Year 2017, Volume 2 , Issue 7, Pages 1 - 10 2017-12-26

İhale Kazanılması Bildirimlerinin Şirketlerin Piyasa Değerine Etkisi: Borsa İstanbul’da Ampirik Bir Araştırma
The Effect of Contract Winning Announcement on the Market Value of Firms: An Empirical Research in Borsa Istanbul

Rıfat Karakuş [1]


Bu çalışmanın amacı, şirketler tarafından yapılan ihale kazanma bildirimlerin hisse getirisine etkisini belirlemektir. Bu amaca odaklanan çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2011-2016 yılları arasında ihale kazanmasına ilişkin 112 adet bildiriminin hisse getirilerine etkisi olay çalışması yöntemiyle incelenmiştir. Çalışma sonucunda, ihale kazanma bildirimlerinin, bildirim tarihi öncesinde ve sonrasında istatistiksel olarak anlamlı kümülatif anormal getiriler yarattığı tespit edilmiştir. Ayrıca ihale büyüklüğüne göre ve ihale büyüklüğünün şirketin satışlarına oranına göre ayrılan gruplar arasında bu ilişkinin farklılaştığı görülmüştür.

The aim of this study is to determine the effect of contract winning announcements made by companies on the stock returns. In this study, which focuses on this aim, the influence of the 112 contract winning declarations belonging to companies traded in Istanbul Stock Exchange between 2011 and 2016 was examined by event study methodology. As a result of the study, it has been determined that the contract winning announcements generated statistically significant cumulative abnormal returns before and after the date of declaration. It is also revealed that this relationship differs between the groups according to the contract size and the ratio of contract size to company's sales.

 • Adjasi, C. (2009). Macroeconomic uncertainty and conditional stock-price volatility in frontier African markets: Evidence from Ghana. The Journal of Risk Finance, 10(4), 333-349.
 • Bozkurt, İ. (2015). Ay’ın Pay Getirileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: BİST’de Ampirik Bir Uygulama. İktisat İşletme ve Finans, 30(352), 55-78.
 • Bozkurt, İ., Öksüz, S., & Karakuş, R. (2015). Finansal Tablo İlanlarının Hisse Getirileri Üzerindeki Etkisi: BİST’de Ampirik Bir Uygulama. Maliye Finans Yazıları, 29(103), 113-140.
 • Chin, L. & Soon, Y. K. (2011). Event Study of Successful Land Tenders: Singapore’s Evidence from 2003 To 2010. Pacific Rim Property Research Journal, 17(4), 584-597.
 • Choi, J.(2015). Does the stock market curse contractor’s bidding decision and winning a new contract?. Management Decision, 53(6), 1268-1286.
 • Dolley, J. C. (1933). Common Stock Split-Ups Motives and Effects. Harvard Business Review, 12(1), 70-81.
 • Flannery, M., & Protopapadakis , A. (2002). Macroeconomic Factors Do Influence Aggregate Stock Returns. The Review of Financial Studies, 15(3), 751-782.
 • Karakuş, R., Zor, İ., & Küçük, Ş. Y. (2017). Pay Geri Alım İlanlarının Hisse Getirisine Etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 75, 55-70.
 • Koçyiğit, M. & Kılıç, A. (2008). Leasing Sektöründe KDV Oranı Değişikliğinin İMKB’de İşlem Gören Leasing Şirketlerinin Hisse Senedi Getirisine Etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 40, 165-174.
 • Larson, S. J. & Picou, A. (2002). The Market’s Response To Contract Award Announcements: Government Versus Corporate Contracts. Journal of Public Procurement, 2(2), 237-251.
 • Liargovas, P., & Repousis, S. (2010). The Impact of Terrorism on Greek Banks’ Stocks: An Event Study. International Research Journal of Finance and Economics, 51, 88-96.
 • Lonkani, R., Changchit, C. & Satjawathee, T. (2012). Examining the Effects of Business Contract Announcements on Stock Prices in Thailand. International Research Journal of Finance and Economics, 93, 67-83.
 • Sharma, G., & Mahendru, M. (2010). Impact of Macro-Economic Variables on Stock Prices in India. Global Journal of Management and Business Research, 10(7), 19-26.
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Author: Rıfat Karakuş
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 26, 2017

Bibtex @research article { isrjournal342052, journal = {The Journal of International Scientific Researches}, issn = {2458-8725}, address = {}, publisher = {Salih YILDIZ}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {1 - 10}, doi = {10.23834/isrjournal.342052}, title = {The Effect of Contract Winning Announcement on the Market Value of Firms: An Empirical Research in Borsa Istanbul}, key = {cite}, author = {Karakuş, Rıfat} }
APA Karakuş, R . (2017). The Effect of Contract Winning Announcement on the Market Value of Firms: An Empirical Research in Borsa Istanbul. The Journal of International Scientific Researches , 2 (7) , 1-10 . DOI: 10.23834/isrjournal.342052
MLA Karakuş, R . "The Effect of Contract Winning Announcement on the Market Value of Firms: An Empirical Research in Borsa Istanbul". The Journal of International Scientific Researches 2 (2017 ): 1-10 <https://dergipark.org.tr/en/pub/isrjournal/issue/33393/342052>
Chicago Karakuş, R . "The Effect of Contract Winning Announcement on the Market Value of Firms: An Empirical Research in Borsa Istanbul". The Journal of International Scientific Researches 2 (2017 ): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - The Effect of Contract Winning Announcement on the Market Value of Firms: An Empirical Research in Borsa Istanbul AU - Rıfat Karakuş Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.23834/isrjournal.342052 DO - 10.23834/isrjournal.342052 T2 - The Journal of International Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 2 IS - 7 SN - 2458-8725- M3 - doi: 10.23834/isrjournal.342052 UR - https://doi.org/10.23834/isrjournal.342052 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 The Journal of International Scientific Researches The Effect of Contract Winning Announcement on the Market Value of Firms: An Empirical Research in Borsa Istanbul %A Rıfat Karakuş %T The Effect of Contract Winning Announcement on the Market Value of Firms: An Empirical Research in Borsa Istanbul %D 2017 %J The Journal of International Scientific Researches %P 2458-8725- %V 2 %N 7 %R doi: 10.23834/isrjournal.342052 %U 10.23834/isrjournal.342052
ISNAD Karakuş, Rıfat . "The Effect of Contract Winning Announcement on the Market Value of Firms: An Empirical Research in Borsa Istanbul". The Journal of International Scientific Researches 2 / 7 (December 2017): 1-10 . https://doi.org/10.23834/isrjournal.342052
AMA Karakuş R . The Effect of Contract Winning Announcement on the Market Value of Firms: An Empirical Research in Borsa Istanbul. ISRjournal. 2017; 2(7): 1-10.
Vancouver Karakuş R . The Effect of Contract Winning Announcement on the Market Value of Firms: An Empirical Research in Borsa Istanbul. The Journal of International Scientific Researches. 2017; 2(7): 10-1.