Year 2017, Volume 2 , Issue 7, Pages 24 - 37 2017-12-26

The Effects of the Relationship with the EU on The Fiscal Discipline of Turkey
Avrupa Birliği ile İlişkilerin Türkiye'nin Mali Disiplinine Etkileri

Harun Kılıçaslan [1] , Furkan Beşel [2]


In this study it has been aimed to discuss the possible impacts of the highly tense state reached in regards to Turkey’s European Union membership process on the Turkish financial discipline. Turkey’s beginning accession negotiations in the year 2005 following obtaining the candidacy status created an expectation that the end was near regarding membership process. However, the 2008 global economic crisis and the internal politics of Turkey caused the negotiations to slow down. Come the year 2016, the relations with the European Union following the military coup attempt experienced in Turkey embodied an atmosphere of tension and stopping negotiations were requested by the European Parliament. In the study, the conclusion that maintaining and developing the gains of Turkey in the field of financial discipline after the 2001 crisis are not dependent on European Union negotiation process has been reached.

 

Çalışmada Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinde gelinen gerilimli durumun Türk malî disiplinine muhtemel etkilerinin tartışılması amaçlanmıştır. Türkiye’nin adaylık statüsü elde etmesinin ardından 2005 yılında katılım müzakerelerine başlaması üyelik sürecinde sona yaklaşıldığı beklentisi oluşturmuştur. Ancak 2008 küresel ekonomik krizi ve Türkiye’nin iç politik meseleleri müzakerelerin yavaşlamasına neden olmuştur. 2016 yılına gelindiğinde ise Türkiye’de yaşanan darbe teşebbüsü sonrasında Avrupa Birliği ile ilişkiler bir gerilim atmosferine dönüşerek Avrupa Parlamentosu tarafından müzakerelerin durdurulması talep edilmiştir. Çalışmada Türkiye’nin 2001 krizi sonrası malî disiplin alanındaki kazanımlarının korunmasının ve geliştirilmesinin Avrupa Birliği müzakere sürecine bağımlı olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

  • Akçay, E. Y. (2016). Türkiye-AB İlişkileri ve “İmtiyazlı Ortaklık” Meselesi”. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), 11-30. Aksu, F. (2007). Türkiye – Avrupa Birliği Tam Üyelik Müzakerelerinde Kıbrıs ve Ege Uyuşmazlıkları. Türkiye – AB İlişkileri: Dış Politika ve İç Yapı Sorunsalları. (Der. Mehmet Seyfettin Erol ve Ertan Efegil), Ankara: Alp Yayınları, 25-59. Arsava, F. (2005). 17 Aralık 2004’ten Bugüne Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerindeki Gelişmeler. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 35-36, 383-429. Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye AB İlişkileri, https://www.ab.gov.tr/ab-ile-iliskiler_4.html (10.11.2017) Bayraktar, Y. (2010). Kasım 2000-Şubat 2001 Krizi Sonrasında Alınan Önlemlerin Borç Kompozisyonuna Yansımaları. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), 463-480. Combes, J., Minea, A., & Sow, M. (2017). Is fiscal policy always counter- (pro-) cyclical? The role of public debt and fiscal rules. Economic Modelling, 138-146. Demir, M. & İnan. M. (2011). Türkiye’de Mali Kural, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13/2, 25-66. DPT (2000). Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara: DPT Yayın No: 2545 – ÖİK:561. EUROSTAT, http://ec.europa.eu/eurostat (14.09.2017) Hazine Müsteşarlığı, https://www.hazine.gov.tr/ (19.11.2017) İKV (İktisadi Kalkınma Vakfı) (2014). 2013 Avrupa Birliği ve Türkiye-AB İlişkileri Almanağı, İstanbul: İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları-Yayın No: 265. Janeba, E., & Schröder, C. (2016). Können Fiskalräte die europäische Schuldenkrise lösen? (German). Wirtschaftsdienst (00436275), 96(10), 755-762. doi:10.1007/s10273-016-2045-6 Kalkınma Bakanlığı (2013). Onuncu Kalkınma Planı: 2014-2018, Ankara. Kantarcı, H.B. & Karacan, R. (2008). Mali Disiplinin Sağlanması Açısından Türkiye IMF İlişkilerinin Değerlendirilmesi. Maliye Dergisi, 155, 144-158. Karagöl, E. T. & Ü. İ. Ortakaya. (2014). Faiz Kıskacında Ekonomik Büyüme. SETA Perspektif, Sayı.47. Kılıçaslan, H. (2016). AB Müktesebatı ve Türkiye'nin AB Müktesebatına Uyumu: İlerleme Raporları Işığında Vergilendirme Faslının Değerlendirilmesi, 21. Yüzyılda Türkiye-AB İlişkileri: Algılar, Sorunlar ve Politik Yaklaşımlar, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 47-61. Özer, M.A. (2009). Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye, Yönetim ve Ekonomi, 16(1), 89-105. Şevik, E. (2008). Mali Kurallar, Bütçe Dünyası Dergisi, 3(28), 50-59. Tokatlıoğlu, M.Y. (2004). Avrupa Birliği’nde Maliye Politikası ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme, Alfa/Aktüel Kitabevi, Bursa. Uysal, C. (2001). Türkiye – Avrupa Birliği İlişkilerinin Tarihsel Süreci ve Son Gelişmeler, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 1, 140-153.
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Author: Harun Kılıçaslan
Country: Turkey


