Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2019, Volume 5, Issue 1, 47 - 56, 30.06.2019

Abstract

References

 • Arslan, B. (2003). Bilgisayar destekli eğitime tabi tutulan ortaöğretim öğrencileriyle bu süreçte eğitici olarak rol alan öğretmenlerin BDE’e ilişkin görüşleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(4), 67-75.
 • Demirci, A. (2008). Özel öğretim kurumlarında coğrafya öğretmenlerinin bilgisayar ve internet teknolojisinden yararlanması. Marmara Coğrafya Dergisi, sayı 17, s.27-47.
 • İşman, A. (2005). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (Genişletilmiş 2. Baskı). Ankara: Sempati
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2005). Coğrafya Dersi Öğretim Programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Sezer, A. (2011).”Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi” .Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (4), s. 1-19 Üçışık, S. - Tuna, F., (2004). Ortaöğretim kurumlarında coğrafya anlatım becerisinin bilgisayar destekli anlatımla geliştirilmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, sayı 9, s.97-118.
 • Yalın, H.İ. (2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (2. Baskı).Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (19. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Yanpar, T., (2007). Etkili ve anlamlı öğrenme için kuramsal yaklaşımlar ve yapılandırmacılık. C. Öztürk (Ed.), Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi içinde (s. 85-109). Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Yeşiltaş, E. (2015). Coğrafya Öğretiminde İnteraktif Ders Sonumu Kullanımına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, s.225.

Coğrafya Öğretiminde İnteraktif Ders Sunumu Kullanımı

Year 2019, Volume 5, Issue 1, 47 - 56, 30.06.2019

Abstract

Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte bilgisayar destekli ders sunumu eğitim-öğretim faaliyetleri içerisinde önemli bir yere sahip olmuştur. Sadece coğrafya alanında değil diğer bütün alanlarda da interaktif ders sunumu kullanılmaktadır. Coğrafya derslerinde kullanılmaya başlanan interaktif ders sunumları ile konularla ilgili resimler, haritalar, grafikler, tablolar, videolar, hareketli görüntüler ve hatta animasyonlarla canlandırmalar yapılabildiği için sunulan bilgi somutlaştırılabilmektedir. Bu sayede somutlaştırılan bilgiler daha kalıcı hale gelmektedir. Ayrıca bu yöntemle gerçekleştirilen ders sunumları hem öğrenciye hem de öğretmene kolaylıklar sağlamakta ve dolayısı ile öğretimin hızını olumlu yönde etkilemektedir.

Bu araştırmada geleceğin öğretmen adaylarının bilgisayar destekli ders sunumu ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Araştırmamızda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinde, Sınıf Öğretmenliğinde ve Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünde öğrenim gören 107 öğrencinin görüşlerine anket uygulamak suretiyle başvurulmuştur. Araştırmada elde edilen verilerin analizi için SPSS istatistik paket programı kullanılmıştır.  Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistiklerden aritmetik ortalama, standart sapma, frekans, yüzde değerleri,  t-testi ve tek yönlü varyans analizi olan Anova kullanılmıştır.

Araştırmadan çıkan sonuçlara göre; bilgisayar destekli ders sunumunun coğrafya öğretimine uygun olduğu, uygulandığında etkin ve kalıcı öğrenme sağladığı, dersi ilgi çekici hale getirdiği, öğretmen ile öğrenci arasındaki etkileşimi arttırdığı tespit edilmiştir. Coğrafya derslerinde kullanılan haritaların, grafiklerin, videoların, animasyonların ve şekillerin öğrencilerin öğrenme düzeylerine pozitif yönde etki sağladığı görülmüştür.

Ancak geleceğin öğretmenleri bu yöntemle ders sunumu hazırlamak için kendilerini orta düzeyde yeterli görmekte iken, bölüm öğretim elemanlarını interaktif ders sunumunda iyi düzeyde yeterli bulmaktadırlar. Cinsiyet değişkeni dikkate alındığında ise kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre kendilerini interaktif ders sunumu hazırlamada daha az yeterli gördükleri sonucuna varılmıştır.

