Inonu University Law Review
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2146-1082 | e-ISSN 2667-5714 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Inonu University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuhfd


Inonu University Law Review (InULR) is a refereed international journal published biannually in June and December since 2010.

The InULR evaluates the articles within the scope of the double-blind peer review.

 

Inonu University Law Review

ISSN 2146-1082 | e-ISSN 2667-5714 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Inonu University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuhfd
Cover Image


Inonu University Law Review (InULR) is a refereed international journal published biannually in June and December since 2010.

The InULR evaluates the articles within the scope of the double-blind peer review.

 

Volume 11 - Issue 1 - Jun 30, 2020
 1. 4857 SAYILI İŞ KANUNU ÇERÇEVESİNDE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMASI
  Pages 1 - 17
  Bariş DUMAN
 2. RESMİ SİCİL VE SENETLERLE İSPAT
  Pages 18 - 25
  Yalçin KAVAK
 3. MİRASIN PAYLAŞILMASI SÖZLEŞMESİ VE BUNUN ARABULUCULUK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 26 - 38
  Miray ÖZER DENİZ
 4. KARA TAŞITLARI KASKO SİGORTASI BAĞLAMINDA, TÜRK TİCARET KANUNU’NUN 1429/1. MADDESİNDE GEÇEN “SİGORTA ETTİREN VEYA SİGORTALININ FİİLİNDEN SORUMLU OLDUĞU KİŞİLER” KAVRAMINA İLİŞKİN KISA BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 39 - 55
  Damla KÜÇÜK
 5. ALİ HAYDAR EFENDİ’NİN ALTIN, GÜMÜŞ GİBİ MADENLERLE SÂBİT OLAN BORÇLARIN EVRÂK-I NAKDİYYE İLE ÖDENEMEYECEĞİNE İLİŞKİN HUKUKÎ GÖRÜŞLERİ
  Pages 56 - 72
  İrem KARAKOÇ
 6. DERNEĞİN MAHKEME KARARIYLA SONA ERMESİ
  Pages 73 - 84
  Mehmet AKÇAAL
 7. YÜKLENİCİNİN ESER MEYDANA GETİRME BORCU
  Pages 85 - 99
  Pakize Ezgi AKBULUT
 8. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KEFİL İLE REHİN VEREN ÜÇÜNCÜ KİŞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Pages 100 - 109
  Yasemin YÜCESOY YILMAZ
 9. 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NA GÖRE MARKA HAKKINA TECAVÜZDEN DOĞAN İTİBAR KAYBI TAZMİNATI
  Pages 110 - 125
  Bilge AYTUĞAR , Sultan KÜÇÜK
 10. KANT’IN VE HEGEL’İN FELSEFESİNDE CEZANIN AMACI
  Pages 126 - 138
  Melike Belkıs AYDIN
 11. YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞE İADE KARARI SONRASI İŞÇİNİN BAŞVURUSU VE İŞVERENİN DAVETİNDE “SAMİMİYET” OLGUSU
  Pages 139 - 154
  Nazlı ELBİR
 12. AVRUPA BİRLİĞİ İÇTİHATLARI IŞIĞINDA SEÇİCİ DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ İNTERNETTEN SATIŞ YASAKLARI
  Pages 155 - 165
  Özge ÖZSOY
 13. CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNİN NORMLAR HİYERARŞİSİNDEKİ YERİ VE DENETİMİNDE MADDİ İÇERİK KRİTERİ
  Pages 166 - 179
  Mehmet GÜNEŞ
 14. AVRUPA’DA BURKA YASAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 180 - 193
  Kemal Efe SAYIN
 15. OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA DEFTERDARLIK VE GÜNÜMÜZ YANSIMALARI
  Pages 194 - 212
  Alican MERT
 16. KAMU HİZMETLERİNDEN YARARLANMADA KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ
  Pages 213 - 227
  Hilal ALBAL
 17. H.L.A. HART’IN “TAKDİR” METNİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 228 - 241
  Zeynep İSPİR
 18. TAŞINMAZ ÜZERİNDE GERİ ALIM HAKKI
  Pages 242 - 259
  Pınar GÜZEL
 19. ESKİ VAKIFLARDA TOPRAK MÜLKİYETİNDEN DOĞAN SORUNLARIN GÜNÜMÜZE YANSIYAN BİÇİMLERİ: TAVİZ BEDELİ
  Pages 260 - 270
  Murat ÇAK , Demet ÇAK
 20. 6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU UYARINCA AYNI ALACAĞA TEMİNAT TEŞKİL ETMEK ÜZERE BİRDEN ÇOK TAŞINIRIN REHİN HAKKINA KONU OLMASI
  Pages 271 - 286
  Bahar ÖCAL APAYDIN
 21. ZİNANIN HUKUK-İÇİ VE HUKUK-DIŞI SOYKÜTÜĞÜ
  Pages 287 - 302
  Rabia SAĞLAM
 22. YARGILAMAYI HIZLANDIRAN BİR MODEL OLARAK ALMAN CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA HÜKÜM ANLAŞMASI (§257c StPO)
  Pages 303 - 320
  Meral EKİCİ ŞAHİN
 23. ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL KARARININ İPTALİNDE DAVA DİLEKÇESİNİN ISLAHI
  Pages 321 - 337
  Taner Emre YARDIMCI
 24. İDARİ YARGILAMA USULÜNDE YARGILAMANIN YENİLENMESİ BAŞVURUSU
  Pages 338 - 352
  Barış ACUN
 25. İDARİ YARGILAMA USULÜNDE KANUN YARARINA TEMYİZ
  Pages 353 - 371
  Burkay Can KARA
 26. AİHM’NİN ÖNLEYİCİ TUTUKLAMAYLA İLGİLİ VERDİĞİ KARARLAR BAKIMINDAN TEMELLENDİRİLEBİLİR AYRIMCILIK
  Pages 372 - 383
  Muhammet KOÇAKGÖL
 27. ÇEVRE VE İNSAN HAKLARI İLİŞKİSİNE YENİ BİR YAKLAŞIM: AMERİKALILAR ARASI İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN OC-23/17 SAYILI TAVSİYE GÖRÜŞÜ
  Pages 384 - 393
  Bahar KONUK SOMMER
 28. Prof. Dr. Sarper SÜZEK
  Pages 394 - 395
  Sarper SÜZEK
 29. DÜZELTME: MİLLETLERARASI ARABULUCULUK UZLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN SINIR-ÖTESİ TENFİZİNE DAİR SÖZLEŞME TASLAĞI
  Pages 1 - 1
  Necla ÖZTÜRK , Guven YARAR
Indexes and Platforms
Indexing

ici2.png   

Index to Foreign Legal Periodicals

     

HeinOnline.jpg   

logo.svg  

 logo_wcmasthead_en.png           

scilitLogo_black.png?w=200     

erihplus.jpg

logo_cropped.jpg

scholar_logo_64dp.png

Cardiff University | Prifysgol Caerdydd

5ac546a9cbd16.png


DergiPark Parola Sıfırlama

DergiPark şifrenizi (parolanızı) hatırlamıyorsanız. Parolanızı yenilemek için DergiPark Parola Sıfırlama