Author: Furkan Beşel
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 26, 2017

Bibtex @research article { isrjournal368498, journal = {The Journal of International Scientific Researches}, issn = {2458-8725}, address = {}, publisher = {Salih YILDIZ}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {24 - 37}, doi = {10.23834/isrjournal.368498}, title = {The Effects of the Relationship with the EU on The Fiscal Discipline of Turkey}, key = {cite}, author = {Kılıçaslan, Harun and Beşel, Furkan} }
APA Kılıçaslan, H , Beşel, F . (2017). The Effects of the Relationship with the EU on The Fiscal Discipline of Turkey. The Journal of International Scientific Researches , 2 (7) , 24-37 . DOI: 10.23834/isrjournal.368498
MLA Kılıçaslan, H , Beşel, F . "The Effects of the Relationship with the EU on The Fiscal Discipline of Turkey". The Journal of International Scientific Researches 2 (2017 ): 24-37 <https://dergipark.org.tr/en/pub/isrjournal/issue/33393/368498>
Chicago Kılıçaslan, H , Beşel, F . "The Effects of the Relationship with the EU on The Fiscal Discipline of Turkey". The Journal of International Scientific Researches 2 (2017 ): 24-37
RIS TY - JOUR T1 - The Effects of the Relationship with the EU on The Fiscal Discipline of Turkey AU - Harun Kılıçaslan , Furkan Beşel Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.23834/isrjournal.368498 DO - 10.23834/isrjournal.368498 T2 - The Journal of International Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 37 VL - 2 IS - 7 SN - 2458-8725- M3 - doi: 10.23834/isrjournal.368498 UR - https://doi.org/10.23834/isrjournal.368498 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 The Journal of International Scientific Researches The Effects of the Relationship with the EU on The Fiscal Discipline of Turkey %A Harun Kılıçaslan , Furkan Beşel %T The Effects of the Relationship with the EU on The Fiscal Discipline of Turkey %D 2017 %J The Journal of International Scientific Researches %P 2458-8725- %V 2 %N 7 %R doi: 10.23834/isrjournal.368498 %U 10.23834/isrjournal.368498
ISNAD Kılıçaslan, Harun , Beşel, Furkan . "The Effects of the Relationship with the EU on The Fiscal Discipline of Turkey". The Journal of International Scientific Researches 2 / 7 (December 2017): 24-37 . https://doi.org/10.23834/isrjournal.368498
AMA Kılıçaslan H , Beşel F . The Effects of the Relationship with the EU on The Fiscal Discipline of Turkey. ISRjournal. 2017; 2(7): 24-37.
Vancouver Kılıçaslan H , Beşel F . The Effects of the Relationship with the EU on The Fiscal Discipline of Turkey. The Journal of International Scientific Researches. 2017; 2(7): 37-24.