İslami İlimler Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1306-7044 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Çorum Çağrı Eğitim Vakfı | http://www.islamiilimlerdergisi.com/


İslami İlimler Dergisi Kasım 2021 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. 15 Ocak - 15 Mayıs tarihleri arasında araştırmacılar makalelerini dergimize gönderebilirler. 

Dergimiz basılı çalışma sistemini esas aldığından makale kabullerini ve süreçleri şuan için mail adreslerimiz üzerinden yönetmektedir.  Latin harfli makaleler için e-mail (1): umiteskin@gmail.com; e-mail (2): enesmidilli@istanbul.edu.tr . Arapça makaleler için (للمقالات العربية) e-mail (1): hilal.menkuc@istanbul.edu.tr ; e-mail(2): livaogluhrw@gmail.com

Yayın Kurulu

İslami İlimler Dergisi

ISSN 1306-7044 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Çorum Çağrı Eğitim Vakfı | http://www.islamiilimlerdergisi.com/
Cover Image


İslami İlimler Dergisi Kasım 2021 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. 15 Ocak - 15 Mayıs tarihleri arasında araştırmacılar makalelerini dergimize gönderebilirler. 

Dergimiz basılı çalışma sistemini esas aldığından makale kabullerini ve süreçleri şuan için mail adreslerimiz üzerinden yönetmektedir.  Latin harfli makaleler için e-mail (1): umiteskin@gmail.com; e-mail (2): enesmidilli@istanbul.edu.tr . Arapça makaleler için (للمقالات العربية) e-mail (1): hilal.menkuc@istanbul.edu.tr ; e-mail(2): livaogluhrw@gmail.com

Yayın Kurulu
Indexes and Platforms