Year 2017, Volume 8 , Issue 2, Pages 1 - 20 2017-12-31

REGISTERED PARTNERSHIP COUPLES’ APPLICABLE LAW OF MATRIMONIAL PROPERTY, JURISDICTION AND RECOGNITION AND ENFORCEMENT QUESTIONS UNDER THE REGULATION OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION NO: 2016/1104
AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ 2016/1104 SAYILI TÜZÜK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE KAYITLI BİRLİKTELİK KURMUŞ ÇİFTLERİN MALVARLIĞINA UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEME ve TANIMA-TENFİZ MESELELERİ

Necla ÖZTÜRK [1] , Güven YARAR [2] , Şule ARSLAN [3]


On 24 June 2016, the Council of the European Union adopted two new Regulations about property law for couples who enter into a marriage or registered partnership of a cross-border nature. These Regulations are No: 2016/1103 Implementing Enhanced Cooperation in the Area of jurisdiction, Applicable Law and the Recognition and Enforcement of Decisions in Matters of Matrimonial Property Regimes and No: 2016/1104 Implementing Enhanced Cooperation in the Area of Jurisdiction, Applicable Law and the Recognition and Enforcement of Decisions in Matters of Property Consequences of Registered Partnerships. These Regulations deal with applicable law and jurisdiction for decisions in the area of the property regimes of international couples, covering both marriages and registered partnerships; which facilitate the recognition and enforcement of decisions regarding these matters.

When compared with marriage, the registered partnership is not adopted in many countries legal system and it is basically unknown; because of that, in this paper, we will examine the provisions of Regulation 2016/1104. In this context, we will first mention the short history of the Council of Europe's work on nonmarital relations and registered partnership which began in the 1980s and continued till today; then the scope of the Regulation, the applicable law of disputes concerning the property of couples who have registered under the Regulations provisions, jurisdiction and recognition and enforcement of the decisions of these matters. 

Avrupa Birliği Konseyi 24 Haziran 2016 tarihinde sınır ötesi evlilik ve kayıtlı birliktelik kurmuş çiftlerin malvarlığına ilişkin uyuşmazlıklar konusunda iki düzenleme kabul etmiştir. Bu düzenlemeler 2016/1103 sayılı Evli Eşlerin Mal Rejimlerine İlişkin Meselelerde Milletlerarası Yetki, Uygulanacak Hukuk ile Kararların Tanınması ve Tenfizine İlişkin Gelişmiş İşbirliği Uygulamasına Dair Tüzük ile 2016/1104 sayılı Kayıtlı Birlikteliklerin Malvarlığına İlişkin Hususlarda Yetki, Uygulanacak Hukuk ve Tanıma - Tenfiz Hakkında Gelişmiş İşbirliği Uygulamasına Dair Tüzüktür. Bu Tüzüklerde, evli eşlerin mal rejimleri ile kayıtlı birliktelik kurmuş çiftlerin malvarlığına ilişkin uyuşmazlıklarda uygulanacak hukuk ve mahkemelerin yargı yetkisi meseleleri düzenlemekte; bu konularda verilmiş kararların tanınması ve tenfizi kolaylaştırılmaktadır.

Evlilikle kıyaslandığında kayıtlı birliktelik müessesesi pek çok devletin millî hukuk düzenlemesinde yer almayan ve esas itibariyle pek bilinmeyen bir müessese olduğu için, bu çalışmada, kayıtlı birliktelikler konusundaki 2016/1104 sayılı Tüzük hükümleri ele alınacaktır. Bu bağlamda öncelikle Avrupa Birliği Konseyinin evlilik dışı beraberlikler ve kayıtlı birliktelikler konusunda 1980’li yıllarda başlayıp günümüze dek süren çalışmalarının kısa tarihçesinden bahsedilecek; daha sonra Tüzüğün kapsamı, Tüzük hükümleri çerçevesinde kayıtlı birliktelik kurmuş çiftlerin malvarlığına ilişkin uyuşmazlıklarda uygulanacak hukuk, yetkili mahkeme ve bu tür uyuşmazlıklar konusunda verilen kararların tanınması ve tenfizi konuları incelenecektir.

 • BOELE WOELKI, Katharina : “Pravite International Law Aspects of Registration Partnership and Other Forms of Non-Marital Cohabitation in Europe”, La. L. Rev., 1999-2000, 60 (4), s. 1052-1059.
 • CURRY SUMNER, Ian : All’s Well That Ends Registered?, The Substantive and Private International Law Aspects of Non- Marital Registered Partnerships in Europe, Antwep-Oxford, Intersentia 2005.
 • DEVERS, Alain : “Private International Law Aspect of Non-Marital Unions: Some French Reflections on the Applicaple Law”, Y. B. Int’l L, 2003, 5, s. 191-221.
 • ERSEN PERÇİN, Gizem : Milletlerarası Özel Hukuk Bakımından Mal Rejimleri, Uygulanacak Hukuk- Millletlerarası Yetki-Tanıma ve Tenfiz, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2014.
 • GOOSSENS, Elise : “Different Regulatory Regimes for Registered Partnership and Marriage: Out-Dated or Indispensable, A European Perspective on the Belgian Model”, Insentia 2012, s. 633-650: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2156131.
 • KRVAVAC, Marija / BELOVİĆ, Jelena : “Communitarisation of Private International Law Rules on Party Autonomy in European Union”, International Journal of Business Humanities and Technology, 2014, 4/3, s. 54-68.
 • MARINO, Silvia : “Strengthening the European Civil Judicial Cooperation: The Patrimonial Effects of Family Relationships”, Cuadernos de Derecho Transnacional, 2017, 9, No 1, s. 265-284.
 • O’BRIEN, C. Raymond : “Domestic Partnership: Recognition and Responsibility”, San Diego L. Rev., 1995, 32, s. 161-220.
 • ÖZTÜRK, Necla : Milletlerarası Özel Hukukta Aile Kurma Amaçlı Evlilik Benzeri Yaşam Modelleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2015.
 • SAKMAR, Ata / EKŞİ, Nuray : “Hukuki ve Ticari Konularda Mahkemelerin Milletlerarası Yetkisi ve Mahkeme Kararlarının Tanınması Tenfizi Hakkında AB Konsey Tüzüğü”, MHB, Prof. Dr. Ergin Nomer’e Armağan, 2002, 22 (2), s. 721-743.
 • SÜRAL, Ceyda : Avrupa Birliği’nde Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, Güncel Hukuk Yayınları, İzmir 2007.
 • ŞANLI, Cemal / ESEN, Emre / ATAMAN FİGANMEŞE, İnci : Milletlerarası Özel Hukuk, 5. Bası, Vedat Yayıncılık, İstanbul 2016.
 • YASAN, Candan : Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri, On İki Levha Yayıncılık , İstanbul 2013.
 • ZIELINSKI, Debbie : “Domestic Partnership Benefits: Why not Offer Them to Same-Sex Partners and Unmarried Opposite Sex Partners?”, Journal of Law and Health, 1998-1999, 13, s. 281-374.
Subjects Law
Published Date Aralık
Journal Section Articles
Authors

