PDF EndNote BibTex RIS Cite

THE EXAMINATION OF ACHIEVEMENT OF STUDENTS AT THE DEPARTMENT OF MUSICAL EDUCATION BY THE TYPES OF HIGH SCHOOL THEY GRADUATED

Year 2007, Volume 8, Issue 13, 113 - 130, 01.02.2007

Abstract

In this research students attending the Department of Musical Education were examined for any significant difference between their scores on the musical aptitude test and their achievement scores in their disciplinary lessons in terms of their high school background: ?Anatolian Fine Arts High School? and ?Other High Schools? Datas for this research consisted of the scores students were given at the musical aptitude test for enrolment to Abant İzzet Baysal University Faculty of Education Department of Fine Arts Education Musical Education Main Art Discipline in 2003 and the scores they have got during their undergraduate education The scores from musical aptitude test and achievement scores in disciplinary subjects were analysed for any significant difference between groups using Mann Whitney U test The subjects taught at the first second third and fourth grades were grouped as performance performance theory and theoretical under three main categories which constituted the basis for the examination of disciplinary subjects in this study According to the results no significant difference were determined between groups in terms of musical aptitude test scores and lessons they had during the undergraduate programme according to the types of schools they graduated from

References

 • Bozkaya, İ (2006). Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Mezunlarının Müzik Öğretmenliği Programı Kontenjanları İçindeki Yeri. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu. Denizli: Pamukkale Üniversitesi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. (Üçüncü Baskı). Ankara: PegemA.
 • Ece, A.S, Kaplan, S (Baskıda). Müziksel Algılama (İşitme, Okuma, Yazma) Ses Ve Çalgı Yeteneği Arasındaki İlişkilerin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Ergün, A. (2006). Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı’nı Kazanan Öğrencilerin Mezun Oldukları Lise Türüne Göre, Giriş Sınavı Puanları İle Müzik Teorisi Ve Bireysel Çalgı Derslerindeki Başarı Puanlarının Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Karasar, N.(2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Köse, H. S. (2006). Müzik Öğretmenliği Eğitiminde Öğrenci Kaynağı Olarak Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri., Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Denizli: Pamukkale Üniversitesi.
 • Sönmez, V. (2007). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı, 13. Baskı, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Tebiş, C. (2006).Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda Okuyan Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Ve Genel Lise Mezunu Öğrencilerin Alan Derslerindeki Başarı Durumlarının Ve Lise Mezuniyet Başarı Notlarının Karşılaştırılması. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Denizli: Pamukkale Üniversitesi.
 • Uçan, A. (1997). Müzik Eğitimi: Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar, 2. Baskı, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara.
 • MEB. (2007).http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.htmlerişim: 13.06.2007

MEZUN OLDUKLARI LİSE TÜRLERİNE GÖRE MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DURUMLARININ İNCELENMESİ

Year 2007, Volume 8, Issue 13, 113 - 130, 01.02.2007

Abstract

Bu araştırmada, Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’na kaynaklık eden öğrenciler, geldikleri lise türlerine göre “Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri” (AGSL) ve “Diğer Liseler” olmak üzere iki grupta ele alınmış; öğrencilerin yetenek sınavı puanlarının ve lisans eğitimleri boyunca aldıkları alana yönelik derslerin başarı puanlarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Veriler Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’na 2003 yılında giren öğrencilerin yetenek sınavında aldıkları puanlar ve lisans süreçleri boyunca alana yönelik derslerde aldıkları puanlardan oluşmaktadır. Elde edilen bu puanlar sonrasında öğrencilerin yetenek sınavında aldıkları puanlar ve lisans alan ders başarıları arasında anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği Mann-Whitney U testi ile incelenmiştir. Öğrencilerin 1. ,2. , 3. ve 4. sınıf dersleri performans, performans-kuram ve kuramsal dersler olarak üç ana grupta toplanmış ve alana yönelik derslerin incelemeleri bu üç ana grup üzerinden yürütülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre; öğrencilerin özel yetenek sınav puanları ile geldikleri lise türlerine arasında ve geldikleri lise türlerine göre lisans eğitimi boyunca aldıkları alana yönelik derslerin hiç birinde anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.

