Amaç ve Kapsam

International Review of Economics and Management dergisi; ekonomi ve işletme (yönetim, üretim, pazarlama, muhasebe, finans, sayısal yöntemler, insan kaynakları) bilim dallarındaki tüm konuların tartışıldığı akademik bir platform sunan, uluslararası, hakemli bir akademik dergidir. Başlıca amacı, dergi kapsamındaki konularda fikri çoğulculuğu desteklemek ve kaliteli makalelere hızlı erişim imkânı sunmaktır. Bu amaç doğrultusunda, dergi açık erişim politikası izlemekte ve dergi içeriğini ücretsiz ulaşılabilir kılmaktadır. Yayın amaçlı gönderilen araştırmalar teorik veya ampirik olabilir. Öngörülen kaliteye sahip inceleme yazıları da yayın için kabul edilmektedir. 2013 yılında yayın hayatına başlayan dergi yılda iki kez yayınlanır.

  • International Review of Economics and Management'te gönderilen yazılar, yayınlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır. Gönderilen bütün makaleler özgün çalışma olmalı ve önceki ilgili çalışmaları tanıtmış ve atıf yapmış olmalıdır.
  • Yazılar Türkçe veya İngilizce dillerinde gönderilebilir.
  •  “Açık Erişim” politikamızla uyumlu olarak, gönderilen çalışmalardan herhangi bir sunum ücreti talep edilmemektedir.


International Review of Economics and Management (IREM)  Ekonomi ve işletmenin tüm alt alanlarında çalışma kabul etmektedir.

Yayımlanma Ayları
Aralık