Inonu University Law Review
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2146-1082 | e-ISSN 2667-5714 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Inonu University |


Inonu University Law Review (InULR) is a refereed international journal published biannually in June and December since 2010.

The InULR evaluates the articles within the scope of the double-blind peer review.

 

Inonu University Law Review

ISSN 2146-1082 | e-ISSN 2667-5714 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Inonu University |
Cover Image


Inonu University Law Review (InULR) is a refereed international journal published biannually in June and December since 2010.

The InULR evaluates the articles within the scope of the double-blind peer review.

 

Volume 10 - Issue 1 - Jun 2019
 1. TÜRK HUKUKUNDA YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİNİN MÜTEKABİLİYET ŞARTINA BAĞLANMASININ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ M.6(1) AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 1 - 15
  İlyas ARSLAN
 2. COĞRAFİ İŞARETE TECAVÜZ NİTELİĞİ TAŞIYAN BAZI FİİLLER HAKKINDA -AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI IŞIĞINDA BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 16 - 24
  Burçak YILDIZ
 3. SİGORTACILIKTA YENİ BİR YAKLAŞIM: KATILIM SİGORTACILIĞI
  Pages 25 - 39
  Serdar DEMİRCİ
 4. TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRASÇI ATAMA
  Pages 40 - 49
  Caner TAŞATAN
 5. KURUMLAR VERGİSİ MATRAHINDA İNDİRİM HAKKI VEREN SERMAYE ARTIRIMLARI BAKIMINDAN ORTAK ALACAĞININ ŞİRKET SERMAYESİNE EKLENMESİ
  Pages 50 - 60
  Erdem ATEŞAĞAOĞLU, Aylin ARMAĞAN
 6. TÜRK VE ALMAN İDARE HUKUKU ÖĞRETİLERİNDE BELİRSİZ HUKUKİ KAVRAMLAR
  Pages 61 - 72
  Julide Gül ERDEM
 7. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU KAPSAMINDA KURULAN REHİNLERDE REHİNLİ ALACAKLININ TATMİN EDİLMESİ
  Pages 73 - 86
  İdil TUNCER KAZANCI
 8. EK SAVUNMA HAKKI (CMK m. 226)
  Pages 87 - 102
  Süleyman Emre ÖZDEMİR
 9. MEHRİN TÜRK POZİTİF HUKUKU AÇISINDAN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKLİLİĞİ
  Pages 103 - 118
  Ayşe Nur KILINÇ, Ahmet KILINÇ
 10. HUKUKİ STATÜSÜ VE İDARİ TEŞKİLATTAKİ YERİYLE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI
  Pages 119 - 132
  Azer Ebru MUTLU
 11. KİRA SÖZLEŞMESİNİN ŞERHİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI
  Pages 133 - 143
  Meliha Sermin PAKSOY
 12. SAİT HALİM PAŞA'NIN EGEMENLİK ANLAYIŞI VE ÖNGÖRDÜĞÜ HÜKÜMET SİSTEMİ
  Pages 144 - 158
  Sabahattin NAL
 13. SERMAYE PİYASASI SUÇLARINDA YAZILI BAŞVURU ŞARTI VE GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME
  Pages 159 - 172
  Veysel TOPUZ
 14. ADİ KONKORDATODA ALACAKLILARIN ALACAKLARINI BİLDİRMESİ
  Pages 173 - 186
  Levent BÖRÜ
 15. 4857 SAYILI İŞ KANUNU ÇERÇEVESİNDE DOĞUM VE EVLAT EDİNMEYE BAĞLI YARIM ÇALIŞMA İZNİ
  Pages 187 - 201
  Barış DUMAN
 16. KANT DÜŞÜNCESİNDE HUKUKUN SINIR HATLARI
  Pages 202 - 209
  Gökçe ÇATALOLUK
 17. IN TURKISH LABOUR LAW WORK-LIFE BALANCE REGULATIONS TO PREVENT PARENTAL UNEMPLOYMENT
  Pages 210 - 223
  Mehtap YÜCEL BODUR
 18. GAZETECİNİN BAŞKA İŞTE ÇALIŞMA SERBESTİSİ VE SINIRLARI: BASIN İŞ KANUNU'NUN 13. MADDESİ KAPSAMINDA BİR İNCELEME
  Pages 224 - 236
  Ayşe KÖME AKPULAT
 19. YASAL MİRASÇILARIN MİRASTAN FERAGATİNDEN YARARLANACAK KİŞİLERİN TESPİTİ VE FERAGATİN HÜKÜMDEN DÜŞMESİ
  Pages 237 - 247
  Neslihan AKÇA
 20. ROMA HUKUKUNDA OTURMA HAKKI (HABITATIO)
  Pages 248 - 261
  Sevgi KAYAK
 21. ARABULUCULUKTA TARAFSIZLIK İLKESİNİN GÖRÜNÜMÜ VE ETİK KURALLAR ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 262 - 276
  Seda ÖZMUMCU
 22. ÇOĞUNLUKÇU DEMOKRASİYE YÖNELİŞ OLARAK POPÜLİZM
  Pages 277 - 291
  Gülden ÇAMURCUOĞLU
 23. ORDER ON MOTION TO DISMISS INDICTMENT
  Pages 292 - 299
  Azem HAJDARI, Albulna HAJDARI
 24. EVKÂF-I ÜMEM TARİHİ
  Pages 300 - 302
  Metin CEYLAN
 25. Prof. Dr. Fikret EREN
  Pages 303 - 307
  Fikret EREN
Indexes and Platforms
Indexing

ici2.png   

Index to Foreign Legal Periodicals

13779     

HeinOnline.jpg   

logo.svg  

 logo_wcmasthead_en.png           

scilitLogo_black.png?w=200     

erihplus.jpg

scholar_logo_64dp.png


DergiPark Parola Sıfırlama

DergiPark şifrenizi (parolanızı) hatırlamıyorsanız. Parolanızı yenilemek için DergiPark Parola Sıfırlama