International Review of Economics and Management
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 2148-3493 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Gökhan ÖZER | http://www.dergipark.gov.tr/iremjournalInternational Review of Economics and Management

ISSN 2148-3493 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Gökhan ÖZER | http://www.dergipark.gov.tr/iremjournal