PDF EndNote BibTex RIS Cite

-

Year 2009, Volume 10, Issue 2, 111 - 128, 01.04.2009

Abstract

-

References

 • Büyükkaragöz, S.S. ve Çivi, C. (1997). Genel öğretim metotları. İstanbul: Öz Eğitim Yayınları.
 • Ergün, M. ve diğerleri. (2008). İdeal bir öğretim elemanının özellikleri, İnd. Tar.13 05 2008)
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırmalar ve istatistik teknikleri (11.Basım). Ankara: Tekışık Web Ofset.
 • Karasar, N. (1986). Bilimsel araştırma yöntemi (3. Basım). Ankara: Bilim Kitap Kırtasiye.
 • MEB, (2002). Öğretmen Yeterlilikleri. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Moore, K. D. (2000). Öğretim becerileri. (Ed. E. Altıntaş), (Çev. N. Kaya). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Onural, H. (2005). Öğretmen adaylarının ideal öğretmen niteliklerine ilişkin görüşleri, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Denizli.
 • Sağlam M., Anagün. Ş.S. ve diğerleri, (2005). Öğrenci görüşlerine göre ortaöğretim alan öğretmenliği programının öğretmen yeterliliklerini kazandırma düzeyi, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 28–30 Eylül Denizli
 • Şen, H.Ş. ve Erişen Y. (2000). Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğretim Elemanlarının Etkili Öğretmenlik Özellikleri, II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 1012 Mayıs Çanakkale.
 • Senemoğlu, N. (2008). Öğrenci Görüşlerine Göre Öğretmen Yeterlikleri, http://yunus.hacettepe.edu.tr/~n.senem/makaleler/ogretmen_yeterli.htm Erişim:05.05.2008
 • Stephans P. ve Crawley T. (1994). Becoming an effective teacher, Stanley Thornes Ltd: Cheltenham, England.
 • Uysal, M. (2001). Milli Eğitim temel kanunu-ı-kanunlar (3.Baskı). Niğde: Kültür-Kitap Kırtasiye.
 • Yeşil, R. (2006). Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin sınıf içi öğretim yeterlikleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 61-78.
 • YÖK, (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri, Yükseköğretim Kurulu Yay. 2007–5, Ankara

Ortaöğretim Alan Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Öğretim Yeterliklerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği)

Year 2009, Volume 10, Issue 2, 111 - 128, 01.04.2009

Abstract

Sınıf içi öğretim etkinlikleri, birbirini takip eden ve birbirleriyle doğrudan ilişkili üç basamaktan oluşmaktadır. Bunlar; derse giriş etkinlikleri, geliştirme etkinlikleri ve sonuç etkinlikleridir. Öğrenmedeki başarı, bu basamaklarda yapılan etkinliklerin niteliği ile ilişkilidir. Öğretmenlere sınıf içi öğretim yeterliklerinin kazandırılması, öncelikle eğitim fakültelerinin sorumluluğundadır. Bu yeterlikler öğretmen adaylarına, eğitim fakültelerinde almış oldukları hizmet öncesi eğitim ile kazandırılmaktadır. Bu araştırma, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Öğretmenliği Bölümünde derslere giren alan öğretim elemanlarının sınıf içi öğretim etkinliklerinin niteliğine yönelik öğrenci görüşlerinin tespitine dönüktür. Öğretim elemanlarının sınıf içi öğretim yeterlikleri; dersin giriş, işleniş ve sonuçlandırma aşamaları ile olumlu bir sınıf ortamı oluşturma sürecindeki yeterlik düzeyleri ile bu basamaklar arasındaki ilişkiler değerlendirilmiştir. Araştırma, tarama modelinde yürütülmüştür. Veriler, öğretmen adaylarına uygulanan anket ve değerlendirme formuyla elde edilmiştir. Veri toplama aracı, "giriş aşaması", "etkinlik aşaması" ve "sonuç aşaması" ve sınıf iklimi olmak üzere dört alt boyuttan ve toplam 37 sorudan oluşmaktadır. Veriler üzerinde, araştırmanın alt problemleri çerçevesinde aritmetik ortalama, t testi, Pearson's r korelasyon testi ve tek yönlü varyans analizi testleri uygulanmış; sonuçlar mevcut literatür ile karşılaştırılarak yorumlanmıştır.

