Hakkında

International Review of Economics and Management (IREM), ekonomi ve işletme (yönetim, üretim, pazarlama, muhasebe, finans, sayısal yöntemler, insan kaynakları) bilim dallarında bir tartışma platformu olarak hizmet veren uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Temel amaç, kapsanan alanlarda çoğulculuğu teşvik etmek ve yüksek kaliteli makalelere hızlı erişim sağlamaktır. Bu amaçla, “Açık Erişim” politikasını takip ederek tüm dergi içeriğine ücretsiz olarak erişilmesine imkan tanır. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, teorik veya ampirik olabilir. Dergi altı ayda bir yayınlanır. International Review of Economics and Management'a gönderilen herhangi bir makale, başka bir dergide yayınlanmak üzere değerlendirilmiş olmamalıdır. Gönderilen tüm makaleler önceki tüm çalışmalara tam olarak atıfta bulunmalı ve açıklamalıdır. Makaleler İngilizce veya Türkçe olarak gönderilebilir. “Açık Erişim” politikamız gereği yayın için herhangi bir başvuru ücreti talep edilmemektedir.