PDF EndNote BibTex RIS Cite

Problems Encountered by Primary School Teachers in the Teaching of Music

Year 2009, Volume 10, Issue 1, 123 - 138, 01.02.2009

Abstract

The aim of this research is to identify the problems encountered by primary school teachers and to make suggestions to solve the problems This is a descriptive study and also a case study A questionnaire form was used for data collection The surveys were administered on the elementary education teachers working under Ankara Province Directorate of the Ministry of Education in 2006 ? 2007 academic year The data collected were analyzed using SPSS program and statistical analyses were carried out It was concluded that the primary school teachers? music education was not sufficient and that they had encountered problems in improving themselves with regard to music education A number of suggestions were made in line with the results obtained

References

 • Barışeri, N. (2000). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Müzik Öğretiminde Kendilerine Olan Özgüvenlerinin İncelenmesi, S.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 327-339
 • Dündar, Y. (1996). Sınıf Öğretmenliğine Atanan Branş Öğretmenlerinin Mesleki Yeterlilikleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ercan, M. (2006). Eğitim Fakülteleri İlköğretim Bölümleri Sınıf Öğretmenliği Programı Son Sınıf Öğrencilerinin İlköğretim 1. Devre Müzik Derslerine Yönelik Mesleki Alan Yeterliklerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Göğüş, G. (2008). İlköğretim I. Kademe Müzik Eğitiminde Öğretmenin Etkinliği, U.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (1), 369-382, Bursa.
 • Kane, J. (2005). New Ways of “Training” in Primary School Music Education: Results and Implications of a Longitudinal Research Study, Australian Association For Research In Education Conference, Parramatta, NSW Australia, 07.04.2008’de alındı.
 • http://www.aare.edu.au/05pap/kan05133.pdf
 • Kocabaş, A. (2000). Sınıf öğretmenlerinin müzik derslerindeki yetersizliklerine ilişkin görüşleri, P.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, Erişim Adresi: http://egitimdergi.pamukkale.edu.tr 10.03.2008’de alındı.
 • May, W. T. (1993). Good Teachers Making The Best Of It: Case Studies of Elementary Art of Music Teaching. Elemantary Subjects Center Series No. 100. U.S. Michigan: EDRS Price.
 • Saydam, R. (Ekim, 2003). İlköğretim Okulu I ve II Devre Müzik Eğitiminde Eğitimci Sorunu, Cumhuriyetimizi 80. Yılında Müzik Sempozyumu Kitabı, s.75-81, İnönü Üniversitesi-Malatya.
 • Sun, M. ve Seyrek, H. (2000). Okul Öncesi Eğitiminde Müzik. İzmir: Mey Yayınları.
 • Şahin, O. (1995). İlkokullarda Sınıf Okutan Branş Öğretmenlerinin, Sınıf Öğretmenliği Alan ve Meslek Bilgilerinin Yeterlik Düzeyi- Iğdır İli Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Turan, E. (1997). Temel Eğitim Birinci Kademe Müzik Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların Belirlenmesine Yönelik Bir Envanter Çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Uçan, A. (1999). İlköğretimde Müzik Eğitimi - Modül 9. Burdur: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Uşun, S. & Uşun, S. (2000). İlköğretim Okulları Müzik Öğretimi Süreçlerinin

İlköğretim Birinci Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar

Year 2009, Volume 10, Issue 1, 123 - 138, 01.02.2009

Abstract

Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin müzik derslerinde karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve tespit edilen bu sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirmektir. Bu çalışma betimsel nitelikte olup, durum tespiti yapmaya yöneliktir. Araştırma için gerekli verilerin toplanmasında, veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anketler, 2006–2007 eğitim-öğretim yılında Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilköğretim okulu öğretmenlerine uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak istatistiksel işlemlere tabii tutularak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin lisans eğitimlerinde almış oldukları müzik eğitiminin yeterli olmadığı, müzik eğitimi konusunda kendilerini geliştirmede sorunlarla karşılaştıklarına ilişkin bulgulara ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.