References

 • Arslan, B. (2003). Bilgisayar destekli eğitime tabi tutulan ortaöğretim öğrencileriyle bu süreçte eğitici olarak rol alan öğretmenlerin BDE’e ilişkin görüşleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(4), 67-75.
 • Demirci, A. (2008). Özel öğretim kurumlarında coğrafya öğretmenlerinin bilgisayar ve internet teknolojisinden yararlanması. Marmara Coğrafya Dergisi, sayı 17, s.27-47.
 • İşman, A. (2005). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (Genişletilmiş 2. Baskı). Ankara: Sempati
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2005). Coğrafya Dersi Öğretim Programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Sezer, A. (2011).”Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi” .Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (4), s. 1-19 Üçışık, S. - Tuna, F., (2004). Ortaöğretim kurumlarında coğrafya anlatım becerisinin bilgisayar destekli anlatımla geliştirilmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, sayı 9, s.97-118.
 • Yalın, H.İ. (2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (2. Baskı).Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (19. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Yanpar, T., (2007). Etkili ve anlamlı öğrenme için kuramsal yaklaşımlar ve yapılandırmacılık. C. Öztürk (Ed.), Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi içinde (s. 85-109). Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Yeşiltaş, E. (2015). Coğrafya Öğretiminde İnteraktif Ders Sonumu Kullanımına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, s.225.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Meliha Şule AKGÜR
0000-0001-5701-4700
Türkiye


Abdulkadir UZUNÖZ
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4130-4612


Ali MEYDAN

Publication Date June 30, 2019
Application Date April 7, 2019
Acceptance Date June 30, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 5, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { issej550436, journal = {Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6297}, address = {}, publisher = {Abdulkadir UZUNÖZ}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {47 - 56}, doi = {}, title = {Coğrafya Öğretiminde İnteraktif Ders Sunumu Kullanımı}, key = {cite}, author = {Akgür, Meliha Şule and Uzunöz, Abdulkadir and Meydan, Ali} }
APA Akgür, M. Ş. , Uzunöz, A. & Meydan, A. (2019). Coğrafya Öğretiminde İnteraktif Ders Sunumu Kullanımı . Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi , 5 (1) , 47-56 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/issej/issue/46630/550436
MLA Akgür, M. Ş. , Uzunöz, A. , Meydan, A. "Coğrafya Öğretiminde İnteraktif Ders Sunumu Kullanımı" . Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 5 (2019 ): 47-56 <https://dergipark.org.tr/en/pub/issej/issue/46630/550436>
Chicago Akgür, M. Ş. , Uzunöz, A. , Meydan, A. "Coğrafya Öğretiminde İnteraktif Ders Sunumu Kullanımı". Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 5 (2019 ): 47-56
RIS TY - JOUR T1 - Coğrafya Öğretiminde İnteraktif Ders Sunumu Kullanımı AU - Meliha Şule Akgür , Abdulkadir Uzunöz , Ali Meydan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 56 VL - 5 IS - 1 SN - -2146-6297 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Social Sciences Education Journal Coğrafya Öğretiminde İnteraktif Ders Sunumu Kullanımı %A Meliha Şule Akgür , Abdulkadir Uzunöz , Ali Meydan %T Coğrafya Öğretiminde İnteraktif Ders Sunumu Kullanımı %D 2019 %J Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi %P -2146-6297 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Akgür, Meliha Şule , Uzunöz, Abdulkadir , Meydan, Ali . "Coğrafya Öğretiminde İnteraktif Ders Sunumu Kullanımı". Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 5 / 1 (June 2019): 47-56 .
AMA Akgür M. Ş. , Uzunöz A. , Meydan A. Coğrafya Öğretiminde İnteraktif Ders Sunumu Kullanımı. ISSEJ. 2019; 5(1): 47-56.
Vancouver Akgür M. Ş. , Uzunöz A. , Meydan A. Coğrafya Öğretiminde İnteraktif Ders Sunumu Kullanımı. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi. 2019; 5(1): 47-56.
IEEE M. Ş. Akgür , A. Uzunöz and A. Meydan , "Coğrafya Öğretiminde İnteraktif Ders Sunumu Kullanımı", Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, vol. 5, no. 1, pp. 47-56, Jun. 2019

21910All papers published in the journal are licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International