- a preliminary study. Asia-Pasific Forum on Science Learning and Teaching, 2 (2), sayfa aralığı.
 • Eileen, J. S. (1996). The nature of problem finding in students’ scientific inquiry, Unpublished Doctoral Dissertation. Harvard University, USA.
 • Harlen, W. (1999). Purposes and procedures for assessing science process skills. Assessment in Education, 6 (1), sayfa aralığı.
 • Hu W. ve Adey P. (2002). A scientific creativity test for secondary school students, International Journal of Science Education, 24(4), 389-403.
 • Kaptan, F. ve Kuşakcı, F. (2001). Fen öğretiminde beyin fırtınası tekniğinin öğrenci yaratıcılığına etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ-Ankara.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Koro-Ljungberg, M. (2001). Creative game in science. Journal for the Education of the Gifted, 25, (1), Sayfa aralığı
 • Lee, S. ve Lee,Y. (2002). On scientific process skill training to primary school students’ scientific creativity, Chinese Journal of Science Education, 10(4), 341–372.
 • Liang, Jia-Chi. (2002). Exploring scientific creativity of eleventh grade students in Taiwan, Unpublished Doctoral Dissertation. The University of Texas at Austin
 • Oğuz, M. (2002). İlköğretim fen bilgisi dersinde yaratıcı problem çözme yönteminin başarıya ve tutuma etkisi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü -Ankara.
 • Özben, Ş. ve Argun, Y. (2002). Sosyo demografik özelliklere göre üniversite öğrencilerinin yaratıcılık düzeylerinin incelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi,14, 8–17.
 • Rıza, E. T. (1999). Yaratıcılığı geliştirme teknikleri, İzmir: Anadolu Matbaası.
 • Şahin-Pekmez, E. (2000). Procedural understanding: teachers’ perceptions of conceptual basis of practical work. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Durham, UK.
 • Şahin-Pekmez, E., Johnson, P. ve Gott, R. (2005). Teachers’ understanding of the nature and purpose of practical work, Research in Science and Technological Education, 23 (1), 3–23.
 • Taşar, M.F, Temiz, B.K. ve Tan, M. (2001). İlköğretim fen öğretim programında hedeflenen öğrenci kazanımlarının bilimsel süreç becerilerine göre sınıflandırılması, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi bildiri kitapçığı 1. cilt, 380-385, ODTÜ, Ankara.
 • Tavşancıl, E. (2005). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayınevi.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Esin ŞAHİN PEKMEZ This is me


Hilal AKTAMIŞ This is me


Bilge CAN This is me

Publication Date February 1, 2010
Published in Issue Year 2010, Volume 11, Issue 1

Cite

Bibtex @ { inuefd108677, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2010}, volume = {11}, number = {1}, pages = {93 - 112}, title = {Fen Laboratuarı Dersinin Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri ve Bilimsel Yaratıcılıklarına Etkisi}, key = {cite}, author = {Şahin Pekmez, Esin and Aktamış, Hilal and Can, Bilge} }
APA Şahin Pekmez, E. , Aktamış, H. & Can, B. (2010). Fen Laboratuarı Dersinin Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri ve Bilimsel Yaratıcılıklarına Etkisi . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 11 (1) , 93-112 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8703/108677
MLA Şahin Pekmez, E. , Aktamış, H. , Can, B. "Fen Laboratuarı Dersinin Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri ve Bilimsel Yaratıcılıklarına Etkisi" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2010 ): 93-112 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8703/108677>
Chicago Şahin Pekmez, E. , Aktamış, H. , Can, B. "Fen Laboratuarı Dersinin Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri ve Bilimsel Yaratıcılıklarına Etkisi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2010 ): 93-112
RIS TY - JOUR T1 - The Effectiveness of Science Laboratory Course Regarding the Scientific Process Skills and Scientific Creativity of Prospective Teachers AU - EsinŞahin Pekmez, HilalAktamış, BilgeCan Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 112 VL - 11 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Fen Laboratuarı Dersinin Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri ve Bilimsel Yaratıcılıklarına Etkisi %A Esin Şahin Pekmez , Hilal Aktamış , Bilge Can %T Fen Laboratuarı Dersinin Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri ve Bilimsel Yaratıcılıklarına Etkisi %D 2010 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 11 %N 1 %R %U
ISNAD Şahin Pekmez, Esin , Aktamış, Hilal , Can, Bilge . "Fen Laboratuarı Dersinin Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri ve Bilimsel Yaratıcılıklarına Etkisi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 / 1 (February 2010): 93-112 .
AMA Şahin Pekmez E. , Aktamış H. , Can B. Fen Laboratuarı Dersinin Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri ve Bilimsel Yaratıcılıklarına Etkisi. INUJFE. 2010; 11(1): 93-112.
Vancouver Şahin Pekmez E. , Aktamış H. , Can B. Fen Laboratuarı Dersinin Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri ve Bilimsel Yaratıcılıklarına Etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 11(1): 93-112.
IEEE E. Şahin Pekmez , H. Aktamış and B. Can , "Fen Laboratuarı Dersinin Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri ve Bilimsel Yaratıcılıklarına Etkisi", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 11, no. 1, pp. 93-112, Feb. 2010

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.