International Review of Economics and Management
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2148-3493 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Gökhan ÖZER |International Review of Economics and Management

ISSN 2148-3493 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Gökhan ÖZER |
Kapak Resmi