Author: Necla ÖZTÜRK
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Güven YARAR
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Şule ARSLAN
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 11, 2017
Acceptance Date : October 24, 2017
Publication Date : December 31, 2017

Bibtex @research article { inuhfd337638, journal = {İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1082}, eissn = {2667-5714}, address = {İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi 44280 Malatya / Türkiye}, publisher = {Inonu University}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {1 - 20}, doi = {10.21492/inuhfd.337638}, title = {AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ 2016/1104 SAYILI TÜZÜK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE KAYITLI BİRLİKTELİK KURMUŞ ÇİFTLERİN MALVARLIĞINA UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEME ve TANIMA-TENFİZ MESELELERİ}, key = {cite}, author = {ÖZTÜRK, Necla and YARAR, Güven and ARSLAN, Şule} }
APA ÖZTÜRK, N , YARAR, G , ARSLAN, Ş . (2017). AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ 2016/1104 SAYILI TÜZÜK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE KAYITLI BİRLİKTELİK KURMUŞ ÇİFTLERİN MALVARLIĞINA UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEME ve TANIMA-TENFİZ MESELELERİ. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 1-20 . DOI: 10.21492/inuhfd.337638
MLA ÖZTÜRK, N , YARAR, G , ARSLAN, Ş . "AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ 2016/1104 SAYILI TÜZÜK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE KAYITLI BİRLİKTELİK KURMUŞ ÇİFTLERİN MALVARLIĞINA UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEME ve TANIMA-TENFİZ MESELELERİ". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8 (2017 ): 1-20 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuhfd/issue/30360/337638>
Chicago ÖZTÜRK, N , YARAR, G , ARSLAN, Ş . "AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ 2016/1104 SAYILI TÜZÜK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE KAYITLI BİRLİKTELİK KURMUŞ ÇİFTLERİN MALVARLIĞINA UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEME ve TANIMA-TENFİZ MESELELERİ". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8 (2017 ): 1-20
RIS TY - JOUR T1 - AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ 2016/1104 SAYILI TÜZÜK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE KAYITLI BİRLİKTELİK KURMUŞ ÇİFTLERİN MALVARLIĞINA UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEME ve TANIMA-TENFİZ MESELELERİ AU - Necla ÖZTÜRK , Güven YARAR , Şule ARSLAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21492/inuhfd.337638 DO - 10.21492/inuhfd.337638 T2 - İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 20 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-1082-2667-5714 M3 - doi: 10.21492/inuhfd.337638 UR - https://doi.org/10.21492/inuhfd.337638 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ 2016/1104 SAYILI TÜZÜK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE KAYITLI BİRLİKTELİK KURMUŞ ÇİFTLERİN MALVARLIĞINA UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEME ve TANIMA-TENFİZ MESELELERİ %A Necla ÖZTÜRK , Güven YARAR , Şule ARSLAN %T AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ 2016/1104 SAYILI TÜZÜK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE KAYITLI BİRLİKTELİK KURMUŞ ÇİFTLERİN MALVARLIĞINA UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEME ve TANIMA-TENFİZ MESELELERİ %D 2017 %J İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-1082-2667-5714 %V 8 %N 2 %R doi: 10.21492/inuhfd.337638 %U 10.21492/inuhfd.337638
ISNAD ÖZTÜRK, Necla , YARAR, Güven , ARSLAN, Şule . "AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ 2016/1104 SAYILI TÜZÜK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE KAYITLI BİRLİKTELİK KURMUŞ ÇİFTLERİN MALVARLIĞINA UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEME ve TANIMA-TENFİZ MESELELERİ". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8 / 2 (December 2018): 1-20 . https://doi.org/10.21492/inuhfd.337638
AMA ÖZTÜRK N , YARAR G , ARSLAN Ş . AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ 2016/1104 SAYILI TÜZÜK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE KAYITLI BİRLİKTELİK KURMUŞ ÇİFTLERİN MALVARLIĞINA UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEME ve TANIMA-TENFİZ MESELELERİ. İnÜHFD. 2017; 8(2): 1-20.
Vancouver ÖZTÜRK N , YARAR G , ARSLAN Ş . AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ 2016/1104 SAYILI TÜZÜK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE KAYITLI BİRLİKTELİK KURMUŞ ÇİFTLERİN MALVARLIĞINA UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEME ve TANIMA-TENFİZ MESELELERİ. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2017; 8(2): 20-1.