References

 • Bozkaya, İ (2006). Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Mezunlarının Müzik Öğretmenliği Programı Kontenjanları İçindeki Yeri. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu. Denizli: Pamukkale Üniversitesi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. (Üçüncü Baskı). Ankara: PegemA.
 • Ece, A.S, Kaplan, S (Baskıda). Müziksel Algılama (İşitme, Okuma, Yazma) Ses Ve Çalgı Yeteneği Arasındaki İlişkilerin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Ergün, A. (2006). Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı’nı Kazanan Öğrencilerin Mezun Oldukları Lise Türüne Göre, Giriş Sınavı Puanları İle Müzik Teorisi Ve Bireysel Çalgı Derslerindeki Başarı Puanlarının Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Karasar, N.(2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Köse, H. S. (2006). Müzik Öğretmenliği Eğitiminde Öğrenci Kaynağı Olarak Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri., Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Denizli: Pamukkale Üniversitesi.
 • Sönmez, V. (2007). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı, 13. Baskı, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Tebiş, C. (2006).Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda Okuyan Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Ve Genel Lise Mezunu Öğrencilerin Alan Derslerindeki Başarı Durumlarının Ve Lise Mezuniyet Başarı Notlarının Karşılaştırılması. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Denizli: Pamukkale Üniversitesi.
 • Uçan, A. (1997). Müzik Eğitimi: Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar, 2. Baskı, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara.
 • MEB. (2007).http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.htmlerişim: 13.06.2007

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ahmet Serkan ECE This is me


Ahmet Süleyman BİLGİN This is me

Publication Date February 1, 2007
Published in Issue Year 2007, Volume 8, Issue 13

Cite

Bibtex @ { inuefd108732, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2007}, volume = {8}, number = {13}, pages = {113 - 130}, title = {MEZUN OLDUKLARI LİSE TÜRLERİNE GÖRE MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DURUMLARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Ece, Ahmet Serkan and Bilgin, Ahmet Süleyman} }
APA Ece, A. S. & Bilgin, A. S. (2007). MEZUN OLDUKLARI LİSE TÜRLERİNE GÖRE MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DURUMLARININ İNCELENMESİ . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (13) , 113-130 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8709/108732
MLA Ece, A. S. , Bilgin, A. S. "MEZUN OLDUKLARI LİSE TÜRLERİNE GÖRE MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DURUMLARININ İNCELENMESİ" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2007 ): 113-130 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8709/108732>
Chicago Ece, A. S. , Bilgin, A. S. "MEZUN OLDUKLARI LİSE TÜRLERİNE GÖRE MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DURUMLARININ İNCELENMESİ". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2007 ): 113-130
RIS TY - JOUR T1 - THE EXAMINATION OF ACHIEVEMENT OF STUDENTS AT THE DEPARTMENT OF MUSICAL EDUCATION BY THE TYPES OF HIGH SCHOOL THEY GRADUATED AU - Ahmet SerkanEce, Ahmet SüleymanBilgin Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 130 VL - 8 IS - 13 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education MEZUN OLDUKLARI LİSE TÜRLERİNE GÖRE MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DURUMLARININ İNCELENMESİ %A Ahmet Serkan Ece , Ahmet Süleyman Bilgin %T MEZUN OLDUKLARI LİSE TÜRLERİNE GÖRE MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DURUMLARININ İNCELENMESİ %D 2007 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 8 %N 13 %R %U
ISNAD Ece, Ahmet Serkan , Bilgin, Ahmet Süleyman . "MEZUN OLDUKLARI LİSE TÜRLERİNE GÖRE MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DURUMLARININ İNCELENMESİ". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 / 13 (February 2007): 113-130 .
AMA Ece A. S. , Bilgin A. S. MEZUN OLDUKLARI LİSE TÜRLERİNE GÖRE MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DURUMLARININ İNCELENMESİ. INUJFE. 2007; 8(13): 113-130.
Vancouver Ece A. S. , Bilgin A. S. MEZUN OLDUKLARI LİSE TÜRLERİNE GÖRE MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DURUMLARININ İNCELENMESİ. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 8(13): 113-130.
IEEE A. S. Ece and A. S. Bilgin , "MEZUN OLDUKLARI LİSE TÜRLERİNE GÖRE MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DURUMLARININ İNCELENMESİ", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 8, no. 13, pp. 113-130, Feb. 2007

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.