References

 • Barışeri, N. (2000). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Müzik Öğretiminde Kendilerine Olan Özgüvenlerinin İncelenmesi, S.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 327-339
 • Dündar, Y. (1996). Sınıf Öğretmenliğine Atanan Branş Öğretmenlerinin Mesleki Yeterlilikleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ercan, M. (2006). Eğitim Fakülteleri İlköğretim Bölümleri Sınıf Öğretmenliği Programı Son Sınıf Öğrencilerinin İlköğretim 1. Devre Müzik Derslerine Yönelik Mesleki Alan Yeterliklerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Göğüş, G. (2008). İlköğretim I. Kademe Müzik Eğitiminde Öğretmenin Etkinliği, U.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (1), 369-382, Bursa.
 • Kane, J. (2005). New Ways of “Training” in Primary School Music Education: Results and Implications of a Longitudinal Research Study, Australian Association For Research In Education Conference, Parramatta, NSW Australia, 07.04.2008’de alındı.
 • http://www.aare.edu.au/05pap/kan05133.pdf
 • Kocabaş, A. (2000). Sınıf öğretmenlerinin müzik derslerindeki yetersizliklerine ilişkin görüşleri, P.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, Erişim Adresi: http://egitimdergi.pamukkale.edu.tr 10.03.2008’de alındı.
 • May, W. T. (1993). Good Teachers Making The Best Of It: Case Studies of Elementary Art of Music Teaching. Elemantary Subjects Center Series No. 100. U.S. Michigan: EDRS Price.
 • Saydam, R. (Ekim, 2003). İlköğretim Okulu I ve II Devre Müzik Eğitiminde Eğitimci Sorunu, Cumhuriyetimizi 80. Yılında Müzik Sempozyumu Kitabı, s.75-81, İnönü Üniversitesi-Malatya.
 • Sun, M. ve Seyrek, H. (2000). Okul Öncesi Eğitiminde Müzik. İzmir: Mey Yayınları.
 • Şahin, O. (1995). İlkokullarda Sınıf Okutan Branş Öğretmenlerinin, Sınıf Öğretmenliği Alan ve Meslek Bilgilerinin Yeterlik Düzeyi- Iğdır İli Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Turan, E. (1997). Temel Eğitim Birinci Kademe Müzik Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların Belirlenmesine Yönelik Bir Envanter Çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Uçan, A. (1999). İlköğretimde Müzik Eğitimi - Modül 9. Burdur: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Uşun, S. & Uşun, S. (2000). İlköğretim Okulları Müzik Öğretimi Süreçlerinin

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

İlgım KILIÇ This is me

Publication Date February 1, 2009
Published in Issue Year 2009, Volume 10, Issue 1

Cite

Bibtex @ { inuefd108700, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2009}, volume = {10}, number = {1}, pages = {123 - 138}, title = {İlköğretim Birinci Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar}, key = {cite}, author = {Kılıç, İlgım} }
APA Kılıç, İ. (2009). İlköğretim Birinci Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 10 (1) , 123-138 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8706/108700
MLA Kılıç, İ. "İlköğretim Birinci Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2009 ): 123-138 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8706/108700>
Chicago Kılıç, İ. "İlköğretim Birinci Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2009 ): 123-138
RIS TY - JOUR T1 - Problems Encountered by Primary School Teachers in the Teaching of Music AU - İlgımKılıç Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 138 VL - 10 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education İlköğretim Birinci Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar %A İlgım Kılıç %T İlköğretim Birinci Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar %D 2009 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD Kılıç, İlgım . "İlköğretim Birinci Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 / 1 (February 2009): 123-138 .
AMA Kılıç İ. İlköğretim Birinci Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar. INUJFE. 2009; 10(1): 123-138.
Vancouver Kılıç İ. İlköğretim Birinci Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 10(1): 123-138.
IEEE İ. Kılıç , "İlköğretim Birinci Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 10, no. 1, pp. 123-138, Feb. 2009

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.