İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 2146-1082 | e-ISSN 2667-5714 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı İnönü Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/inuhfd


İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (İnÜHFD) 2010 yılından itibaren yılda 2 sayı olarak yayımlanan ULAKBİM ve uluslararası alan indekslerinde taranan hakemli uluslararası bir dergidir.

İnÜHFD çift kör hakem uygulaması kapsamında makaleleri değerlendirmektedir.

İnÜHFD, 2019 yılından itibaren e-dergi olarak internet ortamında yayınlanacak olup, basılı formatı olmayacaktır. 

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

ISSN 2146-1082 | e-ISSN 2667-5714 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı İnönü Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/inuhfd
Kapak Resmi


İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (İnÜHFD) 2010 yılından itibaren yılda 2 sayı olarak yayımlanan ULAKBİM ve uluslararası alan indekslerinde taranan hakemli uluslararası bir dergidir.

İnÜHFD çift kör hakem uygulaması kapsamında makaleleri değerlendirmektedir.

İnÜHFD, 2019 yılından itibaren e-dergi olarak internet ortamında yayınlanacak olup, basılı formatı olmayacaktır. 

Cilt 10 - Sayı 1 - Haz 2019
 1. TÜRK HUKUKUNDA YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİNİN MÜTEKABİLİYET ŞARTINA BAĞLANMASININ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ M.6(1) AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 1 - 15
  İlyas ARSLAN
 2. COĞRAFİ İŞARETE TECAVÜZ NİTELİĞİ TAŞIYAN BAZI FİİLLER HAKKINDA -AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI IŞIĞINDA BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 16 - 24
  Burçak YILDIZ
 3. SİGORTACILIKTA YENİ BİR YAKLAŞIM: KATILIM SİGORTACILIĞI
  Sayfalar 25 - 39
  Serdar DEMİRCİ
 4. TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRASÇI ATAMA
  Sayfalar 40 - 49
  Caner TAŞATAN
 5. KURUMLAR VERGİSİ MATRAHINDA İNDİRİM HAKKI VEREN SERMAYE ARTIRIMLARI BAKIMINDAN ORTAK ALACAĞININ ŞİRKET SERMAYESİNE EKLENMESİ
  Sayfalar 50 - 60
  Erdem ATEŞAĞAOĞLU, Aylin ARMAĞAN
 6. TÜRK VE ALMAN İDARE HUKUKU ÖĞRETİLERİNDE BELİRSİZ HUKUKİ KAVRAMLAR
  Sayfalar 61 - 72
  Julide Gül ERDEM
 7. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU KAPSAMINDA KURULAN REHİNLERDE REHİNLİ ALACAKLININ TATMİN EDİLMESİ
  Sayfalar 73 - 86
  İdil TUNCER KAZANCI
 8. EK SAVUNMA HAKKI (CMK m. 226)
  Sayfalar 87 - 102
  Süleyman Emre ÖZDEMİR
 9. MEHRİN TÜRK POZİTİF HUKUKU AÇISINDAN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKLİLİĞİ
  Sayfalar 103 - 118
  Ayşe Nur KILINÇ, Ahmet KILINÇ
 10. HUKUKİ STATÜSÜ VE İDARİ TEŞKİLATTAKİ YERİYLE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI
  Sayfalar 119 - 132
  Azer Ebru MUTLU
 11. KİRA SÖZLEŞMESİNİN ŞERHİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI
  Sayfalar 133 - 143
  Meliha Sermin PAKSOY
 12. SAİT HALİM PAŞA'NIN EGEMENLİK ANLAYIŞI VE ÖNGÖRDÜĞÜ HÜKÜMET SİSTEMİ
  Sayfalar 144 - 158
  Sabahattin NAL
 13. SERMAYE PİYASASI SUÇLARINDA YAZILI BAŞVURU ŞARTI VE GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME
  Sayfalar 159 - 172
  Veysel TOPUZ
 14. ADİ KONKORDATODA ALACAKLILARIN ALACAKLARINI BİLDİRMESİ
  Sayfalar 173 - 186
  Levent BÖRÜ
 15. 4857 SAYILI İŞ KANUNU ÇERÇEVESİNDE DOĞUM VE EVLAT EDİNMEYE BAĞLI YARIM ÇALIŞMA İZNİ
  Sayfalar 187 - 201
  Barış DUMAN
 16. KANT DÜŞÜNCESİNDE HUKUKUN SINIR HATLARI
  Sayfalar 202 - 209
  Gökçe ÇATALOLUK
 17. IN TURKISH LABOUR LAW WORK-LIFE BALANCE REGULATIONS TO PREVENT PARENTAL UNEMPLOYMENT
  Sayfalar 210 - 223
  Mehtap YÜCEL BODUR
 18. GAZETECİNİN BAŞKA İŞTE ÇALIŞMA SERBESTİSİ VE SINIRLARI: BASIN İŞ KANUNU'NUN 13. MADDESİ KAPSAMINDA BİR İNCELEME
  Sayfalar 224 - 236
  Ayşe KÖME AKPULAT
 19. YASAL MİRASÇILARIN MİRASTAN FERAGATİNDEN YARARLANACAK KİŞİLERİN TESPİTİ VE FERAGATİN HÜKÜMDEN DÜŞMESİ
  Sayfalar 237 - 247
  Neslihan AKÇA
 20. ROMA HUKUKUNDA OTURMA HAKKI (HABITATIO)
  Sayfalar 248 - 261
  Sevgi KAYAK
 21. ARABULUCULUKTA TARAFSIZLIK İLKESİNİN GÖRÜNÜMÜ VE ETİK KURALLAR ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 262 - 276
  Seda ÖZMUMCU
 22. ÇOĞUNLUKÇU DEMOKRASİYE YÖNELİŞ OLARAK POPÜLİZM
  Sayfalar 277 - 291
  Gülden ÇAMURCUOĞLU
 23. ORDER ON MOTION TO DISMISS INDICTMENT
  Sayfalar 292 - 299
  Azem HAJDARI, Albulna HAJDARI
 24. EVKÂF-I ÜMEM TARİHİ
  Sayfalar 300 - 302
  Metin CEYLAN
 25. Prof. Dr. Fikret EREN
  Sayfalar 303 - 307
  Fikret EREN
Dizinler
Taranan İndeksler

   ici2.png

Index to Foreign Legal Periodicals

13779     

HeinOnline.jpg   

logo.svg  

 logo_wcmasthead_en.png           

scilitLogo_black.png?w=200     

erihplus.jpg


DergiPark Parola Sıfırlama

DergiPark şifrenizi (parolanızı) hatırlamıyorsanız. Parolanızı yenilemek için DergiPark Parola Sıfırlama