Year 2017, Volume 5 , Issue 1, Pages 34 - 57 2017-07-14

EFFECT OF SUPPLY CHAIN FINANCE ON VALUE OF FIRMS IN THE SUPPLY CHAIN
EFFECT OF SUPPLY CHAIN FINANCE ON VALUE OF FIRMS IN THE SUPPLY CHAIN

Rıfat Karakuş [1] , İsrafil Zor [2]


This study aims to determine the effect of supply chain finance on firm value of large buyers with high credit notes. For this purpose, a two-stage application was performed. Firstly, panel data analysis applied with the data of 2.421 companies from 16 different countries among the G-20 members between 2009 and 2013 and the effect of variables which are affected theoretically by supply chain finance in large companies on firm value is examined. In the second stage of the application, 46 companies which started using supply chain finance between 2006 and 2013 have been identified. Wilcoxon signed-rank test was applied by using the data before and after year which the companies have been started to use supply chain finance and it is determined that whether the variables which is expected to be affected reveal a significant difference between these years. In conclusion, the effect of variables expected to be affected in large companies which make supply chain finance available for their suppliers on firm value differs for each market. Thus, it is concluded that supply chain finance will affect the firm value if the theoretical impacts are realized. However, the second part of the application shows that there is no significant difference in any of the variables before and after supply chain finance using. As a result, although theoretically it is expected that firm value of large companies located within the supply chain finance is affected, there is no effect on firm values in the markets. 

This study aims to determine the effect of supply chain finance on firm value of large buyers with high credit notes. For this purpose, a two-stage application was performed. Firstly, panel data analysis applied with the data of 2.421 companies from 16 different countries among the G-20 members between 2009 and 2013 and the effect of variables which are affected theoretically by supply chain finance in large companies on firm value is examined. In the second stage of the application, 46 companies which started using supply chain finance between 2006 and 2013 have been identified. Wilcoxon signed-rank test was applied by using the data before and after year which the companies have been started to use supply chain finance and it is determined that whether the variables which is expected to be affected reveal a significant difference between these years. In conclusion, the effect of variables expected to be affected in large companies which make supply chain finance available for their suppliers on firm value differs for each market. Thus, it is concluded that supply chain finance will affect the firm value if the theoretical impacts are realized. However, the second part of the application shows that there is no significant difference in any of the variables before and after supply chain finance using. As a result, although theoretically it is expected that firm value of large companies located within the supply chain finance is affected, there is no effect on firm values in the markets. 


 • Albayrak A. S. 2008. Değişen Varyans Durumunda En Küçük Kareler Tekniğinin Alternatifi Ağırlıklı Regresyon Analizi Ve Bir Uygulama. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 10(2): 111-134.
 • Altıntaş H. 2009. Türkiye’de Döviz Kurunun Enflasyon Üzerine Geçiş Etkisinin Ekonometrik Analizi: 1989–2007. EconAnadolu 2009: Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, 17-19 Haziran 2009, Eskişehir.
 • Atay M. S. 2012. Kobilerin Türkiye’de Bankalarla Yaşadığı Finansal Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 3(6): 1-7.
 • Bayraktar S., & Köse Y. 2004. KOBİ’lerin Finansmanı ve Finansal Sorunları: Zonguldak Örneği. İşletme, İktisat ve Finans Dergisi, 218: 111-124.
 • Clarissa D. 2014. Obama administration launches supply chain finance programme – inspired by the UK. Retrieved From http://www.tfreview.com/news/supply-chain/obama-administration-launches-supply-chain-finance-programme-%E2%80%93-inspired-uk, 19.07.2015.
 • Frohling M. 2012. Benefits Beyond Treasury: How Supply Chain Finance Impacts the Bottom Line. Retrieved From http://www.citibank.com/transactionservices/home/about_us/articles/docs/citi_insights_scf_updated.pdf, 12.08.2015.
 • Greene W. H. 2003. Econometric Analysis, Prentice Hall.
 • http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/hisse-senetleri-piyasasi-verileri/sirketler-verileri/aylik-fiyat-ve-getiri-verileri
 • Klapper L. 2006. The role of factoring for financing small and medium enterprises. Journal of Banking & Finance, 30(11): 3111–3130.
 • Korkmaz Ö., & Karaca S. S. 2014. Üretim İşletmelerinde Firma Karlılığının Finansal Belirleyicileri ve BİST İmalat Sanayi Uygulaması. Ege Akademik Bakış, 14(1): 21-29.
 • Korkmaz T., Yıldız B., & Gökbulut R.İ. 2010. FVFM’nin İMKB ulusal 100 endeksindeki geçerliliğinin panel veri analizi ile test edilmesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 39(1): 95-105.
 • Kutlu H. A., & Demirci N.S. 2007. KOBİ’lerin Finansal Sorunları Ve Çözüm Önerileri, 4. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul, 7-8 Aralık 2007.
 • Lamoureux J.F., & Evans T. A. 2011. Supply Chain Finance: A New Means to Support the Competitiveness and Resilience of Global Value Chains. Retrieved From http://ssrn.com/abstract=2179944, 12.06.2015.
 • Park H. M. 2011. Practical Guides To Panel Data Modeling: A Step-by-step Analysis Using Stata. Tutorial Working Paper, Graduate School of International Relations, International University of Japan.
 • Revathi P. D. 2013. An Analysis Of Effective Financial Supply Chain Management. International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences 2(8): 202-219.
 • Sayılgan G., & Sayman Y. 2012. İmalat Şirketlerinin Ortaklık Yapılarının, Finansman Karlılıkları Üzerindeki Etkisi: İMKB Uygulaması (1998-2009). İMKB Dergisi, 12(48): 1-16.
 • Seifert R. W., & Seifert D. 2009. Supply Chain Finance – What’s It Worth?. Perspectives For Managers, 178.
 • Steeman M. 2014. The Power of Supply Chain Finance. Retrieved From http://www.windesheim.nl/~/media/files/windesheim/research%20publications/thepowerofsupplychainfinance.pdf, 21.07.2015.
 • Tanrisever F., Çetinay H., Reindorp M., & Fransoo .J.C. 2015. Reverse Factoring for SME Finance. Retrieved From http://ssrn.com/abstract=2183991, 13.05.2015.
 • Torlak Ö., & Uçkun N. 2005. Eskişehir’deki Kobi’lerin Pazarlama ve Finansman Sorunları Ara Kesiti. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1): 199-215.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. 2014. Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri. Retrieved from http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18521, 02.06.2015
 • Vervoort P. 2012. Reaping the Benefits of SCF: The Devil is in the Implementation. A Treasurer's Guide to the Financial Supply Chain, 10-13.
 • Wohlgeschaffen M. 2010. Financial Supply Chain & Working Capital Management. Unicredit Corporate and Investment Banking Special Report, 188:51-52.
 • Yavuz S. 2009. Hataları Ardışık Bağımlı (Otokorelasyonlu) Olan Regresyon Modellerinin Tahmin Edilmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(3):123-140.
Subjects Social
Journal Section ARTICLES
Authors

Author: Rıfat Karakuş
Institution: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: İsrafil Zor
Institution: KIRIKKALE UNIV

Dates

Application Date : December 28, 2016
Acceptance Date : July 18, 2017
Publication Date : July 14, 2017

APA Karakuş, R , Zor, İ . (2017). EFFECT OF SUPPLY CHAIN FINANCE ON VALUE OF FIRMS IN THE SUPPLY CHAIN . International Review of Economics and Management , 5 (1) , 34-57 . DOI: 10.18825/iremjournal.282112