References

 • Büyükkaragöz, S.S. ve Çivi, C. (1997). Genel öğretim metotları. İstanbul: Öz Eğitim Yayınları.
 • Ergün, M. ve diğerleri. (2008). İdeal bir öğretim elemanının özellikleri, İnd. Tar.13 05 2008)
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırmalar ve istatistik teknikleri (11.Basım). Ankara: Tekışık Web Ofset.
 • Karasar, N. (1986). Bilimsel araştırma yöntemi (3. Basım). Ankara: Bilim Kitap Kırtasiye.
 • MEB, (2002). Öğretmen Yeterlilikleri. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Moore, K. D. (2000). Öğretim becerileri. (Ed. E. Altıntaş), (Çev. N. Kaya). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Onural, H. (2005). Öğretmen adaylarının ideal öğretmen niteliklerine ilişkin görüşleri, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Denizli.
 • Sağlam M., Anagün. Ş.S. ve diğerleri, (2005). Öğrenci görüşlerine göre ortaöğretim alan öğretmenliği programının öğretmen yeterliliklerini kazandırma düzeyi, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 28–30 Eylül Denizli
 • Şen, H.Ş. ve Erişen Y. (2000). Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğretim Elemanlarının Etkili Öğretmenlik Özellikleri, II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 1012 Mayıs Çanakkale.
 • Senemoğlu, N. (2008). Öğrenci Görüşlerine Göre Öğretmen Yeterlikleri, http://yunus.hacettepe.edu.tr/~n.senem/makaleler/ogretmen_yeterli.htm Erişim:05.05.2008
 • Stephans P. ve Crawley T. (1994). Becoming an effective teacher, Stanley Thornes Ltd: Cheltenham, England.
 • Uysal, M. (2001). Milli Eğitim temel kanunu-ı-kanunlar (3.Baskı). Niğde: Kültür-Kitap Kırtasiye.
 • Yeşil, R. (2006). Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin sınıf içi öğretim yeterlikleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 61-78.
 • YÖK, (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri, Yükseköğretim Kurulu Yay. 2007–5, Ankara

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ramazan ÖZBEK This is me


Rüştü YEŞİL This is me

Publication Date April 1, 2009
Published in Issue Year 2009, Volume 10, Issue 2

Cite

Bibtex @ { inuefd108691, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2009}, volume = {10}, number = {2}, pages = {111 - 128}, title = {Ortaöğretim Alan Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Öğretim Yeterliklerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği)}, key = {cite}, author = {Özbek, Ramazan and Yeşil, Rüştü} }
APA Özbek, R. & Yeşil, R. (2009). Ortaöğretim Alan Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Öğretim Yeterliklerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği) . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 10 (2) , 111-128 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8705/108691
MLA Özbek, R. , Yeşil, R. "Ortaöğretim Alan Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Öğretim Yeterliklerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği)" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2009 ): 111-128 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8705/108691>
Chicago Özbek, R. , Yeşil, R. "Ortaöğretim Alan Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Öğretim Yeterliklerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği)". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2009 ): 111-128
RIS TY - JOUR T1 - Ortaöğretim Alan Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Öğretim Yeterliklerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği) AU - RamazanÖzbek, RüştüYeşil Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 128 VL - 10 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Ortaöğretim Alan Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Öğretim Yeterliklerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği) %A Ramazan Özbek , Rüştü Yeşil %T Ortaöğretim Alan Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Öğretim Yeterliklerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği) %D 2009 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD Özbek, Ramazan , Yeşil, Rüştü . "Ortaöğretim Alan Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Öğretim Yeterliklerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği)". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 / 2 (April 2009): 111-128 .
AMA Özbek R. , Yeşil R. Ortaöğretim Alan Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Öğretim Yeterliklerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği). INUJFE. 2009; 10(2): 111-128.
Vancouver Özbek R. , Yeşil R. Ortaöğretim Alan Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Öğretim Yeterliklerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği). İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 10(2): 111-128.
IEEE R. Özbek and R. Yeşil , "Ortaöğretim Alan Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Öğretim Yeterliklerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği)", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 10, no. 2, pp. 111-128, Apr. 2009

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.