Year 2017, Volume 2 , Issue 8, Pages 62 - 81 2017-12-28

Bankacılık Sektöründe Kariyer Yönetimi Uygulamalarının Belirleyicileri: Kırıkkale’de Bir Uygulama
Determinants of Career Management Practices in Banking Sector: A Practice in Kırıkkale

Mustafa Şükrü Dilsiz [1] , Adnan Akın [2]


Kariyer yönetimi; işletmelerin, çalışanlarının imkân ve kabiliyetlerini, iş ve özel yaşam ayrımına gitmeden birlikte değerlendirerek, ortaya çıkararak bu veriler ışığında çalışanları en uygun pozisyonlarda değerlendirmeyi öngören ve bunun sonucunda da, bireysel hedeflerle örgütsel hedefleri uyumlaştırarak, işletmelerin çalışanlarından maksimum faydayı temin etmesini sağlayan bir yönetim modelidir. Kariyer yönetimi, bireylerin mevcut durumlarının ve yapabileceklerinin, yani imkân ve yeteneklerinin, ortaya çıkarılarak, gelecekte varmak istedikleri hedeflerine ulaşmak için yapmaları gerekenleri açık, şeffaf ve anlaşılabilir şekilde ortaya koyan bir süreçtir. Bankacılık sektörü açısından bakıldığında, nitelikli eleman elde tutma konusunda stratejiler geliştirmek, kaliteli hizmet beklentisinde olan müşterilerini kaybetmemek adına, çalışma ortamını sürekli olarak iyileştirmek ve değişime uyum sağlamak durumundadır. Bu kapsamda çalışmanın amacı bankacılık sektöründe kariyer yönetimi uygulamalarının temel belirleyicilerini (kariyer yönetimi, kariyer planlama, kariyer geliştirme ve yolları) incelemektir.  Bu amaca yönelik olarak Kırıkkale’de faaliyet gösteren bankalarda çalışan toplam 150 personelin 120’sine anket ulaştırılmış, olumlu dönüş yapan 86 personele anket uygulanmıştır. Söz konusu personelin kariyer yönetimi, kariyer planlama, kariyer geliştirme ve yolları uygulamalarına ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı ilişkili ölçümler için SPSS 18.0 aracılığıyla X2 ile test edilmiştir. Araştırmada, katılımcıların kariyer yönetimi uygulamalarına ilişkin görüşlerinin kariyer planlama ve kariyer geliştirme uygulamalarına ilişkin görüşlerinden daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Banka personelinin kariyer yönetimi sistemine ilişkin faaliyetlerin orta seviyede uygulandığı tespit edilmiştir.

Career management; is a management model that enables enterprises to evaluate the possibilities and capabilities of their employees without going to the distinction between work and private life and to evaluate them in the most suitable positions and to consequently adapt the organizational goals with individual goals and to ensure the utmost benefit from the employees of the enterprises. Career management is a process that reveals what individuals are capable of doing and what they can do, that is, their capabilities and capabilities, in a clear, transparent, and understandable way that they must do in order to reach their goals in the future. In terms of the banking sector, it is necessary to continuously improve the working environment and to adapt to change in order to develop strategies for retaining qualified personnel and to lose customers who are expecting quality service. The aim in this context is to examine the key determinants of career management practices (career management, career planning, career development and pathways) in the banking sector. For this purpose, a survey was sent to 120 of the 150 employees working in the banks operating in Kırıkkale, and a questionnaire was applied to 86 personnel who made a positive return.They were tested with X2 through SPSS 18.0 for related measures of whether there was a meaningful difference between their views on career management, career planning, career development and implementation of the pathways. The survey found that participants' views on career management practices were more positive than their views on career planning and career development practices. It has been determined that the activities of the bank personnel on the career management system are implemented in the middle level.

  • Kaynakça Akın, Adnan. (2000). İnsan Kaynakları Eğitiminde Özel Rehberlik (Coaching) Yaklaşımıyla Yönetici Yetiştirme, Kırıkkale Üniversitesi, S.B.E. Doktora Tezi, Kırıkkale.
  • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change, Psychological Review, 84, 191.
  • Gerek, Meltem. (2009). Örgütsel Kariyer Yönetimi: Tekstil İşletmelerinde Bir Uygulama, Afyon Kocatepe Üni. S.B.E. Yüksek Lisans Tezi, Afyon, s.116 (anket).
  • Kıng, AS. (1999).Crescendo Model of Career Motivation and Commitment: Identity,Insight and Resilience. International Journal of Value-based Management, 12- (1), s.29-49.
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Author: Mustafa Şükrü Dilsiz
Institution: Kırıkkale Üniversitesi, SBMYO, MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR
Country: Turkey


Author: Adnan Akın
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ

Dates

Publication Date : December 28, 2017

Bibtex @research article { isrjournal345056, journal = {The Journal of International Scientific Researches}, issn = {2458-8725}, address = {}, publisher = {Salih YILDIZ}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {62 - 81}, doi = {10.23834/isrjournal.345056}, title = {Determinants of Career Management Practices in Banking Sector: A Practice in Kırıkkale}, key = {cite}, author = {Dilsiz, Mustafa Şükrü and Akın, Adnan} }
APA Dilsiz, M , Akın, A . (2017). Determinants of Career Management Practices in Banking Sector: A Practice in Kırıkkale. The Journal of International Scientific Researches , 2 (8) , 62-81 . DOI: 10.23834/isrjournal.345056
MLA Dilsiz, M , Akın, A . "Determinants of Career Management Practices in Banking Sector: A Practice in Kırıkkale". The Journal of International Scientific Researches 2 (2017 ): 62-81 <https://dergipark.org.tr/en/pub/isrjournal/issue/33469/345056>
Chicago Dilsiz, M , Akın, A . "Determinants of Career Management Practices in Banking Sector: A Practice in Kırıkkale". The Journal of International Scientific Researches 2 (2017 ): 62-81
RIS TY - JOUR T1 - Determinants of Career Management Practices in Banking Sector: A Practice in Kırıkkale AU - Mustafa Şükrü Dilsiz , Adnan Akın Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.23834/isrjournal.345056 DO - 10.23834/isrjournal.345056 T2 - The Journal of International Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 62 EP - 81 VL - 2 IS - 8 SN - 2458-8725- M3 - doi: 10.23834/isrjournal.345056 UR - https://doi.org/10.23834/isrjournal.345056 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 The Journal of International Scientific Researches Determinants of Career Management Practices in Banking Sector: A Practice in Kırıkkale %A Mustafa Şükrü Dilsiz , Adnan Akın %T Determinants of Career Management Practices in Banking Sector: A Practice in Kırıkkale %D 2017 %J The Journal of International Scientific Researches %P 2458-8725- %V 2 %N 8 %R doi: 10.23834/isrjournal.345056 %U 10.23834/isrjournal.345056
ISNAD Dilsiz, Mustafa Şükrü , Akın, Adnan . "Determinants of Career Management Practices in Banking Sector: A Practice in Kırıkkale". The Journal of International Scientific Researches 2 / 8 (December 2017): 62-81 . https://doi.org/10.23834/isrjournal.345056
AMA Dilsiz M , Akın A . Determinants of Career Management Practices in Banking Sector: A Practice in Kırıkkale. ISRjournal. 2017; 2(8): 62-81.
Vancouver Dilsiz M , Akın A . Determinants of Career Management Practices in Banking Sector: A Practice in Kırıkkale. The Journal of International Scientific Researches. 2017; 2(8): 81-62.